ANNONS:
Till Di.se
START BÖRS DI LIVE BEVAKNINGAR
ANNONS

Bokslutskommuniké 2018

Göteborg, Sverige – Collector AB (publ) (Nasdaq Stockholm: COLL)

JANUARI–DECEMBER 2018 (jämfört med JANUARI–DECEMBER 2017) 

 • Intäkterna ökade med 20 % och uppgick till 2 321 MSEK (1 933)
 • Resultat efter skatt (EAT) före extra reservering i enlighet med IFRS 9 ökade med 17 % och uppgick till 602 MSEK (517)
 • Resultat efter skatt (EAT) ökade med 10 % och uppgick till 566 MSEK (517)
 • Avkastning på eget kapital (RoE) var 17,6 % (18,1)
 • Resultat per aktie ökade till 5,51 SEK (5,03)
 • God volymtillväxt med ökad kvalitet i kreditstocken, 26 104 MSEK (19 507) +34 %
 • Stark tillväxt för samtliga produkter inom företagssegmentet
 • Förvärv stärker positionen inom paymentssegmentet
 • God tillväxt på privatlån
 • Martin Nossman tillträdde som VD i augusti 2018

FJÄRDE KVARTALET 2018 (JÄMFÖRT MED FJÄRDE KVARTALET 2017) 

 • Intäkterna ökade med 30 % och uppgick till 690 MSEK (530)
 • Resultat efter skatt (EAT) före extra reservering i enlighet med IFRS 9 ökade med 48 % och uppgick till 191 MSEK (129) Resultat efter skatt (EAT) ökade med 20 % och uppgick till 154 MSEK (129)
 • Resultat per aktie ökade till 1,50 SEK (1,26)
 • K/I-tal 0,43 (0,49)
 • Tillväxt med 3,0 MDSEK i kvartalet, både genom förvärv och tillväxt i underliggande affär
 • God tillväxt inom företagssegmentet
 • Styrelsen föreslår att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2018 vilket är i linje med fastslagen utdelningspolicy

Läs mer på https://www.collector.se/om-collector/investerare/finansiell-information/

En telefonkonferens kommer att hållas på svenska idag den 12 februari kl. 10.00 där CEO Martin Nossman & tf CFO Magnus Erkander presenterar rapporten. Efter presentationen följer en frågestund.

De som vill delta i telefonkonferensen ringer in på +46 8 505 583 54 eller +44 333 300 9269. Växeln öppnar kl. 09.55. Det går att följa och lyssna på presentationen live via https://tv.streamfabriken.com/
collector-q4-2018

Presentationsmaterialet kommer att finnas tillgänglig före presentationen på www.collector.se där även den inspelade versionen av presentationen finns att tillgå i efterhand.

För ytterligare information:
Magnus Erkander, tf CFO & IR-manager I Telefon +46 70 493 08 00 I E-post magnus.erkander@collectorbank.se

Denna information är sådan information som Collector AB är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 12 februari 2018 kl. 08.15 CET. Börsen: Tickerkod COLL

Collector är en innovativ, digital nischbank som erbjuder finansieringslösningar för privat- och företagskunder. Inom Privat bedrivs utlåning till privatpersoner, faktura- och delbetalningstjänster till e-handels- och butikskunder, kreditkortstjänster samt inlåning. Segmentet Företag omfattar fastighetskrediter, företagskrediter och factoring riktat främst till små och medelstora företag, inkassoverksamhet för kunds räkning (uppdragsinkasso) samt förvärv av portföljer av förfallna fordringar. Bolaget har kontor i Göteborg (huvudkontor), Stockholm, Helsingfors, Åbo och Oslo. Koncernen består av moderbolaget Collector AB (publ), helägda dotterbolaget Collector Bank AB där den huvudsakliga verksamheten bedrivs, Colligent Inkasso AB och Colligent Norge AS med uppdragsverksamhet och inkasso, Collector Payments AB och Collector Payments Finland Oy där delar av betallösningsverksamheten bedrivs samt Collector Ventures 1 KB med investeringar i fintech. Collector AB (publ) är noterat på Nasdaq Stockholm.

Collector AB (publ) 556560-0797 | Box 119 14, 404 39 Göteborg | Växel +46 10-161 00 00 | E-post info@collector.se | www.collector.se

Följande bilagor finns för nedladdning:
Release

Se fullständigt pressmeddelande och andra nyheter från detta bolag på Cision News.
Vill du också synas med dina nyheter på Di.se?
Läs mer om publicering på Di.se

Vi har förtydligat vår personuppgiftspolicy. Läs mer om hur vi hanterar personuppgifter och cookies