ANNONS:
Till Di.se
START BÖRS DI LIVE BEVAKNINGAR
ANNONS

Delårsrapport januari-mars 2019

Tydlig resultatmässig förbättring jämfört med förra året

Rättelse: I det pressmeddelande som distribuerades 2019-04-26 kl. 07.00 CET saknades, på grund av ett förbiseende, information om att innehållet i pressmeddelandet utgjorde sådan information som Intrum AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning.

Första kvartalet, januari-mars 2019:

  • Nettoomsättningen ökade till 3 752 MSEK (3 115)

  • Rörelseresultatet exklusive jämförelsestörande poster (”justerat rörelseresultat (EBIT)”) förbättrades till 1 350 MSEK (973)

  • Net debt/justerat cash EBITDA minskade till 4,0x (4,3x)

  • Kvartalets portföljinvesteringar uppgick till 1 277 MSEK (1 373). Avkastningen på portföljinvesteringar ökade till 16 procent (15)

  • Periodens resultat ökade till 739 MSEK (364), och resultatet per aktie var 5,63 kr (2,77)

  • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 1 352 MSEK (1 448)


Kommentar från vd och koncernchef Mikael Ericson:

”Inledningen på 2019 har varit positiv och innebär ett stort steg resultatmässigt mot våra 2020-mål. Vårt justerade rörelseresultat ökade med 39 procent, till stor del till följd av att vårt partnerskap med italienska Intesa Sanpaolo bidrar på det sätt som vi hade hoppats på och förutsett, men också genom ett stabilt bidrag från den övriga verksamheten. Rullande 12 månaders cash EBITDA uppgick för första gången till över 10 miljarder SEK, vilket resulterade i att skuldsättningsgraden har minskat till 4,0.”

”Vår portföljverksamhet levererade ännu ett starkt kvartal, med en avkastning på 16 procent. Intäkterna i vår kredithanteringsverksamhet (CMS) steg med 8 procent jämfört med föregående år, men med en måttlig lönsamhetsmarginal på grund av en etableringsfas för verksamheten i Italien och pågående utmaningar i Spanien. Under 2019 kommer vi att ytterligare adressera de specifika orsakerna bakom de tillfälliga svagheterna på de här marknaderna, eftersom en förbättring av våra CMS-marginaler är en nyckelfaktor för att vi ska kunna nå våra 2020-mål. Rörelsemarginalen exklusive Italien och Spanien ökade med en procentenhet jämfört med i fjol.”

”Vi upplever en fortsatt aktiv europeisk marknad, inte minst i de södra delarna. Den regulatoriska utvecklingen påverkar fortsatt bankerna att hantera de utestående fordringarna i sina balansräkningar, vilket skapar ett momentum i vår bransch. Vi ser fram emot en fortsatt positiv utveckling under 2019, där vi stegvis närmar oss våra 2020-mål.”

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Thomas Moss, Group Business Control & Investor Relations Director, tel: +46 8 546 102 02
Louise Bergström, Head of Investor Relations, tel: 08-546 103 42

Denna information är sådan information som Intrum AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovan kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 2019-04-26 kl. 07.00.

Intrum är den branschledande leverantören av kredithanteringstjänster med närvaro på 24 marknader i Europa. Intrum hjälper företag att utvecklas genom att erbjuda lösningar som utformats för att förbättra företagens kassaflöde och långsiktiga lönsamhet samt genom att ta hand om deras kunder. En viktig del av bolagets mission är att se till att privatpersoner och företag får det stöd de behöver för att bli skuldfria. Intrum har över 9 000 engagerade medarbetare som hjälper omkring 80 000 företag runt om i Europa. Under 2018 hade bolaget intäkter på 13,4 miljarder kronor. Intrum har sitt huvudkontor i Stockholm och Intrum-aktien är noterad på Nasdaq Stockholm. Mer information finns på www.intrum.com

Följande bilagor finns för nedladdning:
Intrum delårsrapport Q1 2019

Se fullständigt pressmeddelande och andra nyheter från detta bolag på Cision News.
Vill du också synas med dina nyheter på Di.se?
Läs mer om publicering på Di.se

Vi har förtydligat vår personuppgiftspolicy. Läs mer om hur vi hanterar personuppgifter och cookies