ANNONS:
Till Di.se
START BÖRS DI LIVE BEVAKNINGAR
ANNONS

Möjlighet att investera i ett teknikbolag redo för fortsatt kommersialisering

ChromoGenics utvecklar, producerar och marknadsför glasteknologierna ConverLight® och I-Window®. ChromoGenics glas gör att lokaler får in dagsljus samtidigt som de bidrar väsentligt till energieffektivisering genom att blockera värmeinslag. Det rör sig alltså om fönster- och fasadglas som ändrar färg beroende på hur starkt solljuset är. Det betyder också att arkitekter och konstruktörer slipper lägga till traditionella solskydd i form av markiser eller jalusier som sällan är vackra att se på.

Genom användning av teknologier som ConverLight och I-Window kan förbrukning av energi för kylning av fastigheter minskas väsentligt, i vissa fall med upp till 50 %. Sammanlagt har ca 2 500 kvadratmeter ConverLight levererats och installerats för kommersiell basis. Gällande I-Window har sammanlagt ca 5 000 kvadratmeter levererats och installerats, varav ca 800 kvadratmeter sedan företaget förvärvades senhösten 2018.

Idag har ChromoGenics en upparbetad offertvolym överstigande 100 MSEK och en orderingång de två senaste kvartalen på 23 MSEK avseende ConverLight och I-Window. Bolaget genom för nu en företrädesemission vilken görs i syfte att stödja ChromoGenics strategiska planer och ska stärka Bolagets balansräkning samt säkerställa fortsatt marknadsexpansion.
 
ChromoGenics VD ger i en intervju med Analyst Group tre anledningar till varför Bolaget är en bra investering idag:
 
1. Investeringar i produktutveckling är tagna.

2. Produkten är stabil och redo för marknaden.
3. Låg värdering skapar stor potential.
 
Teoretiskt fundamentalt värde om 1,05 kr per aktie enligt Analyst Group, vilka publicerade en aktieanalys på ChromoGenics den 7 februari, följande är ett sammandrag av analysen:
 
"ChromoGenics erbjuder dynamiska glas, baserade på över 30 års FoU, som möjliggör energi- och kostnadsbesparingar för kommersiella fastigheter. Efterfrågan för denna typ av lösningar är hög och den adresserbara marknaden är omfattande, 2018 beräknas den globala glasmarknaden ha omsatt över 100 mdUSD. ChromoGenics har riktat om organisationen mot ett större fokus på försäljning och idag finns en upparbetad offertstock om >100 MSEK. Bolaget prognostiseras omsätta ca 60 MSEK under 2019, där redan ca 15 MSEK (25 %) estimeras finnas i orderboken. Givet gjorda prognoser härleds ett teoretiskt fundamentalt värde per aktie om 1,05 kr i ett Base scenario på 2019 års prognos."
 
Läs aktieanalysen här
Läs Prospekt här
Teckna online här
Se intervju med VD här

Se fullständigt pressmeddelande och andra nyheter från detta bolag på Cision News.
Vill du också synas med dina nyheter på Di.se?
Läs mer om publicering på Di.se

Vi har förtydligat vår personuppgiftspolicy. Läs mer om hur vi hanterar personuppgifter och cookies