Bästa fonderna 2019 nu utsedda – Nordiska aktörer och småbolagsfonder klara vinnare

När vi summerar börsåret 2019 kan vi konstatera att det har varit en stabil resa uppåt på världens marknader med nya rekordnivåer på flertalet börser. I kombination med en stark dollar så hittar vi många fonder med en årlig avkastning som överstiger såväl 40 som 50 procent omräknat i svenska kronor. Trots en underliggande oro hos investerare och ett känsligt geopolitiskt klimat så har börsen levererat en trevlig resa under året.

Årets Fonder 2019

Utmärkelsen Årets Fonder 2019 utses bland de 1800 fonder som finns på Fondmarknaden.se’s plattform och tilldelas de bästa fonderna inom 10 kategorier, samt Årets fond, Årets fondbolag och Årets nykomling.

Nordiska fondbolag ligger i topp 2019 och levererar såväl på sin hemmaplan som på de globala marknaderna. Det är en trend vi har sett under flera år och avspeglar sig i vinnarfonderna som nu koras. Nordiska aktörer leder även arbetet inom hållbarhet och klimatsmarta investeringar genom utveckling med framgångsrika resultat under såväl 2019 som de senaste åren.

Genomgående inom samtliga kategorier är att fokus på små- och medelstora bolag har varit ett vinnande koncept, där innovation och teknik haft stor påverkan på avkastningen. Teknologisektorn och Fastighetsfonder har gått starkt under året och inom tillväxtmarknader så dominerar de östeuropeiska marknaderna.

- Vi ser återigen hur nordiska fondbolag är starka och presterar toppresultat, både på sin hemmamarknad och globalt. Det är mycket glädjande att se våra nordiska aktörer konkurrera även utanför våra gränser, säger Mikael Tjäder, VD för Fondab som äger och driver Fondmarknaden.se.

Aktiv förvaltning har under året utklassat index och vinnarna inom samtliga kategorier består enbart av aktivt förvaltade fonder. Aktiva förvaltare har kunnat ta stora allokerings- och placeringsbeslut och gynnats av en stark fastighets- och tekniksektor samtidigt som man kunnat parera tunga indexförlorare som exempelvis banksektorn. Vi ser även att årets vinnare är mindre storleksmässigt och undviker därmed att bli ”dolda” indexfonder.

Enbart en fond har lyckats behålla vinnartiteln från 2018 och i ett år med en stark marknad så har det har varit jämt i striden om förstaplatsen. Vi ser att det kommer fram nya vinnare varje år som man kanske inte förväntar sig och som har legat under radarn.

 - Det visar tydligt hur fondbolag med innovativa och långsiktiga förvaltningsstrategier är framgångsrika över tid, även om de inte alltid syns mest i medierna, menar Mikael Tjäder.

 

Årets Fonder 2019 på Fondmarknaden.se
Årets Räntefond: Captor - Iris Bond
Årets Hedgefond: PriorNilsson – Idea
Årets Branschfond: OPM - Listed Private Equity
Årets Sverigefond: SEB - Sverigefond Småbolag Chans/Risk
Årets Nordenfond: DNB - Grönt Norden
Årets Europafond: Fidelity - European Dynamic Growth Fund
Årets Nordamerikafond: ODIN Fonder – USA
Årets Tillväxtmarknadsfond: Schroders - Emerging Europé
Årets Japanfond: Jupiter - Japan Select
Årets Globalfond: ODIN Fonder – Global
Årets Nykomling: TIN Fonder - Core Ny Teknik
Årets Fond: SEB - Sverigefond Småbolag Chans/Risk
Årets Fondbolag: ODIN Fonder

Motiveringar

Årets Räntefond: Captor - Iris Bond
Många räntefonder har under året presterat fina resultat där främst nordiska företagsobligationer levererat goda avkastningssiffror. Med likviditets- och kreditrisker så har vi dock i år valt en fond som kan uppvisa motsvarande avkastning men med en alternativ inriktning. Årets vinnare är en aktivt förvaltat obligationsfond som främst investerar i räntederivat med positioner i svenska räntor och bostadsobligationer. 
Teknisk data 36 månader:
Genomsnittsavkastning: 3,40 %, Standardavvikelse: 4,2 %, Sharpekvot: 0,81


Årets Hedgefond: PriorNilsson - Idea
Årets hedgefond är ett tydligt exempel på hur äkta aktiv förvaltning kan leverera avkastning under såväl stark som svag marknad. Vinnaren är en lång/kort specialfond med ett brett placeringsmandat i såväl aktier, derivat och obligationer. Under det mycket goda börsåret 2019 så fortsätter fonden att leverera riskjusterad avkastning i toppklass. 
Teknisk data 36 månader:
Genomsnittsavkastning: 11,57 %, Standardavvikelse: 6,21 %, Sharpekvot: 0,91


Årets Branschfond: OPM - Listed Private Equity
Branschfonder toppar vanligtvis listorna när åren avrundas och 2019 visade sig vara ett mycket starkt år inom bland annat fastighets- och tekniksektorn. Vinnaren av Årets Branschfond är dock en fond som placerar i globala bolag verksamma inom Private Equity. Fonden har till en lägre risk överpresterat index och levererar en utomordentlig riskjusterad avkastning inom en mycket intressant och växande nisch.
Teknisk data 36 månader:
Genomsnittsavkastning: 17,80 %, Standardavvikelse: 14,33 %, Sharpekvot: 1,00


Årets Sverigefond:  SEB - Sverigefond Småbolag Chans/Risk
I denna konkurrensutsatta fondkategori har man som en av Sveriges storbanker med en koncentrerad portfölj lyckats identifiera högkvalitativa småbolag med starka marknadspositioner. Med en viss portion av chans och risk, förenat med en bred erfarenhet och starka siffror, har man genom åren levererat ett förvaltningsresultat värt att uppmärksamma.
Teknisk data 36 månader:
Genomsnittsavkastning: 24,13 %,  Standardavvikelse: 12,66 %, Sharpekvot: 1,38

Årets Nordenfond: DNB - Grönt Norden
Årets vinnare inom kategorin Nordenfonder har legat i toppskiktet under flera år. Fonden placerar i samtliga nordens länder och präglas av en grön investeringsfilosofi med fokus på investeringar i bolag som har en positiv inverkan på vårt klimat. Strategin har visat sig vara mycket framgångsrik med en avkastning som slagit index under såväl 2019 som flera år tillbaka.
Teknisk data 36 månader:
Genomsnittsavkastning: 14,57 %, Standardavvikelse: 10,88 %, Sharpekvot: 0,96

Årets Europafond: Fidelity - European Dynamic Growth Fund
Vinnaren av Årets Europafond har under flera år överpresterat såväl index som sina konkurrenter inom kategorin. Med ett fokus på medelstora bolag och analys av strukturella tillväxtfaktorer har man under flera år lyckats leverera toppresultat. Vinnaren tar nu hem priset för andra året i rad.
Teknisk data 36 månader:
Genomsnittsavkastning: 15,19 %, Standardavvikelse: 11,28 %, Sharpekvot: 1,21

Årets Nordamerikafond: ODIN Fonder – USA
Som en av Nordens ledande fondförvaltare har man med en koncentrerad portfölj hittat fina värden på andra sidan Atlanten. Med en framgångsrik förvaltning av amerikanska bolag som tydligt särskiljer sig från index och andra konkurrerande fonder har man på ett värdeskapande och kompetent sätt bevisat sin ledande ställning inom denna kategori.
Teknisk data 36 månader:
Genomsnittsavkastning: 18,92 %, Standardavvikelse: 15,46 %,  Sharpekvot: 1,25

Årets Tillväxtmarknadsfond: Schroders - Emerging Europe
Till årets vinnare inom Tillväxtmarknader har vi valt en fond som investerar med ett brett mandat mot flera länder och marknader. Vinnaren är en fond med ett internationellt team med lokal expertis som investerar i de europeiska tillväxtekonomierna.  Med ett starkt risk- och hållbarhetsfokus har fonden presterat utomordentlig avkastning inom ett mycket spännande segment.
Teknisk data 36 månader:
Genomsnittsavkastning: 12,62 %, Standardavvikelse: 12,52 %, Sharpekvot: 0,83

Årets Japanfond: Jupiter - Japan Select
I en fondkategori som har haft svårt att skapa överavkastning så ser vi till skillnad från föregående år hur aktiv förvaltning lönat sig under 2019. Fonden har levererat goda förvaltningsresultat och särskiljer sig tydligt från sina konkurrenter. I en koncentrerad portfölj har man framgångsrikt dragit nytta av möjligheterna inom små- och medelstora tillväxtföretag i Japan.
Teknisk data 36 månader:
Genomsnittsavkastning: 9,88 %,  Standardavvikelse: 10,83 %,  Sharpekvot: 0,87

Årets Globalfond: ODIN Fonder – Global
Trots en klar nordisk förankring har man visat att man på ett framgångsrikt sätt kan ta del av värdeskapandet som sker över hela världen. Med en tydlig geografisk och branschmässig variation i fonden har man levererat goda förvaltningsresultat samtidigt som man skickligt parerat den övergripande oron i marknaden.
Teknisk data 36 månader:
Genomsnittsavkastning: 16,58 %,  Standardavvikelse: 14,19 %,  Sharpekvot: 1,08

Årets Nykomling: TIN Fonder - Core Ny Teknik
Med innovation, småbolag och Norden som drivkraft har denna förvaltarduo skapat ett kreativt hantverk med fokus på teknik och hälsa. Med bred erfarenhet och skicklighet i ryggen har man gått från idé till fondbolag med goda förutsättningar att i framtiden kunna bidra till att stärka det nordiska ekosystemet för innovativa bolag.
Avkastning 2019:
30,74 %

Årets Fond: SEB - Sverigefond Småbolag Chans/Risk
Årets fond står ut som den klara vinnaren i sin fondkategori och är ett exempel på aktiv förvaltning när den är som bäst. Fonden har identifierat högkvalitativa småbolag och levererar enastående förvaltningsresultat. Som en av Sveriges storbanker kan man stolt, med denna fond, visa på att en gnutta Sverige och småbolag hör hemma i varje portfölj.
Teknisk data 36 månader:
Genomsnittsavkastning: 24,13 %,  Standardavvikelse: 12,66 %,  Sharpekvot: 1,38

Årets Fondbolag: ODIN Fonder
Fondbolaget har uppmärksammats i flera fondkategorier under året och uppvisar en helhet och bredd som sträcker sig långt från Nordens gränser. Med starka investeringsbeslut, ett gott omdöme och relevant kunskap har förvaltningsteamet tillsammans bevisat att man är en global aktör att räkna med.

 

På Fondmarknaden.se har följande grundläggande kriterier granskats för årets vinnare inom respektive kategori:
• Avkastning under 2019   
• Genomsnittsavkastning de senaste 36 månaderna
• Risknivå
• Avkastning i förhållande till risk (Sharpekvot)
• Tillgänglighet för den genomsnittlige fondspararen
• Hållbarhetsbetyg i förhållande till kategori (Morningstars hållbarhetsrating)

Bedömningsgrund för utmärkelsen ”Årets fondbolag” och ”Årets fond”:
Huvudprincipen för denna bedömning är en helhetssyn på fondbolagets förvaltning samt, vid analysen av fondutbudet, förekomsten av fondbolagets fonder i toppskiktet i flertalet av de olika fondkategorierna. Dessutom har stor vikt lagts vid dess genomgående arbete kring hållbarhet i förvaltningen av hela fondutbudet.

 

Mikael Tjäder
VD
08-545 186 18, 0734-170417
mikael.tjader@fondab.com

Se fullständigt pressmeddelande och andra nyheter från detta bolag på Cision News.
Vill du också synas med dina nyheter på Di.se?
Läs mer om publicering på Di.se


Innehåll från K2AAnnons

Vill leda fastighetsbranschen med skarpa hållbarhetsmål

Karina Antin är ny hållbarhetschef på det gröna fastighetsbolaget K2A.
Karina Antin är ny hållbarhetschef på det gröna fastighetsbolaget K2A.

Det går att göra lönsamma affärer utan att tumma på hållbarhetsmålen. Det menar fastighetsbolaget K2A som riktat in sig på Svanenmärkta hus och låter klimatfrågorna leda vägen framåt. Företaget har redan tuffa hållbarhetskrav, men siktar ännu högre.

Med en ny hållbarhetschef på plats vill fastighetsbolaget K2A fortsätta pusha gränserna för sitt hållbarhetsarbete – trots att man redan nu ligger i framkant. Företaget har en hög andel miljöcertifierade fastigheter, och var dessutom först i världen med att få sina aktier grönklassade av forskningsinstitutet CICERO Shades of Green.

– Detta innebär att en oberoende part har bedömt att K2A:s kapitalflöden och investeringar är i linje med en koldioxid- och klimatresilient framtid. Vi är väldigt stolta över våra gröna aktier som visar att vi vill accelerera vårt hållbarhetsarbete, säger Karina Antin, hållbarhetschef på K2A.

K2A är det enda bolaget i världen som har en tredelad grön finansiering, där de gröna aktierna är en del och gröna lån och obligationer är två andra. Företaget har själv kontroll över hela värdekedjan – från produktionen av Svanenmärkta lägenhetsvolymer i trä, till långsiktigt ägande och förvaltning av färdigställda bostäder.

– Fördelen med att äga hela processen är att vi har full kontroll på materialflöden och aktivt kan reducera vår klimatpåverkan i varje steg av värdekedjan. Det gör det möjligt att ha ett långsiktigt arbetssätt som är hållbart både miljömässigt och finansiellt över tid, säger Karina Antin.

För K2A innebär hållbarhet inte bara satsningar för att kvalitetssäkra byggprocessen och minska klimatpåverkan, utan företaget tar också ett socialt ansvar och har som målsättning att ha de mest välmående hyresgästerna. Vi vill att samhället som påverkas av vår verksamhet också ska gynnas av den.

– Allt fler kommuner tar hållbarhetsaspekten i beaktande vid fördelning av mark och kraven på byggaktörer kommer att öka. Inom kort ser vi att hållbarhet i den här branschen är do or die, säge Karina Antin.

Många företag har i dag som målsättning att ha netto-noll utsläpp av växthusgaser år 2030. K2A vill gå längre än så och satsar på att bli klimatpositiva innan 2030.

– Vi kommer att sätta ännu vassare hållbarhetsmål framöver, och vi vill nå dit utan att behöva köpa utsläppsrätter. Vi ser redan nu att vi kan göra lönsamma affärer utan att tumma på vårt hållbarhetsarbete, säger Karina Antin.

Fakta om K2A 

K2A Knaust & Andersson Fastigheter AB – det gröna fastighetsbolaget, äger, utvecklar och långsiktigt förvaltar hyresrätter för alla typer av boenden samt samhällsfastigheter. K2A är det första bolaget i världen med gröna aktier. Kontakt: info@k2a.se 

Läs mer om K2A:s viktiga och hållbara arbete här

 

Mer från K2A

Artikeln är producerad av Brand Studio i samarbete med K2A och ej en artikel av Dagens industri

Det verkar som att du använder en annonsblockerare

Om du är prenumerant behöver du logga in för att fortsätta. Vill bli prenumerant kan du läsa Di Digitalt för 197 kr inkl. moms de första 3 månaderna.

  • Full tillgång till di.se med nyheter och analyser

  • Tillgång till över 1100 aktiekurser i realtid

  • Innehållet i alla Di:s appar, tjänster och nyhetsbrev

3 månader för
197 kr
Spara 1000 kr

Prenumerera

Redan prenumerant?