Annons

Delårsrapport januari - juni 2019

Stor investering i produktionsanläggning säkrar kvalitet och kapacitet för framtiden

Andra kvartalet 2019

 • Periodens nettoomsättning uppgick till 12,5 (2,5) MSEK och resultatet till -18,3 (-16,7) MSEK motsvarande ett resultat per aktie om -0,11 (-0,40) SEK.
 • Bruttoresultatet uppgick till -1,4 MSEK vilket är en förbättring med 4,3 MSEK jämfört med motsvarande period 2018 och med 1,2 MSEK bättre än för kvartal 1 2019.
 • Likvida medel den 30 juni uppgick till 14,9 (29,2) MSEK.
 • Ett investeringsbeslut togs om förvärv av sputtringsmaskiner på ca 85 MSEK för att reducera ChromoGenics produktionskostnader för de dynamiska produkterna.
 • Den 26 juni påbörjades en företrädesemission för att finansiera förvärvet av sputtringsmaskinerna. Nyemissionen skulle ge ett kapitaltillskott på 86,4 MSEK och var från början garanterad till 85 procent. Varje befintlig aktie gav rätt att teckna en ny aktie.
 • I april erhölls en ny order på 1,4 MSEK från Fabege i Stockholm.
 • Ett nytt ramavtal tecknades i maj med Humlegården Fastigheter i Stockholm om leveranser.
 • En order på 1,4 MSEK från Vasakronan erhölls i maj.
 • Orderingången uppgick till 7,6 MSEK under andra kvartalet. Den totala offertstocken uppgår till 340 MSEK på rapportdagen. Vi går in i tredje kvartalet 2019 med en ordervolym på 25,4 MSEK och vi kan se ett fortsatt positivt och ökat kundintresse för ChromoGenics produkter och tjänster.
2019 2018 2019 2018 2018
MSEK Apr-Jun Apr-Jun Jan-Jun Jan-Jun Jan-Dec
Nettoomsättning 12,5 2,5 23,2 4,4 11,2
EBITDA -15,6 -15,1 -29,2 -34,8 -66,5
Periodens resultat -18,3 -16,7 -34,6 -38,0 -73,4
Resultat per aktie, SEK -0,11 -0,40 -0,29 -1,01 -1,83
Likvida medel vid periodens slut 14,9 29,4 14,9 29,4 7,5

Händelser efter periodens utgång

 • Företrädesemissionen blev fulltecknad till 180 procent.
 • Teckningsperioden för företrädesemissionen förlängdes med en dag till den 15 juli 2019 med anledning av styrelsens beslut att emittera aktier till två garanter i företrädesemissionen. Ett tilläggsprospekt upprättades och kallelse till extra bolagsstämma utlystes bland annat för beslut om efterföljande godkännande av styrelsens beslut om nyemission.
 • Den extra bolagsstämman den 7 augusti 2019 beslöt att genomföra en riktad nyemission på 10 MSEK till två investerare med en teckningskurs på 0,53 SEK. Den extra bolagsstämman beslöt vidare att anta en ny bolagsordning varvid gränserna för antalet aktier i bolaget och bolagets aktiekapital ändrades.
 • Den 19 augusti 2019 beslöt styrelsen med stöd av bemyndigande från den extra bolagsstämman om en ny riktad nyemission av aktier till teckningskursen 0,50 SEK genom kvittning av fordringar om ca 5,5 MSEK avseende garantiersättning till garanterna i samband med företrädesemissonen.
    

Växande intresse från marknaden för klimatsmarta glas möts av investeringar i egna produktionsresurser

VD-ord

Med förvärvet av sputtringsmaskiner kommer ChromoGenics att äga och kontrollera hela produktionslinan vilket skapar förutsättningar för att bli det självklara förstahandsvalet av framtidens dynamiska glas. Våren har tyvärr visat på känsligheten i att inte ha kontroll över hela produktionsprocessen och ytterligare bekräftat behovet av att säkerställa denna nyckelfunktion.

Därför är vi övertygade om att vi tog rätt beslut under våren att investera i egna sputtringsmaskiner med placering i Uppsala. Förflyttning av de ca 135 ton tunga maskinerna påbörjas nu i dagarna från Tyskland till Uppsala. Installationen kommer att ske under hösten med intrimning av styrsystem och testning. På andra sidan årsskiftet kommer maskinerna att producera sputtrad elektromkrom folie som är basen för ChromoGenics dynamiska produkter. Hela produktionsprocessen och produkterna blir betydligt mer hållbara från ett miljöperspektiv.

I förvärvet ingår även två mindre sputtringsmaskiner som ska användas till forskning och utveckling av sputtrad elektrokrom folie. Vi avser genom tillgången till de här maskinerna att utveckla vårt samarbete med Ångströmlaboratoriet i Uppsala. En avsiktsförklaring om samarbete finns på plats. Investeringen finansieras av företrädesemissionen som genomfördes under sommaren och blev fulltecknad till 180 procent vilket var mycket positivt för företaget.

ChromoGenics orderingång för första halvåret 2019 visar på en fortsatt växande trend med en orderingång på 26,5 MSEK. Antalet erhållna order har ökat kraftigt från sju (7) order första halvåret 2018 till femtiosju (57) för första halvåret 2019. Under 2019 har vi även sålt och börjat leverera vårt unika energiproducerande fasadglas, ConverLight Energy, en produkt som vi bedömer bli ett mycket bra komplement till våra andra dynamiska och statiska glas.

ChromoGenics utvecklar helt nya produkter med unika tekniska egenskaper genom att kombinera olika typer av glas med såväl dynamiska som statiska förmågor och solceller, vilket skapar framtidens hållbara fönsterglas och fasader. De fastighetsägare som kontaktar oss av nyfikenhet på våra produkter visar att marknaden efterfrågar allt mer hållbara och klimatsmarta produkter. Satsningen på utökad produktportfölj har varit klart positivt för ChromoGenics. Med ett bredare erbjudande blir vi en mer intressant partner för våra kunder.

Under våren och sommaren 2019 har vi haft stora problem med leveranser av sputtrade filmer från vår underleverantör. Vi har jobbat intensivt för att tillsammans med vår leverantör komma till rätta med problemen vilket tyvärr visat sig betydligt mer tidskrävande än vi har kunnat förutse. ChromoGenics har begränsad tillgänglighet till den maskinella utrustningen varför ledtiderna är långa. Detta gör att bokad produktion som inte faller väl ut ger mycket stora konsekvenser för ChromoGenics egen produktion och leveranser, i synnerhet när detta sker upprepat.

Problemen som dök upp redan tidigt i våras föreföll tillfälliga och skulle enligt leverantören vara enkla att lösa. Problemen har dock fortsatt under våren och har sedermera visat sig bero på bristande processkontroll i kombination med en maskinombyggnad ämnad för förbättrad kvalitet men som visade sig skapa nya problem. Nu är maskinen återställd som tidigare, förbättrad processkontroll har implementerats och vi hoppas i skrivande stund att vi kommit till rätta med problemen. Som en tråkig konsekvens och effekt av detta ligger vi efter med leveranser till våra kunder som beställt dynamiska glas. Vi gör nu allt vad som står i vår makt för att få fram material och leverera ut redan sålda projekt och kvarvarande reklamationer.

Visionen att inom några år uppnå årliga leveranser av ConverLight® på minst 100 000 kvm kvarstår. Vi arbetar metodiskt mot detta mål och med de åtgärder som krävs för produktförbättringar och inför en successiv uppskalning av försäljning och produktion.

Jerker Lundgren, VD

  
Kontakt:

Jerker Lundgren, VD
Lars Ericsson, CFO & Kommunikationschef
Tel: +46 (0)18 430 0430
E-mail: info@chromogenics.com
 




Denna information är sådan information som ChromoGenics AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 28 augusti 2019 kl 08.30 CET.

Om ChromoGenics
ChromoGenics erbjuder dynamiska glas med kontrollerbart värme- och ljusinsläpp och statiska glas i världsklass. Bolagets unika teknologi ConverLight® ger ett hållbart solskydd för ökad inomhuskomfort och energieffektivitet. ConverLight bidrar även till fastigheters miljöcertifieringar. Under 2016 påbörjades kommersiell försäljning till fastighetsprojekt i Skandinavien.

ChromoGenics är baserat i Uppsala och härstammar från världsledande forskning på Ångströmlaboratoriet vid Uppsala universitet. Bolagets produktionsanläggning har delvis finansierats med ett villkorslån från Energimyndigheten. ChromoGenics aktie (CHRO) är noterad på Nasdaq First North Stockholm med G&W Fondkommission som Certified Adviser, e-post: ca@gwkapital.se, telefon: 08-503 000 50 www.chromogenics.com 

Följande bilagor finns för nedladdning:
Delårsrapport januari – juni 2019 (PDF)

Se fullständigt pressmeddelande och andra nyheter från detta bolag på Cision News.
Vill du också synas med dina nyheter på Di.se?
Läs mer om publicering på Di.se


Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig och för att vi ska kunna säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska. Läs mer i vår cookiepolicy.
Läs mer

Det verkar som att du använder en annonsblockerare

Om du är prenumerant behöver du logga in för att fortsätta. Vill bli prenumerant kan du läsa Di Digitalt för 197 kr inkl. moms de första 3 månaderna.

 • Full tillgång till di.se med nyheter och analyser

 • Tillgång till över 1100 aktiekurser i realtid

 • Innehållet i alla Di:s appar, tjänster och nyhetsbrev

3 månader för
197 kr
Spara 1000 kr

Prenumerera

Redan prenumerant?