1515
Annons

Konsultkollen 2019 - Toppår för konsultbranschen men svagare tider väntar

I Konsultkollen jämför Cinode boksluten för över 200 svenska konsultbolag med minst 15 medarbetare. 2018 var ett riktigt kanonår för konsultbranschen med väldigt höga tillväxttal. Sex av tio konsultbolag växte med mer än 10 procent och tre av tio över 20 procent under året.

  - De senaste åren har vi sett en makalös efterfrågan och tillväxt i konsultbranschen. 2018 var inget undantag, inte mindre än tre av tio bolag växte med mer än 20 procent. En stor del av tillväxten bland de större företagen är driven av förvärv. Men vi vet redan nu att 2019 är betydligt tuffare och tillväxten kommer vara avsevärt sämre nästa gång vi summerar bolagen, säger Mattias Loxi, medgrundare av Cinode som driver Konsultpodden samt Sveriges största blogg och nyhetsbrev om konsultbranschen.

Medianföretaget växte med 12,8 procent på omsättningssidan och med 8,5 procent på medarbetarsidan. Göteborgsföretaget Agreat har vuxit mest under året och visar även goda marginaler. 

 - Omsättningen har vuxit betydligt mer än antalet medarbetare. Konsultbolagen har kunnat ta mer betalt men framförallt tyder detta på att partner- och underkonsultaffären ökar betydligt. Det är extra roligt att majoriteten av de bolag som växer snabbast även är kunder till Cinode, fortsätter Mattias.

Rörelsemarginalerna under 2018 är i paritet med 2017, där medianen hamnar på 6,9 procent och de flesta konsultbolagen har mellan fem till tio procents marginal. 

 - Konsultbranschen är ingen högmarginalbransch och endast fem bolag på listan når över 20 procent. Vi har också jämfört olika kategorier av konsultbolag där de äldre konsultbolagen grundade före millennieskiftet har både sämre tillväxt och lägre marginaler än bolag som grundats senare, avslutar Mattias. 

Hos Cinode, som är ledande på verktyg som effektiviserar och digitaliserar konsultaffären, återfinns hela listan med alla bolagens omsättning, medarbetare, vinst samt rörelsemarginal https://cinode.com/konsultkollen/

 

 

Mattias Loxi
Medgrundare/CMO
0735142170
mattias.loxi@cinode.com


Se fullständigt pressmeddelande och andra nyheter från detta bolag på Cision News.
Vill du också synas med dina nyheter på Di.se?
Läs mer om publicering på Di.se


Innehåll från SRIAnnons

”Kunskapsunderskottet inom personalsäkerhet är både stort och ökande”

Den senaste tidens utveckling i Europa och de följdeffekter i form av ökad hotbild mot Sverige som Ukraina-situationen har fört med sig har kastat nytt ljus på behovet av kunskap och medvetenhet inom området personalsäkerhet. Det menar Pierre Gudmundson, säkerhetskonsult på företaget SRI som specialiserat sig på just säkerhet kopplat till människan. 

”Ukraina-situationen har fått många beslutsfattare att lyfta blicken och börja se över sitt eget hus. Det många organisationer nu upptäcker är att kunskapsunderskottet inom personalsäkerhet är både stort och ökande, både på ledningsnivå och hos den enskilde medarbetaren. Det är så klart alarmerande, men det finns många insatser som kan göras parallellt och på kort tid för att både öka kunskapen och bygga långsiktig säkerhetskultur.”

Pierre understryker även att det inte bara är den senaste tidens händelser som bidragit till dessa insikter utan att även pandemin har varit en ögonöppnare för många och samtidigt skapat nya behov. 

”Den påfrestning som pandemin har inneburit för både organisationen och för enskilda individer ska inte underskattas. Organisationens säkerhetsskyddsarbete har satts på prov inom alla tre domäner: fysisk säkerhet, informationssäkerhet och personalsäkerhet. För den enskilde individen kan även det egna mentala välmåendet ha förändrats på grund av faktorer som pandemi-restriktioner, inlåsningseffekter och bristen på socialt stimuli eller kontakt med kollegor. Detta är något som organisationen behöver fånga upp tidigt för att riskminimera.”

Pierre menar att en del av lösningen i det korta perspektivet är att snabbt uppdatera verksamheten om den förändrade lägesbilden, hämta in kunskap och matcha dessa insikter och risker mot verksamhetens egna behov och skyddsvärden. Många verksamheter som bedriver säkerhetskänslig verksamhet har på senare tid har hört av sig för att få hjälp med analyser kopplade till så kallad ”blame by association”, hot och risker som kan spilla över på en verksamhet på grund av externa faktorer.

”Vi får många föreläsningsförfrågningar från allt ifrån mindre företag till myndigheter. Man uttrycker att man snabbt behöver lyfta sin egen kunskap kopplat till både situationen i Europa och få kunskap om risk-länder såväl som dagsaktuella ämnen som gråzonsproblematik, asymmetriska hot och insider-prevention.”

Pierre berättar avslutningsvis att han ser det som positivt att personalsäkerhetsfrågan på senare tid har fått ett större fokus på styrelsenivå, bland annat vid företagsförvärv, på grund av olika länders kort- och långsiktiga mål och agendor. 

”Olika länders agendor, mål och lojaliteter jämtemot varandra styr just nu i hög hastighet den utveckling som vi i Sverige som land, som verksamheter och som individer i olika utsträckning behöver förhålla oss till. För verksamheten innebär det att man i högre utsträckning behöver följa dessa länder och aktörer. Man behöver kunna se och identifiera händelser här i Sverige och koppla dem i tid och rum till utvecklingen i det stora perspektivet och på detta sätt undvika att både vara en så kallad ”nyttig idiot” och undvika att bli ett offer där verksamheten eller individen på olika sätt betalar priset.”

Mer kunskap och inspiration inom ämnet personalsäkerhet hittar du på sri.se/di 

 

Mer från SRI

Artikeln är producerad av Brand Studio i samarbete med SRI och ej en artikel av Dagens industri

Det verkar som att du använder en annonsblockerare

Om du är prenumerant behöver du logga in för att fortsätta. Vill bli prenumerant kan du läsa Di Digitalt för 197 kr inkl. moms de första 3 månaderna.

  • Full tillgång till di.se med nyheter och analyser

  • Tillgång till över 1100 aktiekurser i realtid

  • Dagens industri som e-tidning redan kvällen innan

  • Innehållet i alla Di:s appar, tjänster och nyhetsbrev

3 månader för
197 kr
Spara 1000 kr

Prenumerera

Redan prenumerant?