1515

Stjärnförvaltaren: "Stora möjligheter trots skakig börs"

Förvaltaren och analytikern Peter Lagerlöf på Lannebo om favoritbolagen i portföljen, möjligheterna inom förnybar energi och den svaga kronans påverkan på börsen. 

Hur ska man tolka det som händer i omvärlden och hur påverkar det börsen och vilka aktier man ska köpa? Det är frågor som Peter Lagerlöf dagligen ställer sig. Tillsammans med Charlotta Faxén är han ansvarig förvaltare för flera av Lannebos fonder, bland andra Lannebo Mixfond och Lannebo Nordic Equities.

”Mina första aktieaffärer gjorde jag när jag och några studiekamrater startade en aktieklubb sista året vi pluggade i Uppsala. Klubbens främsta syfte var att den skulle fungera som skäl för oss att träffas och hålla kontakten efter studenten, men i takt med att sparkapitalet växte, växte också mitt intresse för aktier”, säger Peter Lagerlöf.

Efter att ha inlett karriären i statlig tjänst – första jobben var som ekonom på Riksbanken och departementssekreterare på Finansdepartementet – var Peter Lagerlöf under många år uppskattad och flerfaldigt prisad analyschef för mäklarfirman Carnegie (han mer eller mindre prenumererade på förstaplatsen när Sveriges bästa finansanalytiker utsågs varje år), innan han för fem år sedan lockades över till Lannebo.

”Jag trivs enormt bra på Lannebo. Det är en firma med ett starkt varumärke, en tydlig investeringsfilosofi och som har visat goda förvaltningsresultat över tiden. Som förvaltare har man stor frihet att agera inom sitt förvaltarmandat, vilket är väldigt stimulerande.”

De fem Lannebofonder som Peter Lagerlöf i dag ansvarar för – Komplett, Mixfond, Mixfond Offensiv, Nordic Equities och Sverige Hållbar (alla utom den förstnämnda tillsammans med Charlotta Faxén) – har i dagsläget växt till ett förvaltat kapital på runt 13 miljarder kronor.

”En viktig anledning till att jag blev en ‘prisad’ analytiker var att jag är en god pedagog och har en förmåga att förklara och förenkla det skenbart svåra. Jag tycker det handlar mycket om sunt förnuft och man behöver inte ‘överteoretisera’ när man investerar. En bred allmänbildning och mycket tidningsläsande är en bra grund att stå på även för en aktieinvesterare. Det finns få saker som är så kul som en lyckad aktieinvestering. Det ger både ekonomisk belöning och nöjdhet över den egna analysförmågan.”

Peter Lagerlöf förvaltar fem fonder på Lannebo. 

Vad är största skillnaden mellan att vara analytiker och förvaltare?

”Den stora skillnaden är att här på Lannebo handlar det om riktiga pengar. Det innebär ett större ansvar. Men frågeställningen är densamma som jag alltid sysslat med i mitt yrkesliv: Var är det bäst att placera sina pengar?”

Stockholmsbörsen steg mycket under första halvåret av 2019 – vad ligger bakom uppgången?

”Börsen fick en bra start på året tack vare det ändrade räntescenariot. I slutet av fjolåret trodde många att världens centralbanker skulle börja höja räntorna under 2019, men så har inte skett. Det låga ränteläget ser ut att bli kvar under överskådlig tid, vilket ger stöd för börsen. De senaste månaderna har dock flera osäkerhetsfaktorer infunnit sig som lagt sordin på börsstämningen.”

Ser framåt. Makroanalys är viktigt i förvaltningen av Lannebo Mixfond. 

En av dem är onekligen handelskriget mellan USA och Kina. Hur påverkar det oss i Sverige?

”Den direkta påverkan på svenska företag är än så länge relativt begränsad, men det är klart att det skapar en osäkerhet. Företagen skjuter upp investeringsbeslut och blir mer försiktiga. För vissa svenska företag innebär handelskriget en direkt fördel, som för Ericsson som vinner affärer tack vare de införda restriktionerna mot konkurrenten Huawei. Men att det kommer in grus i maskineriet i den så väloljade världsekonomin är självklart negativt överlag.”

Är du förvånad över det snabbt uppblossande handelskriget?

”Nej, det låg i korten. Att rådande handelsavtal innebär alldeles för generösa villkor för Kina är en linje som drivits av både demokrater och republikaner i USA i flera år. Sedan har president Trump gjort det här väldigt drastiskt på sitt alldeles egna sätt. Det handlar ju inte bara om ekonomi utan minst lika mycket om stormaktspolitik. Tyvärr har jag svårt att se hur man ska komma överens inom den närmaste framtiden.”

Hur påverkas börsen av den svaga kronkursen?

”Övervikten av svenska exportföretag med intäkter i dollar på Stockholmsbörsen gör ju att vinnarlistan är mycket längre än listan på förlorare. Nettoimportörer som detaljhandelsföretag hör till förlorarna, medan banker och fastighetsbolag, som har sin huvudverksamhet inom Sverige, förblir neutrala.”

Vilken inverkan har brexit?

”Tillväxten i den brittiska ekonomin har bromsat in de senaste åren, men vi vet inte hur brexit påverkar oss och världsekonomin förrän vi har det slutliga utfallet.”

Vilka andra större händelser i världen tittar du på?

”Bilproduktionen har tappat i hela världen i år, och det är en så stor industri att det påverkar hela världskonjunkturen. Försäljningen hämmas av nya testregler för nya bilmodeller och av att köparna tvekar över vad de ska välja för biltyp: diesel, el eller hybrid? Kanske får man inte köra dieselbilar i innerstaden i framtiden? Borde man vänta att köpa elbil tills batterierna är bättre och billigare? Ska man ens äga en bil eller gå över till de mobilitetstjänster som introduceras i världens städer? Allt sammantaget gör att jag tycker man ska ha en försiktig inställning till investeringar i bilindustrin för tillfället.”

Någon sektor du är extra positivt inställd till?

”Energiomställningen går snabbt i många delar av världen, nu när marknaden drar på egen hand. Att bygga vind- och solkraft är numera ofta lönsammare än kärn- eller kolkraft, även utan subventioner. Det gör att jag ser många intressanta investeringsmöjligheter i framför allt vindenergi just nu.”

I Konjunkturbarometern för maj uppmättes den sämsta siffran sedan 2012. Har de svenska hushållen skäl att se så dystert på ekonomin?

”Jag tycker inte det. Just Konjunkturbarometern är en indikator som mer bekräftar ett känsloläge än säger något om framtiden.”

Vilken av alla makroindikatorer tycker du är viktigast?

”Inköpschefsindex gillar jag. Den är lättolkad och ger en bra fingervisning om vart vi är på väg.”

Vad säger Inköpschefsindex om konjunkturläget då?

”Senaste mätningen för världsekonomin låg index kring 50, vilket är en nedgång från 55 för ett år sedan. Under 45 räknas som recession så 50 är ingen katastrof. Det sammanfattar ganska väl vad jag ser framför mig: Vi går mot en svagare konjunktur, men jag tycker inte att det finns några signaler som pekar på att vi går mot lågkonjunktur. Det är mer ljummen mellanmjölk.”

Fokus. Förnybar energi är ett av områdena som Peter Lagerlöf tycker är extra intressant just nu.

All den här makroanalysen du gör – hur omvandlar du det till att bestämma vilka

aktier som dina fonder ska investera i?

”Det är en bra fråga. På Lannebo har det alltid varit bolagsanalysen som varit det centrala. Vad som händer i omvärlden, så kallade makrofaktorer, ses som mer perifert, men vävs så klart in i analysen. Så jobbar även jag och Charlotta, med att titta på fundamenta i de enskilda bolagen, när vi väljer vilka aktier vi ska köpa. Men i Lannebo Mixfond som vi förvaltar är makroanalysen helt central. Det avgör hur stor andel aktier vi ska ha i portföljen.”

Hur ser fördelningen ut i dagsläget?

”I början av året hade vi ungefär 75 procent av kapitalet investerat i aktier. I mars tog vi ned risken ganska drastiskt, till ungefär 50 procent aktier, och där har vi legat sedan dess. Så man kan väl säga att vi i dagsläget har en ganska ljummen inställning till börsen.”

Hur investerar ni den andra hälften av kapitalet i mixfonden?

”På räntemarknaden. Främst företagsobligationer med rörlig ränta, som för närvarande ger en avkastning på ungefär 2 procent. När man förvaltar en mixfond blir det väldigt tydligt hur viktigt ränteläget är för börsutvecklingen. Det pågår en ständig jakt på avkastning.”

Vad är det för typ av bolag ni letar efter?

”Bolag med bra ledning som växer på egna meriter eller genom förvärv. Det underlättar om de är verksamma på en marknad som också växer. Vi vill gärna se starka kassaflöden, ökande intäkter och en stigande aktieutdelning över tid.”

Vilka är dina favoritaktier i dagsläget?

”Vi har många trotjänare som vi ägt länge. Två av dem är fritidsproduktbolaget Thule och installationsbolaget Bravida. Ett nyare innehav är teknikkonsulten ÅF, som gynnas av hållbarhetsvågen och som nyligen gjorde ett stort förvärv. Medicinjätten Astra Zeneca, som är relativt konjunkturoberoende, känns också som en bra aktie att äga i nuläget.”

Ni har annars inte så många storbolag i era fonder?

”Medelstora bolag ger i många fall bättre tillväxtpotential än stora bolag. De har samtidigt uppnått en tillräckligt kritisk massa för att få bort den största risken som förknippas med småbolag.”

Hur är det att förvalta en Nordenfond?

”Du får ett ungefär dubbelt så stort smörgåsbord att välja från. Du får dessutom del av en stor energi- och fiskesektor i Norge, och en stor läkemedelssektor i Danmark, som man inte hittar på Stockholmsbörsen. Det är ett väldigt tacksamt investeringsunderlag. De nordiska börserna står sig enormt bra avkastningsmässigt: Både på fem och tio års sikt har den nordiska aktiemarknaden gått bättre än Europa och världen.”

Hur kommer det sig att ett moget industriland som Sverige kan slå avkastningen i världens tillväxtländer?

”För att svenska företag är i världsklass. Svenska exportföretag har starka positioner och tjänar jättemycket pengar på tillväxtmarknader, så vi får ändå del av den tillväxt som finns runt om i världen.” 
 

Text: Henrik Huldschiner
Foto: Andreas Lundberg

Se fullständigt pressmeddelande och andra nyheter från detta bolag på Cision News.
Vill du också synas med dina nyheter på Di.se?
Läs mer om publicering på Di.se


Innehåll från QlikAnnons

Qlik: Därför trumfar Active Intelligence traditionell BI-teknologi

Varje nytt årtionde innebär en ytterligare uppdelning mellan vinnare och förlorare bland bolag i takt med att tekniken utvecklas och konkurrensen ökar. Dataanalysföretaget Qlik menar att digital transformation kräver Active Intelligence vilket innebär att uppdaterad data i realtid triggar händelser som skapar affärsvärde – istället för den traditionella teknologin som i huvudsak ger oss information. 

Företag har digitaliserats under 25 år, ända sedan födelsen av internet år 1990. Men, det nya året tar digital transformation till en helt ny nivå, inte minst på grund av Covid-19-krisen. Data och analytics är acceleratorer för företags digitala ambitioner och traditionell Business Intelligence-teknologi kan inte längre erbjuda den snabbhet till insikter och handling som behövs i den här digitala tidsåldern, menar Elif Tutuk, Vice President, R&D på Qlik

– Vi vill belysa de behov analytics-konsumenter har idag, de problem som finns i många BI-verktyg och som inte motsvarar de behoven, och hur Active Intelligence kan bidra till att stänga den klyftan. 

”Kräver ett skifte”

Digital transformation leder till förbättring och utveckling av nya tjänster hos företag. Men information och analys i realtid behövs för att man ska kunna ta datadrivna beslut och optimera alla delar av ens affär. 

– Detta kräver ett skifte till en data analytics pipeline som använder automatisering inom Change Data Capture (CDC). Ett exempel är företaget Experian som implementerade Qlik Data Integration vilket visade sig vara en kritisk del för att kunna säkerställa att miljarder rader med konstant förändrad data fångades korrekt. På så vis baseras deras kreditupplysningar alltid på den senaste informationen. 

Analytics-konsumenter behöver också hjälp med att få insikter i komplexa relationer mellan olika typer av data. Där kan intelligent analytics förstå indirekta relationer mellan olika datapunkter. 

– För att boosta ett företags effektivitet bör vissa beslut vara helt automatiserade. Mer komplexa, strategiska beslut bör dock fortfarande tas av människor som blir informerade om insikter i realtid. Kraften här ligger i kombinationen av människa och teknologi som jobbar tillsammans. 

Hämta Qliks e-bok om Active Intelligence här. 

Traditionella verktyg vs. Active Intelligence

Den nuvarande generationen av BI-verktyg kan inte leverera gentemot kraven som ställs av den digitala ekonomin, menar Elif Tutuk. 

– De flesta BI-teknologierna använder förkonfigurerad data och stödjer i huvudsak batch analys. De är utformade att besvara ”kända” frågor med batch reloads. Detta skapar dock en flaskhals för att hitta dolda insikter och gör det svårt att besvara nya frågor i realtid, vilket dagens marknadsvillkor kräver. 

Den traditionella typen av verktyg levererar inte en end-to-end analytics data pipeline utan de flesta samtida teknologier består av en serie av lösningar för exempelvis integration, leverans, analytics och samarbete som inte är enade i en enda pipeline. När man istället för samman dessa funktioner, i till exempel Qliks data analytics-plattform, kan information integreras snabbare och insikter kan nås på rekordtid. 

– Vi har sett exempel där analytiker gått från att lägga 90 procent av sin tid på rapportering till att istället kunna lägga den tiden på att lösa affärsproblem. Samtidigt har utvecklare kunnat öka sin produktivitet femfaldigt. 

Accelerera er digitala transformation

Den stora skillnaden mellan traditionell Business Intelligence och Active Intelligence är att den tidigare är designad att informera människan så att denne kan ta action. Active Intelligence kan istället trigga handlingar autonomt, i realtid. 

– Active Intelligence bör vara något att fundera över och ha högt på agendan om man vill accelerera sin digitala transformation, avslutar Elif Tutuk. 

Qlik är stolta över sin 15-åriga historia och ranking som ledare det senaste årtiondet i Gartner BI Magic Quadrant. Hämta din kopia av den fullständiga rapporten här: Gartner BI Magic Quadrant 2021. 

 

 

Mer från Qlik

Artikeln är producerad av Brand Studio i samarbete med Qlik och ej en artikel av Dagens industri

Det verkar som att du använder en annonsblockerare

Om du är prenumerant behöver du logga in för att fortsätta. Vill bli prenumerant kan du läsa Di Digitalt för 197 kr inkl. moms de första 3 månaderna.

  • Full tillgång till di.se med nyheter och analyser

  • Tillgång till över 1100 aktiekurser i realtid

  • Innehållet i alla Di:s appar, tjänster och nyhetsbrev

3 månader för
197 kr
Spara 1000 kr

Prenumerera

Redan prenumerant?