Annons

Många företagare har stort fokus på arbetsmiljön men färre jobbar aktivt med den

Arbetsmiljöverket uppger att arbetssjukdomar som stress dödar fler per år än arbetsplatsolyckor och att hälften av arbetsplatserna inte lever upp till kraven på ett systematiskt arbetsmiljöarbete. – Betydligt fler företag, åtta av tio, anser att de har stort fokus på arbetsmiljön och sina anställdas hälsa enligt en undersökning vi gjort. Företagen är medvetna om sitt ansvar men det krävs mer än att bara ha arbetsmiljön högt upp på agendan, säger Kristina Ström Olsson hälsostrateg på Länsförsäkringar.

Att jobba systematiskt med arbetsmiljön handlar om fem övergripande delar; att undersöka arbetsförhållandena, göra en riskbedömning, åtgärda risker som kommit fram, göra en handlingsplan för det som inte genomförs direkt och slutligen att följa upp och lära av arbetet.

– Psykisk ohälsa till exempel arbetsrelaterad stress går att förebygga. Med rätt verktyg, samarbete, delaktighet och anpassning utifrån att vi människor är olika kan vi vända trenden. Ledarskapet är oerhört viktigt, det vet vi alla. Det svåra är hur man gör i praktiken. Att skapa ett gott arbetsklimat genom att som chef vara rättvis och stödjande genom öppen kommunikation är en sak. En annan är att jobba systematiskt med att främja en god arbetsmiljö och förebygga risk för ohälsa på grund av organisatoriska och sociala förhållanden. Många arbetsgivare upplever att de saknar kompetens och verktyg att hantera psykisk ohälsa på arbetsplatsen. Ett stöd på vägen är då en oberoende expertresurs som företagshälsan och hälso- och sjukvårdsförsäkringen, säger Kristina Ström Olsson.

Nästan hälften av alla sjukskrivningar förklaras av psykisk ohälsa, till exempel arbetsrelaterad stress. Oavsett om ohälsan beror på arbetsliv eller privatliv så drabbar det också arbetsgivaren. Även om vi som enskilda individer har ett stort ansvar för vår hälsa så är arbetsgivarens ansvar långtgående när det kommer till att minska risken för ohälsa och olycksfall på arbetsplatsen.

– En undersökning som vi låtit genomföra visar att drygt var fjärde tillfrågad menar att man sjukskriver sig ibland på grund av att arbetsmiljön är så påfrestande, vilket inte alls är bra. Hela arbetsplatsen bör ha ett klimat som främjar hälsa. Det framgår av Arbetsmiljöverket och det borde även vara av största intresse för politiker på lokal och central nivå att lägga ett större fokus på hälsa och välmående då det är en nyckelfaktor för tillväxt och för ett hållbart samhälle, säger Kristina Ström Olsson

Tips för att främja en hälsosam arbetsplats

-         Skapa ett gott arbetsklimat genom ett rättvist och stödjande ledarskap med öppen kommunikation.

-         Arbeta systematiskt med arbetsmiljöfrågorna.

-         Ha nolltolerans när det gäller kränkningar och mobbning.

-         Ha återkommande medarbetarsamtal med närmaste chef.

-         Kommunicera! Både arbetsgivare och medarbetare har ett ansvar att bidra till en fungerande och god arbetsmiljö.

Länk till Arbetsmiljöverket: https://www.av.se/arbetsmiljoarbete-och-inspektioner/arbeta-med-arbetsmiljon/

Länk till Länsförsäkringars pressrum: https://www.lansforsakringar.se/privat/om-oss/press-media/

Länsförsäkringar på Twitter: @forsakringar

Om undersökningen

Undersökningen om företagens fokus på arbetsmiljön genomfördes genom webbintervjuer med 675 företag med upp till 49 anställda. Den är genomförd av Novus, på uppdrag av Länsförsäkringar. Frågan som ställdes: Upplever du att du har ett stort fokus på arbetsmiljön och dina anställdas hälsa? Undersökningen om sjukskrivning på grund av påfrestande arbetsmiljö gjordes drygt 7 000 webbintervjuer bland den svenska allmänheten i åldrarna 18-79 år. Frågan som ställdes: Här följer några påståenden kring hur du själv ser på korta sjukskrivningar; svarsalternativ - jag skulle kunna sjukskriva mig i förebyggande syfte för att arbetsmiljön är så påfrestande att jag skulle bli sjukskriven om jag inte sjukskrev mig.

För ytterligare information kontakta:

Kristina Ström Olsson, hälsostrateg Länsförsäkringar, 072-141 12 41, kristina.stromolsson@lansforsakringar.se
Presskontakt, 08-588 41850, press@lansforsakringar.se 

Följande bilagor finns för nedladdning:
Strukturerat arbetsmiljöarbete även viktigt för att minska stress

Se fullständigt pressmeddelande och andra nyheter från detta bolag på Cision News.
Vill du också synas med dina nyheter på Di.se?
Läs mer om publicering på Di.se

Det verkar som att du använder en annonsblockerare

Om du är prenumerant behöver du logga in för att fortsätta. Vill bli prenumerant kan du läsa Di Digitalt för 197 kr inkl. moms de första 3 månaderna.

spara
1090kr
Prenumerera