Annons

DELÅRSRAPPORT Q3 SEPTEMBER 2018 – MAJ 2019

Ökad försäljning i jämförbara butiker, men otillfredställande resultat

TREDJE KVARTALET MARS 2019 – MAJ 2019

 • Koncernens nettoomsättning uppgick till 162,6 Mkr (169,4), en minskning med -6,8 Mkr
 • Koncernens försäljning i jämförbara butiker ökade med +1,4 procent under kvartalet
 • Bruttovinstmarginalen uppgick till 56,9 procent (57,1), en minskning med 0,2 procentenheter
 • Resultat före av- och nedskrivningar blev -19,1 Mkr (-9,8), en minskning med -9,3 Mkr
 • Resultat efter skatt uppgick till -23,6 Mkr (-13,6), en minskning med 10,0 Mkr
 • Resultat per aktie före utspädning uppgick till -0,16 kr (-0,09)
 • Antalet butiker uppgick till 118 jämfört med 126 butiker föregående år

 NIOMÅNADERSPERIODEN SEPTEMBER 2018 – MAJ 2019

 • Koncernens nettoomsättning uppgick till 614,7 Mkr (640,5), en minskning med 25,8 Mkr
 • Koncernens försäljning i jämförbara butiker var i nivå med föregående år
 • Bruttovinstmarginalen uppgick till 55,0 procent (55,1), en minskning med 0,1 procentenheter
 • Resultat före av- och nedskrivningar blev -15,6 Mkr (23,6), en minskning med 39,2 Mkr
 • Resultat efter skatt uppgick till -30,0 Mkr (8,1), en minskning med 38,1 Mkr
 • Resultat per aktie före utspädning uppgick till -0,21 kr (0,06)

Väsentliga händelser under och efter kvartalet

 • Utifrån rådande detaljhandelsklimat har vi som tidigare kommunicerats inlett ett stort åtgärdsprogram för att sänka bolagets kostnader och därmed förbättra lönsamheten. Vi förstärker nu detta program med ytterligare åtgärder. Totalt förväntas tidigare och nu tillkomna åtgärder öka lönsamheten med drygt 30 MSEK på helårsbasis. Tillkommande åtgärder fokuserar främst på att sänka overhead- samt närliggande kostnader.
 • Under kvartalet har två Rizzobutiker stängts, Triangeln i Malmö och Kista i Stockholm. Under juni har vi stängt ytterligare tre Rizzobutiker, Sickla i Stockholm, Frölunda Torg i Göteborg och Forumgallerian i Uppsala – i enlighet med den förändrade affärsmodellen för bolagets skoverksamhet. Totalt sett är nu 8 av kedjans 14 butiker stängda. Detta har påverkat försäljning negativt under kvartalet jämfört med föregående år.
 • Som tidigare kommunicerats har vi under kvartalet stängt en olönsam Morrisbutik i Norge, Fornebu.
 • Ombyggnationerna av våra avdelningar på NK i Göteborg pågår, där Reseavdelningen har öppnat på ny yta med gott resultat. Arbetet med vår Dam- och Herrsko-avdelning beräknas vara klart i början av juli. De stora förändringar som pågår på NK i Stockholm och Göteborg påverkar just nu trafik och försäljning märkbart negativt.
 • Venue Retail Group har sedan 29 juni 2018 ett tilläggsavtal till de låneavtal som bolaget har med banken. Tilläggsavtalet löper ut den 28 juni 2019, varvid Bolaget återgår till tidigare låneavtal. Vid tidpunkten för kvartalsrapportens avgivande pågår en nära dialog med bolagets kreditgivare avseende omförhandling av tilläggsavtalet.

VD-kommentar till utvecklingen

Under tredje kvartalet ökar Venue Retail Groups försäljning i jämförbara butiker med +1,4%. Anledningen till detta är fokus på kärnaffären och den pågående ompositioneringen som drivit såväl god trafik som ökad konvertering. Ackumulerat når den jämförbara försäljningen samma nivå som föregående år. Vi presterar klart bättre än marknaden i övrigt, enligt HUIs statistik för Kläder och Skor, men det sammantagna resultatet är ej tillfredsställande.

Resultatavvikelsen under verksamhetsårets nio första månader förklaras av en lägre total försäljning jämfört med föregående år. Det beror främst på effekter av nedlagda butiker (-8 butiker), ombyggnationerna på NK samt det omställningsarbete som pågår i koncernen. Dessa förändringar ger successivt positiva effekter, men det är för tidigt att se resultat av dessa ännu. På kostnadssidan påverkas resultatet främst av förändrade omstrukturerings-reserver/kostnader och valutaeffekter NOK/SEK.

Venue Retail Group befinner sig i en omfattande omställnings- och ompositioneringsfas. Olönsamma, uteslutande mindre butiker, fortsätter att avvecklas och fokus ligger på större och lönsamma enheter – ”färre men värre”. Våra större butiker på bra affärslägen har god utveckling och lönsamhet. Vi ser således tydliga tecken på att detta tillsammans vår växande onlineverksamhet är rätt strategisk inriktning. Även onlineaffären utvecklas bra, både försäljnings- och lönsamhetsmässigt. Än så länge uppväger dock inte vår digitala försäljning nedstängningarna av våra fysiska butiker.

Vi har under kvartalet förstärkt det tidigare lanserade åtgärdsprogrammet ytterligare för att motverka den rådande detaljhandelsutvecklingen. Detta ger naturligtvis inte omedelbar effekt, men kommer att sänka bolagets kostnader på helårsbasis med ca 18 MSEK. Åtgärderna omfattar bland annat sänkta overhead- och butiksrelaterade kostnader. Tillsammans med tidigare kommunicerade förändringar i bolagets skoverksamhet förväntas lönsamheten förbättras med drygt 30 MSEK på helåret.

Idag krävs egna framgångsrika varumärken inom detaljhandeln för att stå sig väl på marknaden. Vi fokuserar på våra fyra starka varumärken, DonDonna, Rizzo, Handskmakaren och A-TO-B, vilket har varit bolagets inriktning under en längre tid. Utöver den viktiga uppgiften att ge bolaget en särställning på marknaden, bidrar dessa varumärken till att upprätthålla en hög marginal och god lönsamhet. Under september 2019 kommer en helt ny produktlinje att lanseras i linje med vår varumärkesstrategi.

Vi fortsätter nu det omfattande och utökade förändringsarbetet som har påbörjats för att få snabbare effekt på resultatet.

Stockholm juni 2019

Jonas Ottosson
VD och Koncernchef

Denna information är sådan information som Venue Retail Group AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom vd Jonas Ottosson försorg, för offentliggörande den 25 juni 2019 kl. 08.00 CET.

Venue Retail Group AB, Karlavägen 108, 104 50 Stockholm

Telefon 08-508 99 200. Organisationsnummer 556540-1493. www.venueretail.com

Följande bilagor finns för nedladdning:
Release

Se fullständigt pressmeddelande och andra nyheter från detta bolag på Cision News.
Vill du också synas med dina nyheter på Di.se?
Läs mer om publicering på Di.se


Kommentera artikeln

I samarbete med Ifrågasätt Media Sverige AB:s (”Ifrågasätt”) tjänst Ifrågasätt erbjuder Dagens industri möjligheten för läsare att kommentera vissa artiklar. Denna tjänst tillhandahålls således av Ifrågasätt som också är ansvarig för tjänsten. De kommentarer som Ifrågasätt tillgängliggör på tjänsten visas i anslutning till di.se. Dagens industri granskar inte kommentarerna i förväg. Kommentarerna omfattas inte av utgivaransvaret enligt yttrandefrihetsgrundlagen och de är inte heller en del av den grundlagsskyddade databasen di.se. Läs mer om kommentering här.

Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig och för att vi ska kunna säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska. Läs mer i vår cookiepolicy.
Läs mer

Det verkar som att du använder en annonsblockerare

Om du är prenumerant behöver du logga in för att fortsätta. Vill bli prenumerant kan du läsa Di Digitalt för 197 kr inkl. moms de första 3 månaderna.

 • Full tillgång till di.se med nyheter och analyser

 • Tillgång till över 1100 aktiekurser i realtid

 • Tillgång till över 1100 aktiekurser i realtid

 • Innehållet i alla Di:s appar, tjänster och nyhetsbrev

3 månader för
197 kr
Spara 1000 kr

Prenumerera

Redan prenumerant?