1515

Delårsrapport fjärde kvartalet 2019

Året avslutades starkt med vårt största förvärv någonsin vilket även gjorde kvartalet rekordstarkt avseende portföljförvärv. Hoist Finance är numera marknadsledande inom säkerställda förfallna fordringar i Frankrike, vilket även fortsättningsvis är en viktig marknad och tillgångsklass. Vi har också gjort betydande framsteg inom en rad olika områden, däribland fullbordandet av den första värdepapperiseringen enbart bestående av italienska icke säkerställda fordringar och som erhållit kreditbetyget ”Investment Grade”, såväl som ett antal lanseringar i linje med vår strategi att bli digital ledare i branschen.

“2019 var sannerligen ett år av exekvering. Det faktum att vi kan leverera vår strategi i en omtumlande miljö bevisar att vi är på rätt spår. Vi har utvecklat strukturer som skyddar vår unika tillgång till förmånlig finansiering, och jag vet att vi kommer ta viktiga steg för att förbättra verksamheten medan vi behåller vårt fokus på att hjälpa individer fullfölja sina åtaganden. Vi börjar 2020 med både stärkt självförtroende och optimism.” - Klaus-Anders Nysteen, CEO.

Oktober – december 2019

 • Summa rörelseintäkter uppgick till 768 MSEK (766).

 • Jämförelsestörande poster före skatt uppgick till –47 MSEK och avser kostnader för värdepapperisering samt uppstartskostnader i samband med IT-outsourcing.

 • Resultat före skatt uppgick till 147 MSEK (186).

 • Resultat före skatt exklusive jämförelsestörande poster uppgick till 194 MSEK (210).

 • Resultat per aktie före och efter utspädning uppgick till 1,07 SEK (1,59).

 • Avkastning på eget kapital uppgick till 9 procent (16).

 • Avkastning på eget kapital exklusive jämförelsestörande poster uppgick till 12 procent (18).

 • Redovisat värde förvärvade fordringsportföljer uppgick till 24 303 MSEK (20 605).

 • Total kapitaltäckningsrelation uppgick till 14,01 procent (14,14) och kärnprimär­kapitalrelation till 9,94 procent (9,66).

Siffror inom parentes avser fjärde kvartalet 2018 för resultatjämförelser och utgående balans per 31 december 2018 för balansposter.

Händelser under kvartalet

 • Hoist Finance fullbordar en transaktion som är en milstolpe i form av den första värdepapperiseringen av en portfölj bestående enbart av italienska icke säkerställda förfallna lån och som erhållit kreditbetyget Investment Grade.

 • Fullbordande av det största portföljförvärvet någonsin i Frankrike. Genom detta förvärv positioneras Hoist Finance som marknadsledande inom segmentet för säkerställda fordringar i en mycket lovande marknad.

 • Fortsatt utveckling i ambitionen att bli digital ledare. Förmågan att interagera och göra betalningar via WhatsApp i Italien och RCS i UK är två exempel på digitala utvecklingar under kvartalet.

 

Denna information är sådan information som Hoist Finance AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades av Andreas Lindblom för offentliggörande den 12 februari 2020, kl 07.30 CET.

 

En telefonkonferens för investerare, analytiker och media kommer att hållas kl. 09.30 CET. För att lyssna till konferensen via telefon, vänligen ring:
SE: +46850558353 UK: +443333009263 US: +18335268381
Presentationen sker på engelska och kan även följas live via: https://financialhearings.com/event/12431

 

För vidare information vänligen kontakta:
Andreas Lindblom, Head of Investor Relations
Telefon: +46 (0) 72 506 14 22

Följande bilagor finns för nedladdning:
Delårsrapport fjärde kvartalet 2019

Se fullständigt pressmeddelande och andra nyheter från detta bolag på Cision News.
Vill du också synas med dina nyheter på Di.se?
Läs mer om publicering på Di.se


Det verkar som att du använder en annonsblockerare

Om du är prenumerant behöver du logga in för att fortsätta. Vill bli prenumerant kan du läsa Di Digitalt för 197 kr inkl. moms de första 3 månaderna.

 • Full tillgång till di.se med nyheter och analyser

 • Tillgång till över 1100 aktiekurser i realtid

 • Innehållet i alla Di:s appar, tjänster och nyhetsbrev

3 månader för
197 kr
Spara 1000 kr

Prenumerera

Redan prenumerant?