ANNONS:
Till Di.se
START BÖRS MARKNADSNYTT BEVAKNINGAR
ANNONS

God avslutning på bästa året hittills

Koncernen
Beijer Almas verksamhet i Norden, Europa, USA och Asien har generellt verkat i en miljö av fortsatt stark efterfrågan. 

Undantaget detta är fordonsindustrin i Tyskland och Kina som bromsade in. I berörda enheter görs därför kostnadsanpassningar.Orderingången ökade under kvartalet med 3 procent, nettoomsättningen med 7 procent och resultatet med drygt 2 procent. Orderingången från industrin i Norden, som påverkar alla våra dotterbolag, var stark. Specifikt utmärkte sig försvarsindustrin i kvartalet. Kassaflödet var lägre som ett resultat av hög investeringstakt för ökad kapacitet för expansion runt om i koncernen.

Sammantaget kan man konstatera att efterfrågebilden varit mer varierad under fjärde kvartalet. Totalt sett för Beijer Alma gav helåret 2018 lönsam tillväxt. Vinsten före skatt ökade med 18 procent till 609 Mkr (517).

Dotterbolagen
Inom Lesjöfors var utvecklingen fortsatt stark inom Industrifjädrar och faktureringen växte med 8 procent. Undantaget den specifika effekten från fordonsindustrin i Tyskland, så var tillväxten 14 procent. Positivt är stor andel nyförsäljning i bl.a. Kina och UK. För Chassifjädrar är fjärde kvartalet lågsäsong.

I Habia fortsatte en stark orderingång inom Övrig Industri medan Telecom som väntat hade ett lugnare kvartal. Förberedelser och inkörning av produktionen för offshore kablar hade högt fokus i Söderforsfabriken.

Inom Beijer Tech växte speciellt Flödesteknik, delvis tack vare de producerande enheterna Svebab och Packningar & Plast.

Förvärv
I december kommunicerades förvärvet av Uudenmaan Murskaus, en mindre verksamhet som väl kompletterar Beijer Techs finska del. Tillträde skedde i januari.

Henrik Perbeck, vd och koncernchef

Ytterligare upplysningar:
Henrik Perbeck, vd och koncernchef, telefon 018-15 71 60, henrik.perbeck@beijeralma.se
Jan Blomén, ekonomichef, telefon 018-15 71 60, jan.blomen@beijeralma.se

Denna information är sådan information som Beijer Alma AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 13 februari 2019 kl. 12:30.

Beijer Alma AB (publ) är en internationell industrigrupp med fokus på komponenttillverkning och industrihandel. I koncernen ingår Lesjöfors som är en av Europas största fjädertillverkare, Habia Cable – en av Europas största tillverkare av specialkabel samt Beijer Tech med starka positioner inom industrihandel i Norden. Beijer Alma är noterat på NASDAQ OMX Stockholm Mid Cap-lista.

Dragarbrunnsgatan 45, Box 1747, 751 47 Uppsala. Telefon 018-15 71 60.
Styrelsens säte Uppsala. Organisationsnummer 556229-7480. www.beijeralma.se

Följande bilagor finns för nedladdning:
Release

Se fullständigt pressmeddelande och andra nyheter från detta bolag på Cision News.
Vill du också synas med dina nyheter på Di.se?
Läs mer om publicering på Di.se

Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig och för att vi ska kunna säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska. Läs mer i vår cookiepolicy.
Läs mer