1515
Annons

Lammhults Design Group - Delårsrapport januari – juni 2019

Stororder om 60 mkr i juni och förbättrat rörelseresultat för andra kvartalet

”Under det andra kvartalet erhöll koncernen en av sina största order någonsin om ca 60 mkr till Dubai Municipality. Ordern till affärsområde Library Interiors är i sig en milstolpe och ett resultat av den ökade satsningen på våra exportmarknader. Totalt uppgick orderingången för andra kvartalet till 321,7 mkr (267,9).

Nettoomsättningen uppgick till 234,0 mkr (238,1), där minskningen i sin helhet är hänförlig till de delar av verksamheten som avyttrades förra året. Det var ett resultatmässigt bra kvartal, koncernen förstärkte sin bruttomarginal och har god stabilitet på kostnadssidan. Vi ökade därmed rörelseresultatet till 15,4 mkr (12,8), en förbättring med 20%. Rörelsemarginalen ökade till 6,6% (5,4) och resultat per aktie ökade till 1,25 kr (1,05), en förbättring med 19%.

Marknadsutvecklingen förbättrades under andra kvartalet jämfört med det första. Vi såg en återhämtning i efterfrågan på den skandinaviska marknaden för planmöbler, samtidigt som koncernen ökade exportförsäljningen inom framförallt akustikprodukter. Koncernen fortsätter samordningen och satsningarna för att stärka exportpositionen på de viktigaste marknaderna. ”

Sofia Svensson, VD och koncernchef

1 april - 30 juni 2019

 • Nettoomsättningen uppgick till 234,0 mkr (238,1)                      
 • Rörelseresultatet ökade till 15,4 mkr (12,8)
 • Rörelsemarginalen ökade till 6,6% (5,4%)
 • Resultatet per aktie ökade till 1,25 kr (1,05)

1 januari – 30 juni 2019

 • Nettoomsättningen uppgick till 456,9 mkr (470,0)                      
 • Rörelseresultatet ökade till 26,8 mkr (22,2)
 • Rörelsemarginalen ökade till 5,9% (4,7%)
 • Resultatet per aktie ökade till 2,29 kr (1,68)
Denna Information är sådan information som Lammhults Design Group AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 12 juli 2019 kl. 13.00 CET.

Följande bilagor finns för nedladdning:
Release

Se fullständigt pressmeddelande och andra nyheter från detta bolag på Cision News.
Vill du också synas med dina nyheter på Di.se?
Läs mer om publicering på Di.se


Oblique Therapeutics förlänger teckningsperiod i den pågående företrädesemissionen av tvingande konvertibler

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION, DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL USA, KANADA, JAPAN, HONGKONG, SINGAPORE, SYDAFRIKA, NYA ZEELAND, AUSTRALIEN ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING AV INFORMATIONEN PÅ DENNA SIDA SKULLE VARA OLAGLIG ELLER KRÄVA REGISTRERING ELLER ANNAN ÅTGÄRD ENLIGT TILLÄMPLIG LAG.

Styrelsen för Oblique Therapeutics har beslutat att förlänga teckningsperioden i bolagets pågående företrädesemission av konvertibler, så att teckningsperioden löper till och med fredagen den 3 juni 2022.

Extra bolagsstämman i Oblique Therapeutics AB (publ) (”Oblique Therapeutics” eller ”Bolaget”) beslutade den 13 maj 2022 att godkänna styrelsens beslut om att genomföra en emission av s.k. tvingande konvertibler med företrädesrätt för befintliga aktieägare som vid full teckning tillför Bolaget cirka 46 miljoner kronor före emissionskostnader (”Företrädesemissionen”). Med anledning av Företrädesemissionen har Oblique Therapeutics upprättat ett prospekt som har godkänts och registrerats av Finansinspektionen den 9 maj 2022 och som finns tillgängligt på Bolagets hemsida, https://obliquet.com/investor-relations/foretradesemission-av-tvingande-konvertibler-2022/

Efter kontakter med Bolagets ägare och det senaste aktieägarmötet är det styrelsens uppfattning att ett flertal aktieägare antingen missförstått eller helt undgått informationen relaterad till den pågående Företrädesemissionen. Mot denna bakgrund har styrelsen beslutat att förlänga teckningsperioden till och med fredag den 3 juni 2022.  Syftet med den förlängda teckningsperioden i Företrädesemissionen är att samtliga aktieägare ska erbjudas samma möjlighet att utvärdera och delta i erbjudandet.

Uppdaterad preliminär tidplan

Nedanstående tidplan för Företrädesemissionen är preliminär och kan komma att ändras.

9 maj – 3 juni 2022 Teckningsperiod
8 juni 2022 Beräknad dag för offentliggörande av utfall i Företrädesemissionen

Mer information om erbjudandet och hur du gör för att teckna konvertibler i Företrädesemissionen finns tillgängligt på Bolagets hemsida, https://obliquet.com/investor-relations/foretradesemission-av-tvingande-konvertibler-2022/

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Mats Jonasson

CFO

Tel: 0768-706388,

E-mail: mats.jonasson@obliquet.com

Se fullständigt pressmeddelande och andra nyheter från detta bolag på Cision News.
Vill du också synas med dina nyheter på Di.se?
Läs mer om publicering på Di.se


Det verkar som att du använder en annonsblockerare

Om du är prenumerant behöver du logga in för att fortsätta. Vill bli prenumerant kan du läsa Di Digitalt för 197 kr inkl. moms de första 3 månaderna.

 • Full tillgång till di.se med nyheter och analyser

 • Tillgång till över 1100 aktiekurser i realtid

 • Dagens industri som e-tidning redan kvällen innan

 • Innehållet i alla Di:s appar, tjänster och nyhetsbrev

3 månader för
197 kr
Spara 1000 kr

Prenumerera

Redan prenumerant?