1515

Undersökning: Så vill svenska banker effektivisera insatserna mot finansiell brottslighet

En ny oberoende studie av undersökningsföretaget Ovum på uppdrag av analysprogramvaruföretaget FICO, visar att en majoritet av bankerna i världen vill föra samman sina enheter för bedrägeribekämpning med enheter för finansiell brottslighet såsom penningtvätt. Målet är att bättre möta nya typer av kriminella hot och undvika smärtsamma bötesbelopp från myndigheter. De svenska bankerna både leder och ligger efter i den här utvecklingen.

Undersökningen visar att svenska banker kommit längre när det gäller att integrera funktioner för kontroll och utredningar av bedrägerier och finansiell brottslighet som penningtvätt. De ligger också före när det gäller att taktiskt dela resurser för att bekämpa utvecklingen inom båda områdena. Däremot ligger de efter när det gäller att dela data mellan bedrägerienheter och enheter som fokuserar på finansiell brottslighet såsom penningtvätt. De ligger också efter när det gäller samverkan på en mer strategisk nivå.

“Resultatet från undersökningen stämmer väl överens med våra erfarenheter från svenska banker,” säger Sam Wennerholm, associerad partner på FICO. “De penningtvättsskandaler som vi sett i Norden har skapat en debatt kring hur man kan motverka penningtvätt och för många är integreringen av funktioner för bedrägerier och penningtvätt ett viktigt steg för att lyckas bättre.”

Även om många svenska banker ser fördelar med att föra samman enheterna för bedrägerier och finansiella brott som penningtvätt, och faktiskt tagit initiala steg för att integrera dessa, så förutspår 3 av 4 banker att det kommer ta 3 till 5 år innan det är fullt integrerad på taktiskt och strategisk nivå.

“De viktigaste fördelarna som svenska banker lyfter fram är lägre operationella kostnader och bättre möjligheter att skala arbetet,” säger Wennerholm. ”Tillkortakommanden när det gäller kontroller och standarder för att motverka penningtvätt, som lett till de uppmärksammade fallen vi sett hos banker i Europa och Norden ges allt mer uppmärksamhet. De kostnader som sämre rykte och bristfällig regelefterlevnad kan leda till är helt enkelt för betydande för att inte ha koll på.”

Ineffektiva interna organisationer 

Alla de svenska bankerna i undersökningen säger att arbetet med att motverka finansiell brottslighet hämmas av rigida interna processer för verksamheten. De lider också av att arbetet med regelefterlevnad inte är rätt utformat för att fungera väl mellan olika funktioner internt och mellan fragmenterade tekniksystem. Hälften av bankerna ser det som problematiskt att det används olika system för att upptäcka och motverka finansiell brottslighet.

“Effektiva interna processer är avgörande eftersom finansiell brottslighet är ett hot i ständig förändring,” säger Wennerholm. ”I nuläget ser vi hur 3 av 4 svenska banker uppger sig kämpa med att sjösätta nya analysmodeller i rätt tid, för att effektivt kunna bekämpa finansiell brottslighet.”

Största orosmomenten

Undersökningen visar också på de största orosmomenten som svenska banker upplever när det gäller att bekämpandet av finansiell brottslighet:

 1. Hur arbetet med att bekämpa finansiell brottslighet påverkar kundupplevelsen
 2. De böter som man riskerar få för tillkortakommanden när det gäller regelefterlevnad
 3. De skador på rykte och varumärke som tillkortakommanden i arbetet med att motverka finansiell brottslighet kan leda till

Samtidigt som arbetet med att motverka finansiell brottslighet ligger högst upp på agendan för svenska banker på grund av de skandaler som varit och nya krav på regelefterlevnad, så visar undersökningen att de fem största utmaningarna som svenska banker har när det gäller att motverka finansiell brottslighet är:

 1. Tiden det tar att hantera larm i nuvarande system
 2. Att hålla sig i fas med föränderliga krav på regelefterlevnad
 3. Att hantera den omfattande mängden falsklarm
 4. Att säkerställa rätt hastighet när det gäller att svara på nya finansiella hot
 5. Att hantera en ökande nivå av larm och samtidigt säkerställa att upptäckandegraden är tillräckligt hög

Mer pengar

Fokuset på att motverka finansiell brottslighet bland svenska banker har också lett till ökade budgetar för arbetet, där 3 av 4 banker har fått ökade budgetar de senaste åren och hälften av dem har fått budgetökningar på mer än 20 procent.

 “Att investera i arbetet för att motverka finansiell brottslighet är en prioriterad fråga för hela regionen,” säger Wennerholm. ”Men högre budgetar måste även följas av organisatorisk utveckling där man för funktioner för bedrägerihantering och penningtvättshantering närmare varandra.”

Undersökningen från Ovum på uppdrag av FICO omfattar över 100 banker i Storbritannien, USA, Kanada, Sydafrika, Sverige, Norge, Danmark, Finland, Tyskland och Österrike.

En sammanfattning av undersökningsresultatet i Norden finns här: https://www.fico.com/en/latest-thinking/ebook/nordics-banking-survey-2019

Se fullständigt pressmeddelande och andra nyheter från detta bolag på Cision News.
Vill du också synas med dina nyheter på Di.se?
Läs mer om publicering på Di.se


Innehåll från ENFOAnnons

Därför hamnar beteenderisker i fokus efter pandemin

Under mars månad 2020 förändrades världen nästintill över en natt. Pandemin massförflyttade människor från deras arbetsplatser och säkra nät till köksbordet, med rejält ökade säkerhetsrisker som följd. Detta har ökat kraven på medarbetarnas säkerhetsmedvetenhet, såväl som på säkra accesstjänster. Men hur gör man för att hänga med på tåget?

Säkerhet, som alltid har varit en angelägen fråga, har sedermera blivit en topprioritet i fråga om IT-investeringar. En säker arbetsplats handlar dock inte uteslutande om teknik. 

– Digitalisering är en förändringsresa som kräver kontinuerlig utveckling och lärande. Det första steget handlar emellertid om människan snarare än tekniken. Det nya normala kräver ett helt annat beteende och en personlig säkerhetsmedvetenhet, på en djupare nivå än tidigare, konstaterar Sarvi Glemfors, ansvarig för affärsenheten User Engagement inom affärsområdet Digital Trust på  Enfo.

Läs om Enfos tjänster inom cybersäkerhet  

Enfo har lång erfarenhet inom framtagande av såväl strategier och arkitektur, som planering baserad på de krav som ligger till grund för den digitala förändringsresan. Enfos tjänster inom området User Engagement fokuserar specifikt på slutanvändarens beteende och hantering av data, där kärnan är en säker och trygg digital transformationsresa med användarens behov i fokus. Sarvi betonar dock att en och samma strategi inte är applicerbar hos alla företag.

– Det är viktigt att utgå från sin egen verksamhet och kartlägga var man befinner sig i sin utveckling nu, kontra innan pandemin. Vari ligger förändringsbehovet och vad behöver man göra för att verkligen förändra sina medarbetares beteenden i grunden?

Gör inte allting själv

För att nå svaren på dessa frågor krävs en hel del research och långt ifrån alltid besitter man rätt kompetens in-house. Det är därför viktigt att inte sträva efter att göra allting själv. Då behov uppstår bör man istället anlita experter som kan rita de stora dragen på en övergripande nivå och lägga grunden för eventuella förändringar. 

– Användaren behöver alltid vara i fokus. Vilka ska använda de lösningar eller den teknik som ska implementeras? Hur beter de sig och hur tänker de kring säkerhet? Finns det några beteenderisker?

Läs mer om Enfos identitetslösningar  

Dataklassificering är en grundsten

Vikten av säkra lösningar och dito teknik kan emellertid inte underskattas. Ökande mobilitet medför många komplexa utmaningar. Patrik Duckert, ansvarig för området Digital Identity, betonar därför vikten av att skapa trygg och säker åtkomst till data, för att säkerställa att rätt person når rätt information. Liksom Sarvi konstaterar han att en teknisk lösning inte passar alla – eller gör allt. 

– Att klassificera och skatta sina data är därför en absolut grundsten i säkerhetsarbetet och för att åstadkomma en datadriven transformation. Vet man vilka data som behöver skyddas och hur, är det betydligt lättare att bygga tekniska lösningar som lägger på ett lock av ID-skydd eller åtkomstskydd. Samspelet mellan agil teknik och medvetna medarbetare är därmed en förutsättning för en lyckad verksamhetsdigitalisering, avslutar han.

Läs mer om Enfos Modern Workplace  

Mer från ENFO

Artikeln är producerad av Brand Studio i samarbete med ENFO och ej en artikel av Dagens industri

Det verkar som att du använder en annonsblockerare

Om du är prenumerant behöver du logga in för att fortsätta. Vill bli prenumerant kan du läsa Di Digitalt för 197 kr inkl. moms de första 3 månaderna.

 • Full tillgång till di.se med nyheter och analyser

 • Tillgång till över 1100 aktiekurser i realtid

 • Dagens industri som e-tidning redan kvällen innan

 • Innehållet i alla Di:s appar, tjänster och nyhetsbrev

3 månader för
197 kr
Spara 1000 kr

Prenumerera

Redan prenumerant?