Annons

Resurs Holding Delårsrapport januari—juni 2019

”Vi levererade ännu ett kvartal med stark lönsam tillväxt. Kärnan i affärsmodellen, Payment Solutions och främst retail finance, fortsatte under kvartalet att visa en stark utveckling både vad gäller tillväxt och marginaler.” Kenneth Nilsson, VD Resurs Holding AB

1 april —30 juni 2019*

 • Utlåning till allmänheten ökade med 14% till 30 323 MSEK
 • Rörelsens intäkter ökade med 5% till 913 MSEK
 • Rörelseresultatet ökade med 8% till 405 MSEK
 • Resultat per aktie ökade med 8% till 1,56 SEK
 • K/I före kreditförluster, exklusive Insurance, uppgick till 39,0% (41,6%)
 • Kreditförlustnivån uppgick till 2,0% (2,0%)

1 januari—30 juni 2019*

 • Utlåning till allmänheten ökade med 14% till 30 323 MSEK
 • Rörelsens intäkter ökade med 8% till 1 809 MSEK
 • Rörelseresultatet ökade med 9% till 783 MSEK
 • Resultat per aktie ökade med 10% till 3,03 SEK
 • K/I före kreditförluster, exklusive Insurance, uppgick till 39,6% (41,2%)
 • Kreditförlustnivån uppgick till 2,1% (2,0%)
 • Styrelsen föreslår en utdelning om 1,80 SEK per aktie som delas ut under hösten 2019. Detta är en ökning med 9% jämfört med utdelningen hösten 2018

VD kommenterar

Årets andra kvartal utmärktes av god tillväxt i båda våra banksegment och på samtliga fyra nordiska marknader, låneboken ökade med 14 procent och uppgick till 30 323 MSEK per den 30 juni 2019. Resultatet efter skatt ökade med 8 procent och uppgick till 313 MSEK (289), vårt bästa kvartalsresultat någonsin. Detta har möjliggjorts genom vår lönsamma tillväxt som baserats på ansvarsfull kreditgivning och fortsatt god kostnadskontroll. Skalbarheten i verksamheten har inneburit att K/I-talet fortsatt att förbättras och uppgick under kvartalet till 39,0 procent (41,6 procent). Totalt sett levererade vi på eller över samtliga finansiella mål med undantag av den riskjusterade NBI-marginalen som fortsatte att framförallt påverkas negativt av förutsättningarna på den norska konsumentlånemarknaden. För det andra kvartalet uppgick den riskjusterade NBI-marginalen till 9,6 procent (10,7 procent) vilket var i nivå med första kvartalet 2019.

Fortsatt stark utveckling i Payment Solutions och konkurrens på lika villkor i Norge

Kärnan i affärsmodellen, Payment Solutions och främst retail finance, fortsatte under kvartalet att visa en stark utveckling både vad gäller tillväxt och marginaler. Under kvartalet inledde vi en rad nya samarbeten med retail finance-partners runt om i Norden, parallellt med att befintliga partnerskap fortsatte att utvecklas. Vi är stolta över det fortsatta förtroendet från två ledande och välkända retail-aktörer, Mio och Bauhaus, som båda valde att fortsätta det strategiska samarbetet med Resurs som leverantör av betallösningar. Vi ser fram emot att fortsätta utvecklingen av kundresan och köpupplevelsen genom att i kraft av vår förmåga att kombinera lång erfarenhet av handel med digital spetskompetens ta deras omni-handel till nästa nivå.

Även Consumer Loans levererade en god utlåningstillväxt på samtliga marknader. Den norska konsumentlånemarknaden var fortsatt utmanande på grund av det nya lagkravet. Som planerat vidtog Resurs under kvartalet ett antal åtgärder i form av räntehöjningar i juni, kostnads-effektiviseringar och även ett antal förändringar i den norska organisationen. Efter det att lagen trädde i kraft i mitten av maj är vår bedömning att konsumentlånemarknaden nu i betydligt högre grad präglas av konkurrens på lika villkor. Detta fick omedelbart en positiv effekt för Resurs då andelen vunna erbjudanden i agentkanalen ökade jämfört med före lagkravet, trots prishöjningar på vår nyutlåning under kvartalet.

Under kvartalet visade även vårt minsta segment Insurance upp god tillväxt i såväl premieintäkter som resultat. Under året har vi signerat två nya strategiska partners inom affärsområdet Trygghet, vilket är betydelsefullt för den fortsatta utvecklingen av affärsområdet.

Ny kreditrating och uthållig affärsmodell som bevisar sin styrka

Under kvartalet erhöll Resurs Bank investment grade rating, BBB-, stabila utsikter från Nordic Credit Rating (NCR). NCR:s kreditvärdering stärker våra förutsättningar att söka finansiering till fördelaktiga villkor och ligger helt i linje med vår strategi att aktivt arbeta med olika finansieringskällor för att fortsätta bygga upp en långsiktigt diversifierad finansiering.

I början av juni sålde Nordic Capital sin resterande aktiepost i Resurs och satte därmed punkt för en sju år lång epok som storägare i bolaget. Vi vill rikta ett tack till Nordic Capital för ett fint samarbete genom åren, under vår intensiva tillväxtfas som följdes av börsnoteringen 2016 och den pågående tillväxtresan som börsnoterat bolag.

Vår affärsmodells förmåga att utvecklas i takt med teknik, regleringar och kundbehov utmanas ständigt. Men en sak är säker, Resurs affärsmodell med retail finance som stabil kärna fortsätter att leverera och visade under kvartalet återigen sin styrka genom att balansera och kompensera affärssegmenten för skiftande förutsättningar på de fyra nordiska marknaderna. Resurs står med andra ord starkt och fortsatte under kvartalet enligt god vana att växa snabbare än marknaden och ta marknadsandelar.

Kenneth Nilsson
VD Resurs Holding AB

Mer information:
Peter Rosén, CFO & Head of IR, peter.rosen@resurs.se +46 736 56 49 34
Sofie Tarring Lindell, IR-Officer, sofie.tarringlindell@resurs.se +46 736 44 33 95

Om Resurs:
Resurs Holding (Resurs), som verkar genom dotterbolagen Resurs Bank och Solid Försäkring, är ledande inom retail finance i Norden och erbjuder betallösningar, konsumentlån och nischade försäkringsprodukter. Resurs Bank har sedan starten 1977 etablerat sig som en ledande partner för säljdrivande betal- och lojalitetslösningar för butik och e-handel och därigenom har Resurs byggt en kundbas på cirka 6,0 miljoner privatkunder i Norden. Resurs Bank har sedan 2001 bankoktroj och står under tillsyn av Finansinspektionen. Resurskoncernen har verksamhet i Sverige, Danmark, Norge och Finland. Vid utgången av det andra kvartalet 2019 uppgick antalet anställda till 777 personer och låneboken till 30,3 miljarder SEK. Resurs är noterat på Nasdaq Stockholm.

* Vissa nyckeltal som anges i detta avsnitt är inte upprättade i enlighet med IFRS eller kapitaltäckningsregelverket, d.v.s. är alternativa nyckeltal. Beräkningar och avstämning mot information i de finansiella rapporterna av dessa nyckeltal återfinns på hemsidan under Finansiella rapporter. Definitioner av nyckeltal återfinns på hemsidan under Finansiell data. Belopp inom parentes refererar till 30 juni 2018 gällande finansiell ställning och samma period föregående år i fråga om resultatposter.

Denna information är sådan information som Resurs Holding AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 23 juli 2019 kl. 07,30 CET.

Följande bilagor finns för nedladdning:
Resurs Holding Delårsrapport januari—juni 2019

Se fullständigt pressmeddelande och andra nyheter från detta bolag på Cision News.
Vill du också synas med dina nyheter på Di.se?
Läs mer om publicering på Di.se


Innehåll från Moderna FörsäkringarAnnons

Med tillgänglighet och kompetens i första rummet

Moderna Försäkringar har under många år utmärkt sig genom exceptionell service och tillgänglighet i kombination med kompetens inom skadehantering. Nu har kvittot kommit på att det hårda arbetet har gett resultat: bolaget tog hem topplaceringar i Svenska försäkringsförmedlares förenings senaste branschundersökning. 

Moderna Försäkringar knep första- respektive andraplatsen i de två undersökningskategorierna. För Kajsa Peedu, affärsområdeschef Företag och Industri, är det goda resultatet en välkommen bekräftelse på att bolagets strategi lönar sig. 

– Eftersom vi inte har några egna säljare utan enbart sysslar med förmedlade affärer är det kritiskt att ha en god relation med förmedlarna. Medan vi förvisso alltid har fått väldigt positiv feedback är det väldigt roligt att vi placerade oss så bra i branschundersökningen. Det ger oss ett kvitto på att vi gör rätt. 

Kräver gott samarbete

I undersökningen fick försäkringsförmedlarna också uppge vilka faktorer de ansåg vara avgörande för att ett försäkringsbolag ska vara framgångsrikt och ett förstahandsval. I slutänden utkristalliserades tre ord: skadehantering, tillgänglighet och kompetens, varav alla tre har varit ledord hos Moderna Försäkringar sedan många år. 

– Skadehantering är något som alla försäkringsbolag sysslar med, men det är när skadan faktiskt inträffar som bolagen skiljer sig åt – våra allra nöjdaste kunder är de som faktiskt har råkat ut för skador. Det är när skadan inträffar som vår viktigaste leverans sker.

För att leverera en bra lösning till slutkunderna behövs dock ett gott samarbete mellan de som hanterar skadorna och de som säljer och prissätter försäkringarna, det vill säga underwriters.

– Tillgänglighet och kompetens hänger ihop. Idag är förväntningarna på tillgänglighet oerhört stora och för att kunna möta kundernas och förmedlarnas krav arbetar vi ständigt på att öka vår redan höga kompetensnivå.

Handplockad expertis

Under de senaste tio åren har Företag & Industri växt från noll till 75 personer, var och en handplockad för sin expertis och sitt engagemang. Detta har lagt grunden för just det nära och personliga arbetssätt som kännetecknar Moderna Försäkringar. 

– Vi är måna om alla som sitter hos oss och det finns en daglig kontakt mellan förmedlarna, kunderna och oss. Förmedlarna känner oss vid namn och vet att var och en av våra medarbetare har både kompetens och mandat att fatta egna beslut och rätt att teckna försäkring. Du som förmedlare ska veta vem du ska prata med och vi ska vara enkla att komma i kontakt med. Direktkontakten mellan förmedlaren och våra underwriters är extremt viktig för oss. Vi är verksamma i en förtroendebransch där man gör affärer med de man litar på och därför har vi valt att vara det personliga alternativet, avslutar hon.

Läs mer om Moderna Försäkringar här

FAKTA OM MODERNA FÖRSÄKRINGAR

Moderna Försäkringar är en utmanare på den svenska försäkringsmarknaden och erbjuder topprankade försäkringar för det moderna företaget och individen. Moderna i Sverige har idag drygt 470 anställda, med en organisation som är indelad i affärsområdena; Privat, Företag & Industri, Affinity, Operations, Garanti, Djur, Bilsport & Mc samt Atlantica. 

 

Mer från Moderna Försäkringar

Artikeln är producerad av Brand Studio i samarbete med Moderna Försäkringar och ej en artikel av Dagens industri

Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig och för att vi ska kunna säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska. Läs mer i vår cookiepolicy.
Läs mer

Det verkar som att du använder en annonsblockerare

Om du är prenumerant behöver du logga in för att fortsätta. Vill bli prenumerant kan du läsa Di Digitalt för 197 kr inkl. moms de första 3 månaderna.

 • Full tillgång till di.se med nyheter och analyser

 • Tillgång till över 1100 aktiekurser i realtid

 • Innehållet i alla Di:s appar, tjänster och nyhetsbrev

3 månader för
197 kr
Spara 1000 kr

Prenumerera

Redan prenumerant?