ANNONS:
Till Di.se
START BÖRS DI LIVE BEVAKNINGAR
ANNONS

SwedSec återkallar privat- och företagsrådgivares licens

Rådgivaren har bland annat vid ett flertal tillfällen utan befogenhet använt företagets konton för att lösa en kunds likviditetsproblem.

Rådgivaren har vid åtskilliga tillfällen brutit mot företagets interna regler genom att låta en kunds internetbetalningar passera genom företagets stopprutin med övertrassering som följd. Vidare har rådgivaren i flera fall överfört pengar från företagets konton till kundens konto utan att ta hänsyn till företagets regler för kreditgivning. Han saknade dessutom tillräcklig kreditbeviljningsrätt.

SwedSecs disciplinnämnd konstaterar att rådgivaren allvarligt brustit i sitt arbete och att överträdelserna har skett medvetet och under lång tid. Rådgivaren har dessutom utsatt företaget för ökade kreditrisker. Därför återkallas hans licens.

Disciplinnämndens hela beslut i anonymiserad form finns att läsa här >>

För ytterligare information kontakta: 
Katarina Lidén, VD SwedSec Licensiering AB 
08-56 26 07 15 eller katarina@swedsec.se

SwedSec Licensiering AB arbetar för höga kunskaper, regelefterlevnad och god etik hos anställda på finansmarknaden. Detta görs genom licensiering baserat på kunskapskrav och tester och genom ett disciplinärt förfarande vid regelöverträdelser. SwedSecs vision är att förtroendet för finansmarknaden ska vara högt. 193 företag är anslutna till SwedSec och ca 23 800 av deras anställda är SwedSec-licensierade. SwedSec bildades 2001 av Svenska Fondhandlareföreningen, vilket är branschorganet för företag som står under Finansinspektionens tillsyn och är aktiva på värdepappersmarknaden. För mer information besök: www.swedsec.se samt www.fondhandlarna.se.

Se fullständigt pressmeddelande och andra nyheter från detta bolag på Cision News.
Vill du också synas med dina nyheter på Di.se?
Läs mer om publicering på Di.se

Vi har förtydligat vår personuppgiftspolicy. Läs mer om hur vi hanterar personuppgifter och cookies