1515
Annons

SSM focusing on core business – divesting its contracting operations and entering into strategic partnership with design-build contractor Mecon Bygg

SSM Holding AB (publ), is focusing on its core project management business and has entered into a strategic partnership with design-build contractor Mecon Bygg AB. The change is intended to reduce SSM’s fixed costs and strengthen the company’s long-term competitiveness and profitability. As a result of the agreement, SSM will divest its contracting operations and about 15 SSM employees will be offered employment at Mecon Bygg. The agreement and release of staff will have a marginal effect on results for 2019.

SSM is streamlining the company’s business to project management by entering into a strategic agreement with Mecon Bygg AB, a contracting company that specializes in cost-efficient design-build contracts for apartment buildings (meconbygg.se).

The change aims to reduce the SSM’s fixed costs and at the same time strengthen the company’s long-term competitiveness and profitability. As a result of the agreement, SSM will divest its contracting operations and about 15 SSM employees will be offered employment at Mecon Bygg.

- By establishing a strategic partnership with Mecon, one of the industry’s most efficient contracting companies, we will increase our competitiveness in developing new homes from idea to handing over the keys. It’s also particularly gratifying to be able to give our employees the opportunity to move to a company with the same quality, values and culture as SSM, says Mattias Lundgren, President & CEO of SSM.

- SSM has an attractive project portfolio and we look forward to the possibility to work closely with SSM to produce their homes in a quality and cost-efficient way with the goal of giving customers the best possible product at an attractive price. We’re also happy to welcome new employees, says Mikael Bölander, CEO of Mecon Bygg.

The transfer of operations will come into force on September 16, 2019. The partnership and release of staff will have a marginal effect on results for 2019. After the divestment, SSM will have about 40 employees.

This information is such that SSM Holding AB (publ) is obliged to make public pursuant to the EU Market Abuse Regulation. The information was submitted for publication, through the agency of the contact person set out below, at 13:30 CEST on July 9, 2019.

For more information, please contact:

Ann-Charlotte Johansson
Chief Communications & IR Officer
Phone: +46 761 65 17 71
Email: ann-charlotte.johansson@ssmliving.se
Twitter: @anncharlotteSSM


       
About SSM Holding AB (publ)  
SSM produces functionally smart and affordable homes with attractive common areas, close to public transport and the city center for the company’s target group – the urbanites of tomorrow. The company envisions a housing market that is accessible to as many people as possible and aspires to produce 50 percent cooperative apartments and 50 percent rental units. SSM is the leading property developer in its niche within the Greater Stockholm area and at end of March 2019, the company has approximately 6,200 building permits in its portfolio. SSM has been listed on Nasdaq Stockholm (Small-Cap) since April 6, 2017. www.ssmlivinggroup.com

Följande bilagor finns för nedladdning:
Press release (PDF)

Se fullständigt pressmeddelande och andra nyheter från detta bolag på Cision News.
Vill du också synas med dina nyheter på Di.se?
Läs mer om publicering på Di.se


Kvartalsrapport första kvartalet 2022, Nordic LEVEL Group

Styrelsen för Nordic LEVEL Group AB, noterat på NASDAQ First North Growth Market, lämnar följande rapport för perioden januari - mars 2022

FÖRSTA KVARTALET I SAMMANDRAG JANUARI - MARS 2022

 • Nettoomsättningen för perioden uppgick till 72,1 (28,7) MSEK, en tillväxt på 151,2 procent jämfört med motsvarande kvartal förra året. Den organiska tillväxten för jämförbara enheter blev 21,1 procent.
 • Justerat rörelseresultat (EBITDA) för perioden uppgick till -3,8 (1,1) MSEK och justerat rörelseresultat (EBIT) uppgick till -6,2 (0,2) MSEK. Rapporterat rörelseresultat (EBITDA) för perioden uppgick till -6,0 (1,1) MSEK och rapporterat rörelseresultat (EBIT) uppgick till -8,3 (0,2) MSEK. De justerade rörelseresultaten är justerade för under perioden upplupna engångskostnader på 2,1 MSEK hänförliga till kostnader relaterade till koncernens varumärkesbyte.
 • Periodens resultat efter skatt uppgick till -9,2 (-0,2) MSEK.
 • Periodens resultat per aktie vid periodens utgång uppgick till -0,12 (-0,01) SEK före och efter utspädning.
 • Periodens kassaflöde från den löpande verksamheten före förändring av rörelsekapital uppgick till -7,3 (-0,6) MSEK och kassaflödet efter förändring av rörelsekapital uppgick till -14,4 (-2,8) MSEK. Kassaflödet från investeringsverksamheten uppgick till -2,8 (0,1) MSEK. Kassaflödet från finansieringsverksamheten uppgick till 49,5 (9,6) MSEK. Periodens kassaflöde blev 32,3 (6,9) MSEK.
 • Periodens orderingång blev 64,8 (70,0) MSEK. Total offertstock uppgår vid periodens utgång till 205,4 (138,7) MSEK.
 • Koncernen tecknade under perioden en avsiktsförklaring att förvärva 100 procent av aktierna i Corepart AB. Ett aktieöverlåtelseavtal tecknades, efter rapportperiodens utgång, i början av april 2022 och tillträde ägde rum den 12 maj 2022. Bolaget kommer att ingå i Koncernens nyetablerade division Ventures.
 • I januari tillfördes koncernen 6,8 MSEK i kapitaltillskott genom de teckningsoptioner av serierna TO3 och TO4 som under december 2021 inlösts för teckning av nya aktier.
 • I februari genomfördes en refinansiering av tidigare kortfristiga lån i Danske Bank och Erik Penser Bank med ett nytt långfristigt lån i Marginalen Bank, vilket kommer att bidra till lägre finansieringskostnader och förbättrat fritt kassaflöde genom längre amorteringstid.
 • Efter rapportperiodens utgång, i början av april 2022, fullföljdes det förvärv av Svensk Evenemangssäkerhet AB som meddelats under Q4 2021. Bolaget kommer att ingå i Koncernens division Operations och konsolideras från och med 2022-04-01.

Siffror inom parentes avser motsvarande period föregående år.

Komplett kvartalsrapport bifogas som PDF.

Denna information är sådan information som Nordic LEVEL Group AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 20 maj 2022 kl. 08.30 CEST.

För ytterligare information:

Thomas Lundin,
VD och Koncernchef Nordic LEVEL Group

Tel 08 620 82 00
thomas.lundin@nordiclevelgroup.com 

Följande bilagor finns för nedladdning:
Kvartalsrapport Q1 2022 - PDF

Se fullständigt pressmeddelande och andra nyheter från detta bolag på Cision News.
Vill du också synas med dina nyheter på Di.se?
Läs mer om publicering på Di.se


Det verkar som att du använder en annonsblockerare

Om du är prenumerant behöver du logga in för att fortsätta. Vill bli prenumerant kan du läsa Di Digitalt för 197 kr inkl. moms de första 3 månaderna.

 • Full tillgång till di.se med nyheter och analyser

 • Tillgång till över 1100 aktiekurser i realtid

 • Dagens industri som e-tidning redan kvällen innan

 • Innehållet i alla Di:s appar, tjänster och nyhetsbrev

3 månader för
197 kr
Spara 1000 kr

Prenumerera

Redan prenumerant?