1515

Bokslutskommuniké 2019

Rapportperiod oktober – december, 2019

 • Nettoomsättningen för kvartalet uppgick till 651 MSEK (657), en 0,8% lägre omsättning jämfört med fjärde kvartalet 2018. Justerat för förvärv och valutaeffekter, var den organiska tillväxten -3,3%.
 • EBITDA uppgick till 103 MSEK (132), vilket motsvarar en EBITDA-marginal om 15,8% (20,1).
 • EBITA uppgick till 40 MSEK (90), vilket motsvarar en EBITA-marginal om 6,1% (13,6).
 • Kvartalets resultat uppgick till -14 MSEK (34) och inkluderar orealiserade valutakursdifferenser (netto) om -9 MSEK (13).
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 84 MSEK (117) och Fritt kassaflöde uppgick till 33 MSEK (58).

Rapportperiod januari – december, 2019

 • Årets nettoomsättning uppgick till 2 691 MSEK (2 497), en tillväxt om 7,8%. Justerat för förvärv och valutaeffekter, var den organiska tillväxten 2,5%.
 • EBITDA uppgick till 608 MSEK (504), vilket motsvarar en EBITDA-marginal om 22,6% (20,2).
 • EBITA uppgick till 342 MSEK (358), vilket motsvarar en EBITA-marginal om 12,7% (14,3). EBITA inkluderar nedskrivningar och andra kostnader om totalt -27 MSEK hänförliga till den kancellerade koncessionen i Buenos Aires, Argentina.
 • Årets resultat uppgick till -38 MSEK (-6) och inkluderar refinansieringskostnader om -16 MSEK samt orealiserade valutakursdifferenser (netto) om -63 MSEK (-66).
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 446 MSEK (323) och Fritt kassaflöde uppgick till 219 MSEK (84).


Göteborg 18 februari 2020
Opus Group AB (publ)
 

Denna information är sådan som Opus Group AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nämnda kontaktpersonernas försorg, för offentliggörande den 18 februari 2020 kl. 07:30 CET.
 

För ytterligare information, vänligen kontakta: 
Lothar Geilen, VD och koncernchef
Telefon: +46 31 748 34 00
E-post: lothar.geilen@opus.se


Helene Carlson, Director of Corporate Communications & Investor Relations
Telefon: +46 765 25 84 93
E-post: helene.carlson@opus.se 

Följande bilagor finns för nedladdning:
Release
PM SV 20-02-18


Se fullständigt pressmeddelande och andra nyheter från detta bolag på Cision News.
Vill du också synas med dina nyheter på Di.se?
Läs mer om publicering på Di.se


Det verkar som att du använder en annonsblockerare

Om du är prenumerant behöver du logga in för att fortsätta. Vill bli prenumerant kan du läsa Di Digitalt för 197 kr inkl. moms de första 3 månaderna.

 • Full tillgång till di.se med nyheter och analyser

 • Tillgång till över 1100 aktiekurser i realtid

 • Innehållet i alla Di:s appar, tjänster och nyhetsbrev

3 månader för
197 kr
Spara 1000 kr

Prenumerera

Redan prenumerant?