1515

Ökad omsättning och bibehållet resultat

För tredje kvartalet 2019 ökar Knowit omsättningen och bibehåller vinsten. Nettomsättningen ökade med 7,2 procent 708,6 MSEK. EBITA-resultatet uppgick procent till 56,3 MSEK och EBITA-marginalen till 7,9 procent. Kassaflödet från den löpande verksamheten var starkt och ökade till 122,1 MSEK.

Knowits affärsområde Solutions har en positiv utveckling på en fortsatt god marknad, med högre omsättning, resultat och marginal. Affärsområde Experience ökade omsättningen, även om marginalen inte haft lika god utveckling. Inom affärsområde Insight har Knowit mött en mer avvaktande marknad efter sommaren, samtidigt som omfattningen i ett par större kundprojekt hastigt och oväntat minskats. Det har inneburit en lägre beläggning och därmed en lägre omsättning, resultat och marginal för affärsområdet.

Knowit har en fortsatt positiv tillväxt och har i kvartalet nettorekryterat drygt 100 nya medarbetare, främst inom affärsområde Solutions.

- På det hela taget har jag en fortsatt stark tro på vår förmåga att fortsätta växa med god lönsamhet, säger vd Per Wallentin

För niomånadersperioden ökade nettoomsättningen med 9,4 procent till 2 426,9 MSEK. EBITA-resultatet ökade med 3,3 procent till 222,0 MSEK och EBITA-marginalen uppgick till 9,1 procent. Kassaflödet ökade till 190,9 MSEK.

- Vi fortsätter att stärka vår position som en viktig partner i våra kunders digitala transformation, och har under kvartalet levererat flera innovativa lösningar som bidrar till vår vision om ett hållbart och mänskligt samhälle. Jag känner mig stolt över att Knowit kan bidra till verklig samhällsnytta och tror också att detta än viktig förklaring till att vi fortsätter att vara en attraktiv arbetsgivare, säger Per Wallentin. 

För detaljerad information om utfallet för första kvartalet hänvisas till delårsrapporten som bifogas detta pressmeddelande.

Denna information är sådan som Knowit AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom Per Wallentins, vd och koncernchef, försorg, för offentliggörande den 23 oktober 2019, kl. 08.30 CET.

För mer information, kontakta
Per Wallentin, Koncernchef, 073-074 68 60 eller per.wallentin@knowit.se

Marie Björklund, CFO, 070-144 98 02 eller marie.bjorklund@knowit.se

Christina Johansson, Kommunikationschef Knowit AB, 070-542 1734 eller christina.johansson@knowit.se

Patrik Syrén, IRO, 073-0746630 eller patrik.syren@knowit.se
 

Följande bilagor finns för nedladdning:
Kvartalsrapport Q3 2019
Knowit Q3 23OKT2019


Se fullständigt pressmeddelande och andra nyheter från detta bolag på Cision News.
Vill du också synas med dina nyheter på Di.se?
Läs mer om publicering på Di.se


Innehåll från AccountorAnnons

Därför kan företag tjäna på att outsourca sin ekonomi- och löneavdelning

Funktioner för ekonomi och löner är något alla företag behöver ha på plats men det lönar sig inte alltid att axla en egen avdelning. I många fall kan företag istället tjäna på att outsourca avdelningen och frigöra tid som istället kan läggas på affären. Samtidigt säkrar man tillgången till den senaste kompetensen och tekniken. 

I en tid när många företag kämpar för att behålla sina kunder, och hitta nya, har det blivit viktigare än någonsin att lägga tid på sin affär och kapa tidsödande processer. Interna funktioner driver kostnader för både system och personal och att lägga ut sin ekonomi- och lönavdelning kan vara ett strategiskt bra val för företag som vill kunna lägga mer tid på sin kärnverksamhet.

Accountor är en av norra Europas största fullservicebyråer inom ekonomi, lön och HR och hjälper företag att dra nytta av den senaste tekniken inom området så att de kan ligga steget före sina konkurrenter. Detta gör bolaget genom att effektivisera och automatisera kundernas flöden och arbetssätt.

– Vi är en modern, digital byrå som investerar mycket tid i att underlätta för våra kunder genom teknik som robotar och AI-lösningar som skapar en hög och tillförlitlig kvalitet. Det gör att kunderna istället kan bygga sina relationer och bättre förstå sin affär, säger Magnus Högvall, vd på Accountor.  

Helhetserbjudande 

Som en one-stop-shop inom ekonomi och lön kan Accountor bland annat sköta företags löneadministration, redovisning och elektronisk fakturahantering, men också erbjuda kvalificerad löpande rådgivning och rekrytering av personal. Att nyttja detta är en bra strategi om man vill minimera kostnader och risker, menar Magnus Högvall. 

– Genom att outsourca funktioner får ledningen och företaget mer tid att fokusera på sin verksamhet, tillgång till mer modern teknik utan att behöva göra stora investeringar eller genomföra tunga migrationsprojekt. Man får tillgång till kompetens, så inga dyra och kostnadskrävande rekryteringar behövs med allt vad överlämning och inkörning innebär. Jag skulle vilja säga att outsourcing är ett bra sätt att undvika framtida stora kostnader och risker samtidigt som det ger större möjlighet för ledningen att fokusera på att utveckla företaget och affären.

Personliga relationer i fokus

Utöver att hjälpa företag att kunna fokusera på sina kunder lägger Accountor stort värde i att bygga och bevara sina egna relationer med kunderna. Trots att de använder automatisering och AI så är konsulterna en tung del av deras erbjudande, förklarar Magnus Högvall.

– Det är i slutändan människor som upptäcker många saker och kan vara proaktiva och inga robotar kan ersätta dem. Modern teknik höjer kvaliteten och skapar en trygghet som ger en grund där relationen mellan kund och konsult kan byggas. Robotisering gör också att kostnaderna blir mycket mer förutsägbara i leveransen vilket också bidrar till ett ökat förtroende. 

– När Covid-19 började sprida sig i Sverige och vi började få daglig information om bidrag och krispaket märkte vi hur ovärderliga våra medarbetare var i stöttandet av våra kunder. De kunde förklara hur åtgärderna fungerar och användas för deras företag vilket verkligen uppskattades, avslutar han.

Läs mer  

Mer från Accountor

Artikeln är producerad av Brand Studio i samarbete med Accountor och ej en artikel av Dagens industri

Det verkar som att du använder en annonsblockerare

Om du är prenumerant behöver du logga in för att fortsätta. Vill bli prenumerant kan du läsa Di Digitalt för 197 kr inkl. moms de första 3 månaderna.

  • Full tillgång till di.se med nyheter och analyser

  • Tillgång till över 1100 aktiekurser i realtid

  • Innehållet i alla Di:s appar, tjänster och nyhetsbrev

3 månader för
197 kr
Spara 1000 kr

Prenumerera

Redan prenumerant?