ANNONS:
Till Di.se
START BÖRS DI LIVE BEVAKNINGAR
ANNONS

Möjlighet att investera i ett hållbart och nytänkande transportbolag med fokus på urbana miljöer

Clean Motion grundades 2009 med insikten att dagens transporter inte är hållbara och med en idé om ett resurs- och energieffektivt fordon för stadsmiljö. Clean Motions fordon är optimerade, säkra och uppkopplade för ”first/last mile” transporter av människor och gods. Produktionen av fordonen är skalbar och flexibel med låga investeringar vilket gör fordonen lättproducerade lokalt på aktuella  marknader. Zbee, som är namnet på bolagets fordon finns som både passagerar- och godsversion.
 
Helhetslösningar för ökad nyttjandegrad och resursanvändning.  Målet är att skapa en lösning som utgör en viktig del av framtidens urbana transportsystem. Det kompletta erbjudandet kommer bestå av fordon, taxiapp och batteribytessystem . Clean Motion marknadsför och bedriver försäljning i Europa med fokus på kommersiella flottor. Expansion till nya marknader planeras med licens och mikrofabrik där starka lokala partners genom licensavtal kan investera i lokal tillverkning av Zbee. Vidare arbetar Bolaget även med strategiska partnerskap för att snabbt och effektivt erbjuda optimerade helhetslösningar och har idag partnerskap med bl.a. Siemens, Bzzt och Fortum.
 
Gynnas av flertalet megatrender inom transport. Enligt IDTechEx rapport ”Last Mile Electric Vehicles 2018-2028” uppskattas marknaden för ”last mile” transporter till 792 mdr USD. Vidare gynnas Clean Motion av globala megatrender mot urbanisering, delade fordon, e-mobilitet, uppkoppling av fordon och satsningar på klimatet. Marknaden för Bolagets lätta elektriska fordon är kommersiella flottor för urbana transporter i storstäder.
 
Clean Motions VD ger i en intervju med Analyst Group tre anledningar till att investera:
 
1. Urban mobilitet är en spännande och starkt växande marknad.
2. Ett unikt kundnära och heltäckande erbjudande som på ett enkelt sätt löser en viktig del av framtidens urbana transport- och miljöutmaningar.
3. En produkt som är skalbar, flexibel och lättproducerad lokalt på den aktuella marknaden.
 
Clean Motion genomför nu en nyemission. Vid fulltecknad emission tillförs Clean Motion ca 21,9 (+ ca 4 MSEK i övertilldelning vid fulltecknad emission) före emissionskostnader.
 
Information om emissionen
 
Läs Teaser här
Läs Memorandum här
Se intervju med VD här

Se fullständigt pressmeddelande och andra nyheter från detta bolag på Cision News.
Vill du också synas med dina nyheter på Di.se?
Läs mer om publicering på Di.se

Vi har förtydligat vår personuppgiftspolicy. Läs mer om hur vi hanterar personuppgifter och cookies