ANNONS:
Till Di.se
START BÖRS DI LIVE BEVAKNINGAR
ANNONS

Gapwaves har ingått designavtal för bilradar – uppföljning på order från december 2018

Som uppföljning på den prototyporder som tecknades under december 2018 har Gapwaves ingått ett designavtal för fortsatt utveckling av antenner till 77GHz bilradar. Avtalet syftar till vidareutveckling av de antennprototyper som tidigare levererats till en ledande europeisk tillverkare av radar till bilindustrin, en så kallad Tier 1 underleverantör. Totalt ordervärde uppgår till ca 5 mkr med förväntad leverans under andra kvartalet 2019.

Avtalet som tecknats är en fortsättning på det prototypavtal som ingicks i december 2018. I detta avtal har antennprototyper för 77GHz kortdistansradar baserade på Gapwaves vågledarteknologi utvecklats och levererats för test och utvärdering. Det designavtal som nu ingåtts innebär en fortsatt utveckling efter nya specifikationer för att möta kundens krav och för att på ett bättre sätt kunna integreras i ett bilradarsystem. Arbetet kommer att pågå under första halvåret 2019 och inkludera design- och utvecklingsarbete kombinerat med leveranser av antennprototyper.

”Vi är väldigt stolta över att de antennprototyper vi levererat så väl motsvarat förväntningarna att man nu väljer att ingå ett avsevärt större designavtal. Att vi får möjlighet att ytterligare anpassa antennen för integration i ett bilradarsystem är ett stort steg på vägen för att bli leverantör av antenner till nästa generations bilradar”, säger Lars-Inge Sjöqvist, VD på Gapwaves.

Drivet av utvecklingen inom aktiva säkerhetssystem (ADAS) har fordonsindustrins krav på radarlösningar ökat. Radar inom fordonsindustrin används idag för t ex adaptiva farthållare och döda vinkel-varnare men förväntas i framtiden få fler användningsområden. För att få fem stjärnor i Euro NCAP’s tester förväntas fordon från 2020 att behöva vara utrustade med automatiska bromssystem som kan upptäcka mindre objekt, t ex motorcyklar eller cyklister, i hög fart. Gapwaves vågledarteknologi erbjuder möjligheter till en effektiv antenn med låga förluster för millimetervågsradar på 77GHz som kan erbjuda större upptagningsområde och bättre prestanda (faktor 2 i både sändare och mottagare) än dagens kretskortbaserade lösningar.

Tier 1 är en benämning för första nivån av underleverantörer som levererar produkter och komponenter till den globala bilindustrin. Tier 1 kännetecknas av stora globala bolag där respektive produktsegment domineras av ett fåtal bolag.

Denna information är sådan information som Gapwaves AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning 596/2014. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 31 mars 2019 kl 17:05 CET.

För ytterligare information se Gapwaves ABs hemsida www.gapwaves.com eller kontakta:

Lars-Inge Sjöqvist, VD

Telefonnummer: 0736 84 03 56

E-post: lars-inge.sjoqvist@gapwaves.com 

Per Andersson, CFO

Telefonnummer: 0709 395 327

E-post: per.andersson@gapwaves.com

Bolagets Certified Adviser är G&W Fondkommission

Telefon: +46 (0)8 503 000 50

E-post: ca@gwkapital.se

www.gwkapital.se

Om Gapwaves AB

Gapwaves AB (publ) har sitt ursprung i forskning vid Chalmers Tekniska Högskola och etablerades 2011. Bolagets vision är att vara den mest innovativa leverantören av antennsystem för millimetervågor och den utvalda partnern till de som revolutionerar nästa generations trådlösa teknologi. Genom sin disruptiva teknologi ska Gapwaves hjälpa innovatörer inom Telekom och Automotive att skapa effektiva millimetervågssystem som förändrar samhället vi lever i.  

Gapwaves aktie (GAPW B) är föremål för handel på Nasdaq First North Stockholm med G&W Fondkommission som Certified Adviser.

Följande bilagor finns för nedladdning:
Gapwaves pressmeddelande 2019-03-31 - Designavtal

Se fullständigt pressmeddelande och andra nyheter från detta bolag på Cision News.
Vill du också synas med dina nyheter på Di.se?
Läs mer om publicering på Di.se

Vi har förtydligat vår personuppgiftspolicy. Läs mer om hur vi hanterar personuppgifter och cookies