Bokslutskommuniké 2019

– 2019 har varit ett intensivt år. Vi går in i 2020 med en fantastisk projektportfölj och en organisation som är väl rustad för en långsiktig investeringstakt om två miljarder om året i egna utvecklingsprojekt. Vi levererar ett stabilt resultat helt i linje med våra strategiska vägval, säger Annica Ånäs, vd Atrium Ljungberg.

 • Nettoomsättningen ökade till 2 811 mkr (2 629) varav hyresintäkter ökade till 2 577 mkr (2 412). Hyresintäkterna i jämförbart bestånd ökade med 5,9 procent.
   
 • Uthyrningsgraden uppgick till 93 procent (95), inklusive projektfastigheter.
   
 • Nettouthyrningen uppgick till - 82 mkr (144) varav -46 mkr (92) avsåg projektfastigheter.
   
 • Driftöverskottet från fastighetsförvaltningen ökade till 1 733 mkr (1 648), exklusive effekten av införandet av IFRS, en ökning med 5,2 procent. Överskottsgraden uppgick till 67 procent (68).
   
 • Resultat före värdeförändringar ökade till 1 234 mkr (1 214).
   
 • Orealiserade värdeförändringar förvaltningsfastigheter uppgick till 2 283 mkr (2 516).
  Orealiserade värdeförändringar derivat uppgick till -90 mkr (-70).
   

 • Periodens resultat uppgick till 2 807 mkr (3 453), vilket motsvarar 21,59 kr/aktie (26,15).
   
 • Investeringar i egna fastigheter ökade till 1 810 mkr (1 758).
   
 • Förvärv av fastigheter uppgick till 1 174 mkr (1 727).
   
 • Försäljningar av fastigheter uppgick till 1 031 mkr (2 662)
   
 • Prognosen för 2020 uppgår till 1 200 mkr för resultat före värdeförändringar.
  Resultat efter skatt bedöms uppgå till 948 mkr, motsvarande 7,29 kr/aktie.

Nacka, 2020-02-07
Atrium Ljungberg AB (publ)

För mer information kontakta:
Annica Ånäs, vd Atrium Ljungberg, 070-341 53 37
annica.anas@al.se

Martin Lindqvist, cfo Atrium Ljungberg, 070-927 60 09
martin.lindqvist@al.se

Denna informationen är sådan information som Atrium Ljungberg AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 7 februari 2020 kl. 07.30 CET.

Följande bilagor finns för nedladdning:
Bokslutskommuniké 2019
Pressmeddelande 200207_Bokslutskommuniké 2019


Se fullständigt pressmeddelande och andra nyheter från detta bolag på Cision News.
Vill du också synas med dina nyheter på Di.se?
Läs mer om publicering på Di.se


Det verkar som att du använder en annonsblockerare

Om du är prenumerant behöver du logga in för att fortsätta. Vill bli prenumerant kan du läsa Di Digitalt för 197 kr inkl. moms de första 3 månaderna.

 • Full tillgång till di.se med nyheter och analyser

 • Tillgång till över 1100 aktiekurser i realtid

 • Innehållet i alla Di:s appar, tjänster och nyhetsbrev

3 månader för
197 kr
Spara 1000 kr

Prenumerera

Redan prenumerant?