Annons

Resurs Holding Delårsrapport januari—september 2019

”Fortsatt tillväxt med ytterligare ett starkt kvartal.” Kenneth Nilsson, VD Resurs Holding AB

1 juli —30 september 2019*

 • Utlåning till allmänheten ökade med 13% till 31 125 MSEK
 • Rörelsens intäkter ökade med 5% till 925 MSEK
 • Rörelseresultatet ökade med 6% till 416 MSEK
 • Resultat per aktie ökade med 5% till 1,60 SEK
 • K/I före kreditförluster, exklusive Insurance, uppgick till 37,6% (39,2%)
 • Kreditförlustnivån uppgick till 2,0% (2,1%)

1 januari—30 september 2019*

 • Utlåning till allmänheten ökade med 13% till 31 125 MSEK
 • Rörelsens intäkter ökade med 7% till 2 734 MSEK
 • Rörelseresultatet ökade med 8% till 1 198 MSEK
 • Resultat per aktie ökade med 8% till 4,63 SEK
 • K/I före kreditförluster, exklusive Insurance, uppgick till 38,9% (40,5%)
 • Kreditförlustnivån uppgick till 2,1% (2,1%)
 • Resurs Holding AB planerar att emittera s k primärkapitaltillskottsinstrument (additional tier 1 instruments) i storleksordningen 100-400 MSEK under kommande månader, om marknadsförutsättningarna är gynnsamma. Syftet med en eventuell emission är att ytterligare optimera Resurs kapitalstruktur.

 

VD kommenterar

En god utveckling i båda våra banksegment genererade en fortsatt stark tillväxt i låneboken under årets tredje kvartal. Det innebar att Resurs växte snabbare än marknaden och levererade över vårt finansiella mål med en tillväxt på 13 procent i låneboken, som per den 30 september uppgick till 31 125 MSEK. Resurs nådde också det bästa resultatet någonsin för ett enskilt kvartal med ett resultat efter skatt på 320 MSEK (306). Detta har möjliggjorts genom vår lönsamma tillväxt som baseras på ansvarsfull kreditgivning och fortsatt god kostnadskontroll. K/I-talet exklusive Insurance sjönk ytterligare till 37,6 procent (39,2 procent) och kreditförlusterna låg på stabila 2,0 procent (2,1 procent).


Innovativa lösningar och en rad nya samarbeten med retail finance-partners
Kärnan i Resurs affärsmodell, Payment Solutions och främst retail finance, fortsatte att visa en stark tillväxt under det tredje kvartalet. En framgångsfaktor är vårt målinriktade arbete med att utveckla nya och innovativa lösningar för våra retail finance-partners. Ett talande exempel är att vi under kvartalet lanserade vår Merchant Portal som är en nyutvecklad och uppgraderad version av Resurs partnerportal. Denna ger bland annat handlaren möjlighet att oavsett försäljningskanal snabbt och enkelt fånga all försäljningsstatistik i realtid.

Några exempel på nya samarbeten under kvartalet är att Svensk Handel adderade oss som ny partner. Resurs Checkout utgör nu deras senaste medlemserbjudande inom betallösningar för butik, e- och omni-handel, vilket ger Svensk Handels medlemmar ökade möjligheter att erbjuda sina kunder en smidig köpupplevelse med goda förutsättningar till både högre snittköp och ökad kundlojalitet. Resurs Checkout och omni-lösningens möjlighet att erbjuda en effektiv kundresa bidrog också till att en rad stora aktörer inom eftermarknaden för bilhandel valde att teckna avtal med oss.

Norska konsumentlånemarknaden under stor omstöpning
Sammantaget levererade Consumer Loans en god utlåningstillväxt för det tredje kvartalet, samtidigt som utmaningarna inom affärssegmentet kvarstod. Dessa kan främst härledas till den omfattande omstöpning som den norska marknaden nu genomgår, vilken är en effekt av det nya lagkrav som trädde i kraft i maj tillsammans med implementeringen av Gjeldsregistret i början på juli.

För Resurs handlar det om att i takt med att nya marknadsförutsättningar växer fram utforma ett erbjudande som möter såväl nya spelregler som levererar kund- och affärsvärde. Grundläggande och styrande för alla våra beslut är att god kreditvärdering alltid går före volymer. Vår geografiskt diversifierade affärsmodell med sin förmåga att kompensera affärssegmenten efter varierande marknadsförutsättningar, ger oss den uthållighet och styrka som krävs för att långsiktigt försvara en fortsatt stark position på de nordiska marknaderna.

Vi noterar också en kontinuerlig ökning av snittlånen inom Consumer Loans, vilken är främst driven av möjligheten att med hjälp av kreditmotorn erbjuda större lån till våra konsumenter. Jämfört med motsvarande kvartal 2018 ökade snittlånet med cirka 15 procent till cirka 100 000 SEK. På kortare sikt innebär det en lägre NBI-marginal. På längre sikt bidrar detta dock positivt till vår totala lönsamhet då högre snittlån med högre kreditkvalité medför lägre kreditrisk. 

En stillastående marknad och avvaktande hållning i Norge tillsammans med det växande snittlånet och viss prispress inom hela segmentet gav ett negativt avtryck på den riskjusterade NBI-marginalen, som uppgick till 9,3 procent (10,2 procent) under kvartalet.

Initiativ för att optimera vår kapitalstruktur
I syfte att ytterligare optimera Resurs kapitalstruktur undersöker vi möjligheterna att, om marknadsförutsättningarna är gynnsamma, emittera så kallade primärkapitaltillskottinstrument (AT1-instrument) under kommande månader. Under det tredje kvartalet meddelade vi också att metoden för beräkning av operativ risk ändrades, vilket stärkte våra kapitalrelationstal under det tredje kvartalet med 0,5 procentenheter. 

Sammantaget ger dessa initiativ en stärkt kapitalposition för Resurs och gör oss väl rustade för att med ansvarsfull kreditgivning och god kostnadskontroll fortsätta leverera såväl tillväxt som lönsamhet.

Kenneth Nilsson, VD
Resurs Holding AB

Mer information:
Peter Rosén, CFO, peter.rosen@resurs.se; +46 736 564934
Christina Jungvid Ohlsson, IR Officer, christina.jungvidohlsson@resurs.se; +46 707 816558

Om Resurs Holding:
Resurs Holding (Resurs), som verkar genom dotterbolagen Resurs Bank och Solid Försäkring, är ledande inom retail finance i Norden och erbjuder betallösningar, konsumentlån och nischade försäkringsprodukter. Resurs Bank har sedan starten 1977 etablerat sig som en ledande partner för säljdrivande betal- och lojalitetslösningar för butik och e-handel och därigenom har Resurs byggt en kundbas på cirka 6,0 miljoner privatkunder i Norden. Resurs Bank har sedan 2001 bankoktroj och står under tillsyn av Finansinspektionen. Resurskoncernen har verksamhet i Sverige, Danmark, Norge och Finland. Vid utgången av det tredje kvartalet 2019 uppgick antalet anställda till 737 personer och låneboken till 31,1 miljarder SEK. Resurs är noterat på Nasdaq Stockholm.

* Vissa nyckeltal som anges i detta avsnitt är inte upprättade i enlighet med IFRS eller kapitaltäckningsregelverket, d.v.s. är alternativa nyckeltal. Beräkningar och avstämning mot information i de finansiella rapporterna av dessa nyckeltal återfinns på hemsidan under Finansiella rapporter. Definitioner av nyckeltal återfinns på hemsidan under Finansiell data. I detta avsnitt refererar förändring och jämförelsesiffror till samma period föregående år. Detsamma gäller för övriga textavsnitt i delårsrapporten, resultatposter och kassaflöde jämförs med samma period föregående år. Undantag är finansiell ställning där jämförelsesiffran avser 31 december 2018.

Denna information är sådan information som Resurs Holding AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 29 oktober 2019 kl. 07:30 CET.

Följande bilagor finns för nedladdning:
Delårsrapport januari—september 2019

Se fullständigt pressmeddelande och andra nyheter från detta bolag på Cision News.
Vill du också synas med dina nyheter på Di.se?
Läs mer om publicering på Di.se


Innehåll från FastighetsbyrånAnnons

Tydlig coronaeffekt för fritidshus och fjällboende

Svenska naturupplevelser står högre i kurs än någonsin efter coronavåren. Hos Fastighetsbyrån märks tydliga effekter av att fler intresserar sig för att investera i ett sommarhus eller fjällboende. 

Hitta ett boende i fjällen här

Den märkliga sommaren 2020 har satt sina spår inom många olika delar av samhället. Detta har inte minst gällt vår syn på turism. Reserestriktionerna lättade på sina håll, men fortsatt präglades sommarsemestern av stor osäkerhet. 

Många svenskar började istället se sig om efter ett fritidshus av något slag. Johan Vesterberg, kommunikationschef på Fastighetsbyrån, bekräftar den starka trenden efter siffror från Svensk Mäklarstatistik. 

– Vi har sett priserna på fritidshus gå upp med 9 procent under den senaste 12-månadersperioden. Om vi jämför med villapriserna har de ökat med 8 procent och bostadsrätter med 4 procent. Det är tydligt att corona har gjort att intresset för fritidshus är rekordstort. 

Men det är inte bara priserna som har stigit på grund av den nya marknadssituationen. Även antalet försäljningar av fritidshus har ökat kraftigt – med 13 procent under första halvåret 2020 jämfört med samma period i fjol. 

Högtryck i fjällvärlden

När det gäller fjällboende tror Johan Vesterberg på en liknande coronaeffekt under hösten och vintern. 

– Intresset för de svenska fjällen har ökat konstant under de senaste åren, men får ett extra uppsving nu. Det är ett bra läge för den som vill sälja. För köpare gäller det att vara ute i god tid. 

På Fastighetsbyrån Malung-Sälen är det mycket att göra, och för fastighetsmäklare Anna Sjögren Andersson ringer telefonerna konstant. De är många som vill titta på objekt kring Sälens skidområde, som Lindvallen, Hundfjället, Tandådalen och Högfjället.

– Det är väldigt många förfrågningar nu. Man kan säga att vår högsäsong har inletts tidigare än vanligt på grund av corona. Ett tips för köpare är att fundera noga över vad man ska använda boendet till. Vill du ha liftnära, åka scooter, hyra ut? Vilka sommaraktiviteter är mest lockande? Det finns en stor variation. 

Smidigt med digital första kontakt

Det stora intresset för fjällboende bekräftas av Kristoffer Henriksson på Fastighetsbyrån i Åre. Liksom många andra fjälldestinationer är Åre i dag populärt året runt, med ett brett utbud av sommaraktiviteter. 

– Vi ser definitivt en ökning av semestrande i Sverige framöver. Både fritidshus, fjällstugor och lägenheter går bra just nu, säger han. 

Corona-pandemin har också medfört att den digitala utvecklingen påskyndats, något som bland annat har förbättrat möjligheterna att titta på bostäder digitalt. Fastighetsbyrån erbjuder digitala live-visningar där mäklaren går runt och visar bostaden, medan tittarna kan ställa frågor genom en chattfunktion. 

Digitala visningar kan vara bra för att göra en första utvärdering, framförallt när bostaden ligger på en annan ort. Men Kristoffer Henriksson poängterar att det digitala är en komplettering.  

– Det är viktigt att också ta sig hit för att verkligen sondera terrängen tillsammans med sin lokala mäklare. Det är ofta först på plats som man vet vad man verkligen vill ha. Men det gäller att skynda sig, för ibland säljs objekten riktigt snabbt.  

Allt du behöver veta inför bostadsköpet.  

Mer från Fastighetsbyrån

Artikeln är producerad av Brand Studio i samarbete med Fastighetsbyrån och ej en artikel av Dagens industri

Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig och för att vi ska kunna säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska. Läs mer i vår cookiepolicy.
Läs mer

Det verkar som att du använder en annonsblockerare

Om du är prenumerant behöver du logga in för att fortsätta. Vill bli prenumerant kan du läsa Di Digitalt för 197 kr inkl. moms de första 3 månaderna.

 • Full tillgång till di.se med nyheter och analyser

 • Tillgång till över 1100 aktiekurser i realtid

 • Innehållet i alla Di:s appar, tjänster och nyhetsbrev

3 månader för
197 kr
Spara 1000 kr

Prenumerera

Redan prenumerant?