Bokslutskommuniké 2019

Kvartal 4, 2019

 • Orderingången uppgick till 1 140,7 Mkr (967,8), vilket justerat för valutaeffekter motsvarar en ökning på 18,1 procent jämfört med samma period föregående år.
 • Omsättningen uppgick till 1 086,5 Mkr (1 069,0), vilket justerat för valutaeffekter motsvarar en ökning på 1,8 procent jämfört med samma period föregående år.
 • Rörelseresultatet uppgick till 108,7 Mkr (120,0)*, vilket gav en rörelsemarginal på 10,0 procent (11,2)*.
 • Justerat rörelseresultat uppgick till 113,2 Mkr (129,4)*, vilket gav en justerad rörelsemarginal på 10,4 procent (12,1)*.
 • Resultat efter skatt uppgick till 72,4 Mkr (89,4)*.
 • Resultat per aktie uppgick till 2,06 kr (2,55)*.

Januari – december, 2019

 • Orderingången uppgick till 4 168,4 Mkr (3 479,5), vilket justerat för valutaeffekter motsvarar en ökning på 15,2 procent jämfört med samma period föregående år.
 • Omsättningen uppgick till 4 307,7 Mkr (3 553,9), vilket justerat för valutaeffekter motsvarar en ökning på 16,6 procent jämfört med samma period föregående år.
 • Rörelseresultatet uppgick till 343,2 Mkr (305,7)*, vilket gav en rörelsemarginal på 8,0 procent (8,6)*.
 • Justerat rörelseresultat uppgick till 349,1 Mkr (318,9)*, vilket gav en justerad rörelsemarginal på 8,1 procent (9,0)*.
 • Resultat efter skatt uppgick till 225,8 Mkr (202,8)*.
 • Resultat per aktie uppgick till 6,43 kr (5,78)*.
 • Styrelsen föreslår utdelning på 2,50 kr (2,30) per aktie.

* Koncernen har vid övergången till IFRS 16 tillämpat en retroaktiv metod vilket innebär att siffrorna för räkenskapsåret 2018 har omräknats i enlighet med den nya standarden.

VD-ord

”Under de senaste åren har Nederman stärkt sin position som The Clean Air Company med ett ökat fokus på den fantastiska nytta våra produkter levererar och på de stora möjligheter som den globala digitaliseringen erbjuder. Under det avslutande kvartalet materialiserades detta arbete både i en stark utveckling av orderingången och i förvärvet av finska Gasmet.

Förvärv av Gasmet
Den 9 december förvärvade Nederman det finska bolaget Gasmet Technologies Oy. Gasmet är världsledande inom området FTIR-gasanalys och tillhandahåller systemlösningar för kontinuerlig utsläppsövervakning, övervakningssystem för kvicksilver och dioxin samt portabel övervakning. Bolaget är baserat i Helsingfors och har global täckning via helägda verksamheter i Tyskland, Storbritannien, Kanada, Hong Kong och Österrike. Bolaget är fokuserat på att utveckla, tillverka och marknadsföra produkter och kompletta system för en rad applikationer inom industri, miljö och säkerhet.

Gasmets EBITDA-marginal överstiger motsvarande marginal inom Nederman-koncernen, men med hänsyn till förvärvskostnader och att vi konsoliderar verksamheten endast under en kort period av verksamhetsåret 2019 har förvärvet endast haft en svagt positiv påverkan på koncernens nettoresultat.

Genom förvärvet får vi tillgång till en världsledande teknologi som väsentligt stärker vårt erbjudande inom Monitoring & Control Technology och digitala lösningar. Det flyttar oss ytterligare i riktning mot vår vision att kunna erbjuda Clean Air as a Service och stärker vår position som branschledare inom framtidssäkra lösningar för ren luft.

Jag vill också ta detta tillfälle att välkomna Ketil Gorm Paulsen som ny chef för divisionen Monitoring & Control Technology. Ketil var tidigare vd för NEO Monitors där han gjort ett mycket bra arbete.

Orderingång, försäljning och resultat
Nederman hade en bra utveckling under årets fjärde kvartal. Totalt uppgick orderingång till 1 141 Mkr (968) , motsvarande en valutaneutral tillväxt om 18,1 procent. Den organiska tillväxten uppgick till 11,4 procent. Omsättningen uppgick till 1 087 Mkr (1 069), motsvarande en  valutaneutral tillväxt om 1,8 procent. En relativt stor andel av orderingången kom sent i kvartalet och kunde därför inte konverteras till försäljning innan kvartalets utgång, vilket innebar att resultat för perioden var något lägre än förväntat. Justerat rörelseresultat uppgick till 113 Mkr (129)*, vilket gav en justerad rörelsemarginal på 10,4 procent (12,1)*. Detta ska ses i perspektiv av att motsvarande kvartal 2018 var Nedermans mest lönsamma kvartal någonsin.

För helåret uppgick orderingången till 4 168 Mkr (3 480) , motsvarande en valutaneutral tillväxt om 15,2 procent. Omsättningen uppgick till 4 308 Mkr (3 554) , motsvarande en valutaneutral tillväxt om 16,6 procent. Justerat rörelseresultat uppgick för helåret till 349 Mkr (319)*, vilket gav en justerad rörelsemarginal på 8,1 procent (9,0)*.

Utsikter
Många av våra marknader, inte minst USA och Kina och under senare tid till viss del även Tyskland, präglas av osäkerhet inte minst på grund av den senaste utvecklingen av coronaviruset. Handelskonflikt och finansiell osäkerhet gör att beslut om stora investeringar drar ut på tiden och att stora projekt ofta skjuts på framtiden med en betydande volatilitet i orderingången som följd. Vi ser även allt fler tecken på en generell avmattning i världsekonomin. Trots dessa utmaningar är vår grundsyn försiktigt optimistisk. Miljöfrågorna kommer fortsatt vara viktiga för våra kunder, vilket till viss del kan förväntas mildra effekterna av en svagare ekonomi, och vi fortsätter att stärka våra positioner på flera centrala områden där vi ser att framtidens tillväxt kommer att finnas. I Europa och Nordamerika kommer vi att bygga vidare på Nedermans styrkor som ett ledande miljöteknikföretag. Vad gäller utvecklingen i Asien, som inte är i linje med våra  ambitioner, fortsätter vi vårt intensiva arbete för att vända trenden.”

Sven Kristensson, VD

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Sven Kristensson, CEO
Telefon: +46 42 18 87 00
e-mail: sven.kristensson@nederman.com
 
Matthew Cusick, CFO
Telefon: +46 42 18 87 00
e-mail: matthew.cusick@nederman.com
 

Denna information är sådan information som Nederman Holding AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 14 februari, 2020 kl. 08:00 CET.


Om Nederman
Nederman är världsledande inom industriell luftfiltration med fokus på infångning, mätning, övervakning och rening av luft för att göra industriell produktion mer effektiv, säker och hållbar. Baserat på branschledande produkter, lösningar och service i kombination med en innovativ IoT-plattform levererar vi kunskap och fakta för att optimera våra kunders processer och garantera efterlevnad av utsläppsregler.

Nederman-koncernen är noterad på Nasdaq Stockholm. Koncernen har ca. 2600 anställda och närvaro i mer än 50 länder.  Läs mer på nedermangroup.com

Nederman Holding AB (publ), Box 602, 251 06 Helsingborg.
Organisationsnummer 556576-4205 

Följande bilagor finns för nedladdning:
Hela rapporten (PDF)
Pressmeddelande (PDF)


Se fullständigt pressmeddelande och andra nyheter från detta bolag på Cision News.
Vill du också synas med dina nyheter på Di.se?
Läs mer om publicering på Di.se


Innehåll från IDIAnnons

Så får du större genomslag som ledare

Att vara ledare är utmanande och det har inte blivit enklare under coronapandemin när hemarbete och digitala möten har blivit en ny norm. Den nya situationen är en utmaning, men vi glömmer lätt att den också ger möjligheter till utveckling i ledarrollen. 

Det är svårt att veta hur ens beteende uppfattas av de vi möter i olika professionella sammanhang. Ditt agerande kan dessutom uppfattas på olika sätt beroende på sammanhang och grupp. Det som är ett framgångsrecept i ett sammanhang kan därför falla platt i ett annat.

– Allt handlar i slutändan om dynamiken i gruppen och förhållningssättet till uppgiften. Ett agerande som i den ena gruppen uppfattas som drivande och stimulerar medarbetarna, kan i den andra gruppen uppfattas som buffligt, som att ledaren försöker köra över medarbetarna och saknar lyhördhet, säger Johan Grant, organisationskonsult, legitimerad psykolog och doktor i psykologi. 

Tillsammans med Thomas Larsson – som också är organisationskonsult – driver Johan Grant

bolaget IDI Profiling som äger instrumentet IDI, Interpersonal Dynamics Inventory. IDI används för att hjälpa en individ förstå hur hen uppfattas av sina kollegor och personer hen möter i sin yrkesroll.

Är du intresserad av testet? Läs mer här. 

Mäter tre dimensioner

I IDI får du först svara på hur du tror att du upplevs av dina kollegor eller medarbetare. Sedan får de svara på hur de upplever dig. Svaren vägs mot en digital databas som består av 60 000 andra bedömningar. Resultatet visar hur testpersonen upplevs utifrån tre dimensioner – tydlighet, tillgänglighet och lyhördhet för andras behov. 

– Respondenterna svarar på ett antal frågor via sin mobiltelefon eller dator, det tar bara ett par minuter. Under det senaste året har vi utvecklat och förfinat plattformen. Allt för att instrumentet ska bli mer användarvänligt och anpassat för hur vi vill att det ska användas – för utveckling, säger Thomas Larsson.

– IDI handlar inte om personlighet, det är inte intressant i sig självt och går inte heller att förändra. Istället tar vi reda på hur du upplevs och vilken roll du har i ett givet sammanhang. Har du anpassat rollen till dig själv, eller har du ställt dig till rollens förfogande? Förstår dina medarbetare varför du driver vissa saker, men inte andra? Medvetenhet om hur vi upplevs av andra gör att vi bättre kan anpassa och optimera vårt beteende för bättre samarbete och resultat, tillägger Johan Grant.

Tydlig utmaning stimulerar utveckling

Med ett snävt urval av respondenter tydliggör testet varför det i specifika fall uppstår problem i kommunikationen.

– Om du till exempel behöver öka förändringstakten inom en del av organisationen ska personerna som är viktigast för att åstadkomma förändringen vara respondenter. Det kan var så få som tre kollegor. Genom att fokusera på en tydlig utmaning, och klargöra vilka de viktiga intressenterna är, får man ett användbart resultat som stimulerar utveckling, säger Thomas Larsson.

Måste finnas engagemang

Johan Grant och Thomas Larsson understryker att instrumentet ska användas i sammanhang där det finns ett verkligt behov av för att driva verksamheten framåt.

– Ska det vara användbart måste testpersonen själv engagera sig i sin utveckling och ha ett tydligt syfte och ett mål för att kunna uppnå en förändring, säger Johan Grant. 

Fakta:

IDI är ett svenskutvecklat beteendeinstrument med över 300 licensierade användare i Sverige. Sedan 1980 har över 160 000 svenskar profilerats, varav drygt hälften i ledande ställning. Instrumentet är vetenskapligt utprovat, digitaliserat, enkelt att använda och baseras på data från respondenter som testpersonen själv engagerar. Läs mer på www.idi.se.

 

Mer från IDI

Artikeln är producerad av Brand Studio i samarbete med IDI och ej en artikel av Dagens industri

Det verkar som att du använder en annonsblockerare

Om du är prenumerant behöver du logga in för att fortsätta. Vill bli prenumerant kan du läsa Di Digitalt för 197 kr inkl. moms de första 3 månaderna.

 • Full tillgång till di.se med nyheter och analyser

 • Tillgång till över 1100 aktiekurser i realtid

 • Innehållet i alla Di:s appar, tjänster och nyhetsbrev

3 månader för
197 kr
Spara 1000 kr

Prenumerera

Redan prenumerant?