Patentgodkännande i USA för att identifiera hur patienter svarar på folatbaserad cancerbehandling

GÖTEBORG, Sverige, 13 december, 2019 - Isofol Medical AB (publ), (Nasdaq First North Premier: ISOFOL), tillkännager idag ett godkännande från The United States Patent and Trademark Office (USPTO) för ett patent som täcker användningen av en biomarköranalys för att identifiera cancerpatienters förmåga att svara på folatbaserade cancerbehandlingar.

Patentet är giltigt till och med 2035 och utökar Isofols patentportfölj för läkemedelskandidaten arfolitixorin, bolagets läkemedelskandidat med potential att öka effektiviteten hos folatbaserade cancerbehandlingar. Arfolitixorin utvärderas för närvarande i den pågående globala fas III-studien AGENT, hos patienter med spridd kolorektalcancer (mCRC).

Ulf Jungnelius, M.D., verkställande direktör för Isofol, kommenterar: ”Patentet anses vara av stor strategisk betydelse för Isofol eftersom det kan öka effekten av folatbaserad cancerbehandling genom att identifiera patienternas förmåga att svara på behandlingen. Patentet kan tillämpas på alla typer av cancer som ges folatbaserad cancerbehandling. Därför bedömer vi att metoden på lång sikt kan utvidgas till ytterligare cancerindikationer. I nuläget arbetar vi dock fokuserat för att validera arfolitixorin i vår globala fas III-studie AGENT, hos patienter med spridd kolorektalcancer.”

Det beviljade patentet, U.S. patent nr. 10 487 364, är avsett för behandling av cancer med användning av en kombination av ett anti-cancermedel och ett folatämne, såsom arfolitixorin eller leukovorin (LV). Patentet avser upptäckt av nivåerna för ett antal biomarkörer som är involverade i folattransport och metabolism, vilka kan förutsäga hur en enskild patient svarar på behandling med ett befintligt folatämne såsom leukovorin. Efter biomarkörsanalysen skulle patienter, som inte förväntas svara på läkemedelsbehandling med leukovorin, kunna behandlas med arfolitixorin för att öka behandlingseffekten. Till skillnad från leukovorin som måste omvandlas till MTHF i kroppen för att bli verksamt vid cancerbehandling, består arfolitixorin av den aktiva substansen MTHF varför ingen omvandling krävs. Arfolitixorin har därför potential att åstadkomma en mer kraftfull antitumoral effekt för alla patienter i kombination med 5-FU behandling.

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Isofol Medical AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt Nasdaq First North Premiers regelverk. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 13 december 2019 kl. 15:45 CET.

För mer information, vänligen kontakta

Isofol Medical AB (publ)
Jarl Ulf Jungnelius, M.D., verkställande direktör
E­-post: jungnelius@isofolmedical.com

Certified Adviser
FNCA Sweden AB
E-post: info@fnca.se
Telefon: 08-528 003 99

Om arfolitixorin

Arfolitixorin är Isofols patentskyddade läkemedelskandidat som utvecklas för att öka effektiviteten av 5-FU baserad (folatbaserad) kemoterapi primärt för avancerad kolorektal cancer. Arfolitixorin utvärderas för närvarande i en global klinisk fas III-studie, AGENT. Arfolitixorin är den aktiva slutprodukten av brett använda folatbaserade läkemedel och kan potentiellt gynna alla patienter med avancerad kolorektalcancer, eftersom arfolitixorin inte kräver metabolisk aktivering för att utöva sin effekt.

Om Isofol Medical AB (publ)

Isofol Medical AB (publ) är ett biotechföretag i sen klinisk fas som utvecklar arfolitixorin för att förbättra standardbehandling av 5-FU baserad kemoterapi primärt för avancerad kolorektal cancer genom att öka tumörrespons och progressionsfri överlevnad. Isofol har ett globalt exklusivt licensavtal med Merck KGaA, Darmstadt, Tyskland för att utveckla och kommersialisera arfolitixorin inom onkologi. Isofol Medical AB (publ) handlas på Nasdaq First North Premier. Certifierad rådgivare är FNCA Sweden AB.

www.isofolmedical.com

 

Följande bilagor finns för nedladdning:
Release

Se fullständigt pressmeddelande och andra nyheter från detta bolag på Cision News.
Vill du också synas med dina nyheter på Di.se?
Läs mer om publicering på Di.se


Det verkar som att du använder en annonsblockerare

Om du är prenumerant behöver du logga in för att fortsätta. Vill bli prenumerant kan du läsa Di Digitalt för 197 kr inkl. moms de första 3 månaderna.

  • Full tillgång till di.se med nyheter och analyser

  • Tillgång till över 1100 aktiekurser i realtid

  • Innehållet i alla Di:s appar, tjänster och nyhetsbrev

3 månader för
197 kr
Spara 1000 kr

Prenumerera

Redan prenumerant?