1515
Annons

MIDSONA - DELÅRSRAPPORT JANUARI-SEPTEMBER 2019

Förvärvsintensivt kvartal med stark underliggande tillväxt

Juli-september 2019 (tredje kvartalet)

 • Nettoomsättningen uppgick till 765 Mkr (773), varav det avslutade försäljningsuppdraget Alpro uppgick till 2 Mkr (71).
 • Tillväxten för prioriterade varumärken var 11,7 procent.
 • EBITDA uppgick till 77 Mkr (68), före jämförelsestörande poster, motsvarande en marginal på 10,1 procent (8,8).
 • Periodens resultat uppgick till 35 Mkr (32), motsvarande ett resultat per aktie på 0,77 kr (0,70) före och efter utspädning.
 • Fritt kassaflöde uppgick till 19 Mkr (96).
 • Midsona förvärvade Eisblümerl Naturkost GmbH i Tyskland och Ekko Gourmet AB i Sverige.
 • Midsona ingick ett avtal om att förvärva Alimentation Santé SAS, med en ledande position inom ekologiska och växtbaserade livsmedel i Frankrike och Spanien.

Januari-september 2019 (nio månader)

 • Nettoomsättningen uppgick till 2 256 Mkr (2 097).
 • EBITDA uppgick till 209 Mkr (182), före jämförelsestörande poster, motsvarande en marginal på 9,3 procent (8,7).
 • Periodens resultat uppgick till 62 Mkr (96), motsvarande ett resultat per aktie på 1,35 kr (2,09) före och efter utspädning.
 • Fritt kassaflöde uppgick till 52 Mkr (132).

Viktiga händelser efter rapportperiodens utgång

 • Midsona tillträdde förvärvet av Alimentation Santé SAS den 1 oktober.
 • Styrelsen i Midsona beslutade om nyemission med företräde för befintliga aktieägare om cirka 600 Mkr.
 • Midsona förvärvade 51 procent i Paradiset EMV AB, ett samarbete tillsammans med matvarukedjan Paradiset.
   

Koncernchefens kommentar

Ett resultatmässigt starkt kvartal

I tredje kvartalet tog Midsona marknadsandelar och försäljningen för våra åtta prioriterade varumärken ökade med goda 12 procent. Försäljningen för koncernen som helhet påverkades dock fortsatt negativt av det avslutade distributionsuppdraget för Alpro. På totalen gav det en mer eller mindre oförändrad omsättning (-1 procent). Därtill tillkom råvarubrist på jordnöt och mandel, vilket främst påverkade den tyska marknaden och det nyligen förvärvade Eisblümerl. Resultatmässigt gjorde vi ett starkt kvartal, trots fortsatt motvind från valutakursutvecklingen. Det var främst hänförligt till den starka försäljningstillväxten för våra prioriterade varumärken, men dessutom började vårt nordiska kostnadsbesparingsprogram ge resultat.

Stark tillväxt för våra prioriterade varumärken

Genom att fokusera våra resurser på våra starkaste varumärken menar vi att vi långsiktigt har de bästa förutsättningarna att nå våra finansiella mål och i kvartalet var det glädjande att se att våra marknadssatsningar gav effekt. Försäljningen för våra åtta prioriterade varumärken ökade sekventiellt under året, från en tillväxt på 6 procent i första kvartalet och 10 procent i andra kvartalet till 12 procent i tredje kvartalet. Allra bäst gick det fortsatt för Friggs, men även våra ekologiska varumärken bidrog starkt och förbättrade tillväxten från ett återhållsamt första halvår.

Fokus på förvärv och integration

Det tredje kvartalet var mycket intensivt förvärvsmässigt och dominerades av förvärvet av Alimentation Santé, en ledande aktör inom ekologiska och växtbaserade livsmedel i Frankrike och Spanien. Förvärvet utgör en strategiskt viktig plattform för vår fortsatta europeiska expansion samtidigt som det stärker vår ställning inom ekologiska och växtbaserade livsmedel. Vi ser stora utvecklingsmöjligheter inom framför allt växtbaserade köttalternativ och genom förvärvet har vi fått tillgång till produktionskapacitet för detta, som vi avser utnyttja även i andra delar av koncernen. Förvärvet meddelades i början av kvartalet och slutfördes efter kvartalets slut, den 1 oktober 2019. Därefter har ett intensivt integrationsarbete tagit vid.

I början av kvartalet förvärvades också Eisblümerl, en av Tysklands ledande tillverkare av ekologiska bredbara nöt-, nougat- och chokladpålägg. Det är glädjande att vi redan sett god utväxling för Eisblümerl på den befintliga strukturen i Davert. Bolagen är bra exempel på vår strategi; ett initialt plattformsförvärv (Davert) som sedan kompletteras med ett tilläggsförvärv (Eisblümerl).

Samma logik gäller förvärvet av svenska Ekko Gourmet, som också annonserades i början av kvartalet. Ekko Gourmet är specialiserat på ekologisk och vegansk mat och kan utnyttja Midsonas starka distributionsnätverk. Integrationen har gått bra och förvärvet har utvecklats väl i sin nya miljö.

Kommande integrationsarbete och förestående nyemission

Sammantaget gläds vi åt den underliggande försäljningsutvecklingen för våra prioriterade varumärken under kvartalet och även åt att vårt nordiska kostnadsbesparingsprogram började ge resultat. De största effekterna av programmet har vi dock fortsatt framför oss, vilket bådar gott inför kommande kvartal. Under kvartalet ägnade vi mycket tid åt att slutföra de förvärv vi nyligen presenterat och under innevarande kvartal räknar vi med att stort fokus kommer att ligga på att integrera dessa i Midsona-koncernen.

Det stora förtroende som många befintliga ägare visat inför vår förestående nyemission, som görs för att finansiera förvärvet av Alimentation Santé, är också glädjande. Ett nytt långsiktigt finansieringsavtal som skapar förutsättningar för fortsatt tillväxt har även annonserats under kvartalet.

Vi kommer kontinuerligt att arbeta vidare för att finna nya plattforms- och tilläggsförvärv. Genom de förvärv som hittills gjorts har vi på allvar tagit oss an att konsolidera den fragmenterade europeiska marknaden för produkter inom hälsa och välbefinnande. Jag ser med nyfikenhet och stor tillförsikt på vår spännande framtid och vill ta tillfället i akt att tacka kollegor, styrelseledamöter och aktieägare för deras starka tro på Midsona.
 

Peter Åsberg, VD och koncernchef

 

 

Denna information är sådan information som Midsona AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades genom Lennart Svenssons försorg för offentliggörande den 23 oktober 2019 kl 8.00 CET.

För ytterligare information vänligen kontakta: Peter Åsberg, koncernchef Midsona AB, telefon 46 730 26 16 32, eller Lennart Svensson, CFO Midsona AB, telefon 46 767 74 33 04.

Följande bilagor finns för nedladdning:
Midsona - delårsrapport januari-september 2019
Midsona - press tredje kvartalet 2019


Se fullständigt pressmeddelande och andra nyheter från detta bolag på Cision News.
Vill du också synas med dina nyheter på Di.se?
Läs mer om publicering på Di.se


Så kan 4 volatila tillgångar gå, under 2022

Det har varit en svår vår för investerare under 2022 och många sektorer har varit mer volatila än vanligt. Sammantaget så finns det fortfarande stor osäkerhet på de finansiella marknaderna, men vissa ljusglimtar kan skymtas. Pensionsspecialisten Johan Berntorp på Valutahandel.se diskuterar vad som kan hända med räntor, aktier, valutor, fastigheter och råvaror.

Idag så tar Valutahandel.se upp ett antal viktiga tillgångar som diskuterats fltigt på slutet.

Räntorna
Räntorna kan enligt Berntorp på Valutahandel.se anses vara boven som skapat volatilitet på aktie- och valutamarknaden. Ifall inflationen stiger eller ligger på samma nivå, så kommer troligen räntor stiga mot eller hålla sig uppe. Medan räntorna i västvärlden kan gå upp väsentligt på relativt kort tid, så finns det också möjlighet att de sjunker efter några höjningar, förutsatt att inflationen minskar. 

Valutorna
Dollarn (USD) har varit väldigt stark det senaste halvåret. Den amerikanska valutan är ofta en tillflyktsort under politiska och ekonomiska orosmoln. Svenska kronan har studsat vid 10.16 SEK för en dollar så sent som i maj månad och ligger i en uppåtgående trendkanal, med 9.60 som stödnivå. Flera analytiker som Valutahandel.se talat med tror att kurvan för USD/SEK håller på att plana ut och att svenska kronan sakta men säkert kan leta sig mot 9.50 nivån i slutet av 2022 eller början av 2023. 

När det kommer till Sverige, så förväntar sig Susanna Spector på Nordea en 50 punkters höjning den 29 juni, 2022. Ifall detta slår in, så kan den svenska kronan stärkas ytterligare mot några viktiga handelspartners. Den norska kronan blev väldigt stark i början av året, då det talades om upp till åtta räntehöjningar. Även om Norges bank förväntar sig 2.5% ränta i Norge under slutet av 2023, så har valutamarknaden minskat intresset för norska kronan den sista månaden. NOK/SEK börjar dessutom närma sig paritet igen. Efter att ha krävt 1.11 sek för 1 nok så sent som i mars, 2022, så handlas valutaparet nu för 1.03. 

Aktierna
Stockholmsbörsen är ner drygt 19% i år, medan S&P 500 tappar runt 17% och Nasdaq Composite är ner nästan 28% i år. Ifall aktiemarknaden fortsätter ner så är det inte osannolikt att bottennivåerna från Covid-kraschen nås igen, menar Johan Berntorp, pensionsspecialist på Optimal Advice.  

Fastigheter
Med högre räntor så bör det blir en avkylning med något sjunkande priser på den privata fastighetsmarknaden det kommande året. Statistik från Valueguard i Sverige visar en nedgång på 0.9% i Stockholm den senaste månaden, medan Malmö fortfarande haft stigande priset på över 1% den sista månaden.

Läs mer om problem, möjligheter och oljan i artikeln på Valutahandel.se om utsikterna 2022.

Markus Jalmerot
Editor-in-Chief & co-founder
+351911065323
mj@valutahandel.se


Se fullständigt pressmeddelande och andra nyheter från detta bolag på Cision News.
Vill du också synas med dina nyheter på Di.se?
Läs mer om publicering på Di.se


Det verkar som att du använder en annonsblockerare

Om du är prenumerant behöver du logga in för att fortsätta. Vill bli prenumerant kan du läsa Di Digitalt för 197 kr inkl. moms de första 3 månaderna.

 • Full tillgång till di.se med nyheter och analyser

 • Tillgång till över 1100 aktiekurser i realtid

 • Dagens industri som e-tidning redan kvällen innan

 • Innehållet i alla Di:s appar, tjänster och nyhetsbrev

3 månader för
197 kr
Spara 1000 kr

Prenumerera

Redan prenumerant?