ANNONS:
Till Di.se
START BÖRS DI LIVE BEVAKNINGAR
ANNONS

Halvårsrapport januari-juni 2019

Andra kvartalet 2019 – Ökad försäljning och strategiskt förvärv

 • Försäljningen ökade med 6 procent till 3 685 MSEK (3 461).  
 • EBITA uppgick till 566 MSEK (568).
 • EBITA marginalen uppgick till 15,4 procent (16,4).
 • Rörelseresultatet uppgick till 551 MSEK (561).
 • Rörelsemarginalen uppgick till 15,0 procent (16,2). 
 • Resultat efter skatt uppgick till 413 MSEK (426).  
 • Resultat per aktie uppgick till 1,20 SEK (1,24).
 • Det operativa kassaflödet ökade till 709 MSEK (522).
 • 1 juli förvärvades Preferred Compounding, en betydande Rubber Compounder i Nordamerika 

Första halvåret 2019 – Ökad försäljning och högre resultat  

 • Försäljningen ökade med 11 procent till 7 490 MSEK (6 770).
 • EBITA ökade med 5 procent till 1 173 MSEK (1 115).
 • EBITA marginalen uppgick till 15,7 procent (16,5).
 • Rörelseresultatet ökade med 3 procent till 1 137 MSEK (1 101).
 • Rörelsemarginalen uppgick till 15,2 procent (16,3).
 • Resultat efter skatt ökade med 2 procent till 851 MSEK (837).  
 • Resultat per aktie ökade med 2 procent till 2,47 SEK (2,43).
 • Det operativa kassaflödet ökade till 1 063 MSEK (824).

VD-kommentar

I det andra kvartalet 2019 ökade försäljningen med 6 procent medan rörelseresultatet var något lägre. Vi hade organiskt en negativ försäljningsutveckling i kvartalet och såg därmed fortsatt en avmattning i efterfrågan, främst från fordonsindustrin. Den lägre organiska volymen hanterades på ett bra sätt. Det operativa kassaflödet var starkt och ökade med 36 procent. Vi är mycket nöjda med förvärvet av Preferred Compounding, i början av juli, vilket stärker våra globala positioner inom avancerade polymer compounds med förbättrad försörjningskedja, spetskompetens inom polymermaterial och solid applikationskunskap. I första halvåret 2019 ökade försäljningen med 11 procent och resultat per aktie ökade till 2,47 SEK. Vår finansiella ställning är fortsatt stark och vi är väl rustade för fortsatt expansion.”

Mikael Fryklund, VD och Koncernchef

För ytterligare information kontakta:

Mikael Fryklund, VD och Koncernchef
Tel: +46 (0)40 25 46 61

Karin Gunnarsson, Ekonomi- och finanschef/ IR-ansvarig
Tel: +46 (0)705 55 47 32

HEXPOL är en världsledande polymerkoncern med starka globala positioner inom avancerade polymer compounds (Compounding), packningar för plattvärmeväxlare (Gaskets) samt hjul i plast och gummimaterial för truck- och länkhjulsapplikationer (Wheels). Kunderna är i huvudsak den globala fordons- och verkstadsindustrins systemleverantörer, bygg- och anläggningsbranschen, transport-, energi-, olje- och gassektorn, konsumentsektorn, kabelindustrin, tillverkare av medicinteknik, tillverkare av plattvärmeväxlare och truckar. Koncernen är organiserad i två affärsområden, HEXPOL Compounding och HEXPOL Engineered Products. HEXPOL-koncernens försäljning 2018 uppgick till 13 770 MSEK. HEXPOL-koncernen har cirka 5 100 anställda i fjorton länder. Ytterligare information finns på www.hexpol.com.

Detta pressmeddelande utgör sådan information som HEXPOL AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 18 juli 2019 kl. 11:00.

Följande bilagor finns för nedladdning:
Halvårsrapport januari-juni 2019

Se fullständigt pressmeddelande och andra nyheter från detta bolag på Cision News.
Vill du också synas med dina nyheter på Di.se?
Läs mer om publicering på Di.se

Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig och för att vi ska kunna säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska. Läs mer i vår cookiepolicy.
Läs mer