ICTA Bokslutskommuniké 1 januari - 31 december 2019

FJÄRDE KVARTALET 2019

 • Nettoomsättningen uppgick till 42,9 (84,2) MSEK
 • Rörelseresultatet, exklusive nedskrivningar, ökade med 7 procent till 5,0 (4,7) MSEK
 • Vinst per aktie uppgick till 6,80 (-2,72) SEK
 • Såväl innehavet i River som i FFW avyttrades under fjärde kvartalet
 • Ny ledning tillsatt

HELÅRET 2019

 • Nettoomsättningen uppgick till 313,3 (319,4) MSEK
 • Rörelseresultatet, exklusive nedskrivningar, uppgick till 19,9 (3,1) MSEK
 • Vinst per aktie uppgick till 7,41 (-3,86) SEK
 • Som meddelades den 17 oktober 2019, avser styrelsen föreslå stämman
  en ordinarie utdelning om 3,80 (0,00) SEK för räkenskapsåret 2019
 • ICTA genomför en strategisk genomlysning avseende bolagets framtida verksamhet
Nyckeltal              
MSEK   2019 Okt-dec     2018 Okt-dec     2019 Jan-dec     2018
Jan-dec
Nettoomsättning 42,9   84,2   313,3   319,4
Rörelseresultat -3,6   -26,2   11,3   -27,8
Rörelsemarginal, % -8,3   -31,1   3,6   -8,7
Resultat före skatt 102,0   -37,8   113,8   -46,1
Resultat 99,5   -39,9   107,9   -46,9
Resultat per aktie, SEK 6,80   -2,72   7,41   -3,86
Eget kapital per aktie, SEK 8,91   8,78   8,91   8,78
Soliditet, % 95   45   95   45

VD har ordet

2019 var ett minst sagt omvälvande år för ICTA då samtliga av koncernens verksamheter antingen avyttrades eller avvecklades och arbetet att utvärdera nya bolagsförvärv inleddes.

I en tillbakablick har ICTA en lång historia av bolagsförvärv och avyttringar allt sedan bolagets notering under namnet Tryckindustri på den så kallade OTC-listan 1990. Genom åren har fokus gått från tryckeriverksamheter, via kommunikations-rådgivning till digitala byråer.

I mitten av 2000-talet påbörjades en omfattande förvärvsstrategi, vars resultat till slut blev en koncern med ett flertal väsensskilda rörelser med varierande lönsamhet och med betydande minoritetsägande. Ägarstrukturen försvårade samordning och styrning samt försvagade koncernens möjligheter till stabil finansiering och goda kassaflöden. Förvärven skedde till relativt höga värderingar och med hög grad av belåning. Samtidigt byggde koncernen upp en betydande overhead. När sedan tillväxt och lönsamhet föll under 2016 och 2017 uppstod en svår situation. Det var i detta läge som de nya huvudägarna och styrelsen såg möjligheten att förbättra både koncernens struktur och finansiella ställning.

Under 2019 avslutades denna del av ansträngningarna att skapa aktieägarvärde, genom en rad transaktioner:

 • Den 28 juni 2019 meddelades att bolagsstämman i intressebolaget ISBIT GAMES, i vilket ICTA ägde 30 procent av aktierna, beslutat att avveckla verksamheten genom likvidation, i avsaknad av kommersiella framgångar och extern finansiering,
 • Den 25 oktober 2019 avyttrades koncernens 70-procentiga innehav i den digitala Business-to-Consumer-byrån River.
 • Den 12 november 2019 avyttrades koncernens helägda dotterbolag FFW, en global digital konsultbyrå, till ett skuldfritt värde (enterprise value) om upp till motsvarande 367 MSEK.

Jag tillträdde som VD i samband med att FFW avyttrades.

Det är glädjande att kunna konstatera att avyttringen av FFW skapade ett stort värde för ICTAs aktieägare. Merparten av detta värde har redan delats ut eller kommer att delas ut till aktieägarna.

I och med dessa transaktioner har ICTA i dagsläget inte någon rörelsedrivande verksamhet.  Bolaget är nu helt skuldfritt och har inlett en genomgång av strategiska alternativ avseende den framtida verksamheten.

Olof Rudbeck
Verkställande direktör

Nästa rapporttillfälle: Rapport för första kvartalet lämnas den 7 maj 2020.

För delårsrapporten i sin helhet, vänligen besök: icta.se

För mer information, vänligen kontakta:

Claes Hagberg, CFO, +46 (0) 708 46 89 25, claes.hagberg@icta.se

ICTA AB (publ)

(org nr 556056-5151)

Besöksadress:
Lästmakargatan 3
111 44 Stockholm
info@icta.se


Postadress:
Tulegatan 2 A
113 58 Stockholm

Tel: +46 (0) 708 46 89 25

www.icta.se

Denna information är sådan information som ICTA AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 14 februari 2020 kl. 08.00 CET.

Följande bilagor finns för nedladdning:
Hela rapporten (PDF)
Pressmeddelande (PDF)


Se fullständigt pressmeddelande och andra nyheter från detta bolag på Cision News.
Vill du också synas med dina nyheter på Di.se?
Läs mer om publicering på Di.se


Innehåll från OracleAnnons

Tre viktiga områden – som gett stora vinster

När Oracle tog sin egen medicin och gjorde om hel sina affärsmodell med hjälp av Oracle Cloud var en del extra viktig: ekonomihantering och finansiella operationer. Tack vare det revolutionerades tre viktiga områden, något som har gett stora tidsvinster.

Vill du veta mer om Business Transformation in Finance? 

När Oracle digitaliserade sin ekonomihantering hade man tre viktiga mål.

– För det första ville vi möjliggöra obegränsad skalbarhet genom att eliminera den mänskliga faktorn i våra affärsprocesser, säger Enzo Tolino, VP Finance EMEA på Oracle.

Det krävde i sin tur transaktionshantering som inte har några stegvisa kostnadsökningar, ingen mänsklig inblandning och inte heller någon kostnadsökning på grund av ökande volymer.

Bästa beslutsunderlaget

Det andra målet var att skapa det bästa beslutsunderlaget genom att kontinuerligt förbättra rapportering och analysförmåga, framförallt genom AI och maskininlärning.

– Att använda de teknikerna gör det möjligt för oss att förbättra våra sökinsatser och därmed våra analyser och insikter över tid.

Det tredje målet handlade om människorna.

– Vi ville skapa ett system som kunde glädja både våra kunder och anställda genom en bättre användarupplevelse.

De här målen valde Oracle att försöka nå genom att automatisera tre nyckelområden inom ekonomihanteringen, områden där man skulle kunna få stora effekter direkt efter införande: rapportering via Oracle ERP Cloud, planering via Oracle EPM Cloud samt utgiftshantering Oracle ERP Cloud. Och visst gav det resultat.

- Inom rapporteringen kunde vi till exempel se stora tidsvinster och  bättre rapportering och beslutsunderlag, något som gör att våra anställda kan lägga mer tid på att utveckla affären istället för att ägna sig åt administration.

Prediktiva analyser

Samma resultat ser man inom planeringen. 

– Nu får vi kontinuerligt rekommendationer och prediktiva analyser som är en stor hjälp i vår utveckling och i vårt strategiarbete.

Och inom utgiftshanteringen har automatiseringen verkligen skapat stor glädje hos de anställda, som nu slipper sitta och manuellt gå igenom kreditkortsräkningar och hotellkvitton.

– Att använda det automatiska systemet för första gången var himmelskt, säger Samuel Witt, vice president, product managment på Oracle.

– Det känns som att jag tidigare har ägnat flera år av mitt liv åt att gå igenom utgiftsredovisningar, så det här var en fantastisk upplevelse. Stort tack till teamet som har gjort det här möjligt.

 

Mer från Oracle

Artikeln är producerad av Brand Studio i samarbete med Oracle och ej en artikel av Dagens industri

Det verkar som att du använder en annonsblockerare

Om du är prenumerant behöver du logga in för att fortsätta. Vill bli prenumerant kan du läsa Di Digitalt för 197 kr inkl. moms de första 3 månaderna.

 • Full tillgång till di.se med nyheter och analyser

 • Tillgång till över 1100 aktiekurser i realtid

 • Innehållet i alla Di:s appar, tjänster och nyhetsbrev

3 månader för
197 kr
Spara 1000 kr

Prenumerera

Redan prenumerant?