ANNONS:
Till Di.se
START BÖRS MARKNADSNYTT BEVAKNINGAR
ANNONS

AGES Delårsrapport 1 januari–30 juni 2019

Delårsperioden

  •  Nettoomsättningen var 565 MSEK (598)
  •  Rörelseresultat 21 MSEK (41)
  •  Resultat före skatt uppgick till 18 MSEK (37)
  •  Resultat efter skatt uppgick till 14 MSEK (29)
  •  Resultat per aktie var 2,05 SEK (4,15)

Andra kvartalet

  •  Nettoomsättningen var 275 MSEK (287)
  •  Rörelseresultat 2 MSEK (15)
  •  Resultat före skatt uppgick till 0 MSEK (13)
  •  Resultat efter skatt uppgick till 0 MSEK (10)
  •  Resultat per aktie var 0,05 SEK (1,45)

VD:s kommentarer till koncernens utveckling under perioden

Det strategiska arbetet att ställa om flöden inom pressgjuteriet i Unnaryd och anpassa för en rationell och konkurrenskraftig produktionsprocess fortsätter enligt plan. Vi har produktion igång enligt det nya konceptet i två celler och noterar god produktivitet samt hög tillgänglighet. Under hösten installeras ytterligare produktionsceller.

För att få ett logiskt flöde i Unnarydsfabriken har tidigare beslutats om en sammanslagning av de två juridiska enheterna som funnits, vilket nu är genomfört.

Investeringar vi gjort gällande utveckling i kvalitet och processtyrning har bland annat resulterat i att AGES Värnamo erhöll sitt VDA certifikat vilket är ett ”körkort” för leveranser inom vissa delar av fordonsindustrin.

Under andra kvartalet har en avmattning i orderingången skett. Vi konstaterar att marknaden för våra produkter svängt snabbare än beräknat och nedgång i volymer inom pressgjutningsverksamheten har påverkat resultatet negativt. En bidragande orsak är minskad försäljning av komponenter till dieselmotorer.

Inom vårt andra område skärande, maskinbearbetning, svetsning och montering är nedgången inte lika stor. Resultatet har dock påverkats negativt av den svaga svenska kronan. Vi ser att volymer faller ytterligare under hösten.

Vi är övertygade att arbetet med omställning av produktion, satsningar inom personal och organisation är en förutsättning för långsiktig konkurrenskraft och lönsamhet.

Som ett led i att stärka kunderbjudandet förvärvades UB Verktyg AB i april. Bolaget konsolideras i koncernen från och med 1 maj 2019.

UB Verktyg AB har under lång tid haft ett nära samarbete med AGES Unnaryd som leverantör av pressgjutnings-verktyg och reservdelar. Dessutom sker ett omfattande samarbete gällande teknikutveckling mellan bolagen. UB Verktyg AB kommer drivas vidare som tidigare med AGES Unnaryd som största kund. Bolaget kommer fortsatt vårda och utveckla befintliga externa kunder.

Framtida utveckling

Arbetet och investeringarna inom organisation, marknad och teknik intensifieras och är en förutsättning för AGES långsiktiga utveckling. Dock kommer avmattning i orderingången att vara utmanande för de kommande kvartalen.

Se vidare bifogad rapport.

För ytterligare information, kontakta:

Anders Magnusson, CEO AGES Industri A

Tel: +46 (0) 705 42 01 50

E-post: anders.magnusson@ages.se

Denna information är sådan information som AGES Industri AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden.

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 10 juli 2019 kl. 15.00 CET.

AGES Industri AB (publ)

www.ages.se

AGES erbjuder gjutning, bearbetning och montering av kvalificerade precisionskomponenter i större serier. AGES nettoomsättning uppgår till ca 1100 MSEK och koncernen har i dag ca 600 medarbetare.

AGES B-aktier är noterade på Nasdaq Stockholm Firsth North Premier under kortnamnet AGES B och företagets Certified Advisor är Eminova Fondkommisson AB, info@eminova.se, +46 (0) 8 684 211 00.

Följande bilagor finns för nedladdning:
Delårsrapport 1 januari-30 juni 2019

Se fullständigt pressmeddelande och andra nyheter från detta bolag på Cision News.
Vill du också synas med dina nyheter på Di.se?
Läs mer om publicering på Di.se

Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig och för att vi ska kunna säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska. Läs mer i vår cookiepolicy.
Läs mer