1515

Binero Group AB (publ) Delårsrapport januari - mars 2019

Kvartalet januari – mars 2019 · ·Nettoomsättningen uppgick till 31,2 MSEK (33,0). · ·Rörelseresultatet, EBIT, uppgick till -2,7 MSEK (3,1). · ·Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 2,2 MSEK (3,4). · ·Periodens resultat före skatt uppgick till -3,4 MSEK (2,7). · ·Periodens resultat per aktie före och efter utspädning uppgick till -0,17 SEK (0,14). · ·ARR* per 31 mars 2019 uppgick till 128,3 MSEK.   Väsentliga händelser under kvartalet I mars 2019 tecknade bolaget ett nytt låneavtal med Nordea som ersätter 12 MSEK av serverhallslånet från Rockpoint.  Väsentliga händelser efter kvartalet utgång. I april 2019 invigde vi vårt nya klimatsmarta datacenter. *ARR står för ”Annual Recurring Revenue”, dvs. den årliga återkommande intäkten.

VD-kommentar

Det som främst låg till grund för vår satsning på Binero.cloud är att vi såg ett tydligt behov av en svensk leverantör som kombinerar hög prestanda med en kundnära service- och supportfunktion. När vi nu summerar det första kvartalet av 2019, ser vi att vi har kunder som kommit från alla de stora publika molnen. Deras budskap är tydligt – de behöver en kompetent leverantör som kan ge stöd och råd genom hela deras molnresa. Sammantaget gör detta att vi känner att vi har en gynnsam position att bygga vidare från – och att vi är på rätt väg mot en lönsam tillväxt i framtiden. Vi har ett miljösäkrat och hypermodernt datacenter samt en integritetssäkrad, konkurrenskraftig och skalbar publik molntjänst, med ett attraktivt pris och högre prestanda per krona jämfört med våra konkurrenter.

Publika, privata och hybrida cloudtjänster

Vi ser ett kraftigt växande behov av helhetslösningar för kundernas digitala infrastruktur, med allt från hantering till drift, backup och underhåll av såväl webbplatser som större applikationer och webbtjänster. Efterfrågan av hybrida moln har ökat på grund av möjligheten och kravet att kunna segmentera information beroende på säkerhetsklassning men också för att effektivisera användningen av sin IT-miljö. Vi kan erbjuda förstklassiga tjänster och produkter inom alla delar i en hybrid lösning genom vårt miljösäkrade nya datacenter samt vår integritetssäkrade, konkurrenskraftiga och skalbara publika molntjänst, Binero.Cloud. Genom våra snabba anslutningar direkt till bland annat Google Cloud Plattformen, Microsoft Azure och Amazon Web Services kan våra kunder även kombinera dessa publika molntjänster med Bineros infrastruktur.

Invigning av datacenter

Den 3:e april 2019 invigde vi officiellt vårt hypermoderna datacenter i Vallentuna norr om Stockholm. Datacentret har designats med fokus på hållbarhet, genom grön energi för drift, via miljösmarta teknikval och en effektiv intern hantering av alla komponenter, till att slutligen återanvända överskottsvärmen som genereras.

Omsättning och resultat

Första kvartalets resultat har påverkats av ett intensifierat arbete med tillväxtfrämjande åtgärder med målsättningen att ta en ledande position inom vårt geografiska fokusområde. Omsättningen minskar jämfört med föregående år och förklaras i huvudsak av en förväntad men tillfälligt högre churn i samband med migrering av befintliga kunder.

Resultatet har påverkats negativt av temporärt högre kostnader för marknadsföring och försäljning i samband med lanseringen av Binero.Cloud, tillfälligt högre kostnader för vår nya serverhall och av investeringar i vår maskinpark. Under det första halvåret bär vi dubbla kostnader avseende serverhallar och tillhörande licenser. Dessa kostnader uppgår till cirka 1,8 miljoner kronor per kvartal och upphör per den sista juni. Den negativa resultatutvecklingen ska således inte tolkas som en permanent större kostnadskostym utan av tillfälligt högre kostnader i samband med lansering och positionering inom cloudtjänster.

Internt mäter vi vår kundstock genom ett nyckeltal som definieras som Annual Recurring Revenue, ARR, vilket är ett viktigt mått när man bedriver en abonnemangsbaserad verksamhet. Det visar hur mycket den aktuella kundbasen är värd över en 12 månaders period framåt. Vi har valt att börja redovisa detta nyckeltal även externt för att öka förståelsen för vår verksamhet. Vår ARR per 31 mars är 128,3 MSEK.  

Personliga reflektioner

Vi har lagt mycket fokus på våra nya tjänster det senaste året, då vi känner oss säkra på att det är inom dessa områden vi kan skapa lönsam tillväxt framöver. Vi har fått fina vitsord från de kunder som nu använder våra nya infrastrukturtjänster och det känns mycket stimulerande att kunna erbjuda både nya och befintliga kunder en hög prestanda till ett konkurrensmässigt pris. Vi är nu i en period där vi satsar offensivt på våra nya marknader. En del i det ledet är nyrekryteringar inom säljavdelningen för att stärka upp denna del av företaget. Arbetet med konsolideringen av våra serverhallar är även det ett viktigt projekt under det följande kvartalet.

Stockholm i april 2019,

Göran Gylesjö, VD

För mer information, kontakta:

Göran Gylesjö, VD Binero Group AB

Mobil: 070-510 36 56

Mail: goran.gylesjo@binero.se

Binero Groups aktie är listad på NASDAQ OMX First North med kortnamnet BINERO. Certified Adviser är Mangold Fondkommission AB (08-50301550). Denna information är sådan information som Binero Group AB (publ), org.nr 556264-3022 är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående persons försorg, för offentliggörande den 25 april 2019 kl. 10.30 CEST

Följande bilagor finns för nedladdning:
Release

Se fullständigt pressmeddelande och andra nyheter från detta bolag på Cision News.
Vill du också synas med dina nyheter på Di.se?
Läs mer om publicering på Di.se


Innehåll från EuropcarAnnons

Ledande mobilitetsleverantören som elektrifierar hela Sverige

Europcar är den ledande leverantören i Sverige av delad hållbar mobilitet, med högst andel elektrifierade bilar. Men det rör sig inte bara om hyrbilar utan Europcar vill i framtiden erbjuda olika typer av mobilitet. Under 2021 har företaget presenterat såväl VW California, en husbil som går att köra på HVO100, men också ett betatest på SEAT MÓ som är en elektrisk motorcykel, så kallad mikromobilitet.

– 40 procent av vår fordonsflotta är elektrifierad och vi har som mål att ha 100 procent fossilfri fordonsflotta till år 2025. Vår vision är kunna erbjuda ett spektrum av mobilitetslösningar, en multimodal plattform med erbjudanden som underlättar för människor att röra sig på ett hållbart sätt i samhället, berättar Cathrin Idén Chief Commercial Officer på Europcar.

En hållbar mobilitet från norr till söder

Som den ledande leverantören av mobilitetslösningar är Europcar verksamma i hela landet, från Kiruna i norr till Trelleborg i söder. Laddbara elbilar går att hyra överallt, inte bara i storstäder utan i hela Sverige.

– Utöver hög tillgänglighet och tillgång på bilar har vi ett högt nyttjande på våra fordon. Den genomsnittliga körsträckan på privatägda bilar i Sverige ligger på cirka 1100 mil per år men våra bilar rullar tre gånger så långt, säger Mickael Bogered, CEO för Europcar Sverige.

Bilen, bränslet och beteendet

Europcar vill utmana normen vad gäller hållbarhet och har bland annat tre nyckelord i sitt arbete; bilen, bränslet och beteendet. För Europcar är hållbarhet viktigt och genom att köpa in laddbara bilar och hyra ut dessa kan privatägda bilar ersättas. En stor del av arbetet handlar också om att skapa en medvetenhet hos kunderna hur de kan agera hållbart.

– Vi brukar prata om bilen, bränslet och beteendet. Angående bilen gäller det att utmana normen, varför ska du till exempel åka i en stor kombi själv? Kanske går det att istället att åka stora delar av sitt transportbehov i en mindre bil och när det sen är dags för fjällen eller sommarsemester kan du hyra en större, rymligare bil av oss. Hyr bilen du behöver när du behöver den, berättar Mickael Bogered.

– I bränslet ligger vår strategi att elektrifiera Sverige. Vi har ett stort utbud av rena elbilar, el-transportbilar och SEAT MÓ125 elmotorcyklar. Därmed erbjuder vi ett större utbud än någon annan mobilitetsleverantör. Sen vad gäller beteendet handlar det om vad du väljer för mobilitetslösning. Behövs verkligen bilen för alla sträckor? Kanske är det bättre att i vissa situationer använda sig av en elektrifierad motorcykel? Om du som kund väljer bilmobilitet, hur mycket förbrukningen kan påverkas av ditt eget beteende, säger Cathrin Idén. 

Fler delade bilar innebär färre bilar på vägarna

Europcar ser sig som en viktig del av samhället, med en stark vilja att bidra till en hållbar samhällsutveckling.  Att kunna kombinera olika hållbara mobilitetslösningar. Det handlar om cykel, kollektivtrafik och elbil när behovet finns. Men också att få företag att fundera på sitt mobilitetsbehov.

– Med fler delade bilar blir det färre bilar. Istället för företagsbilar kan företag istället hyra av oss vid sina toppar och därmed kunna lastbalansera sin egen verksamhet. Vi tittar på bilpooler till företag som också kan nyttjas av allmänheten, avslutar Cathrin Idén.

Mer information om Europcar

Europcar tror att vägen till hållbar mobilitet nås genom ökad elektrifiering, ökad delning och att erbjuda fordon matchade för det aktuella behovet. Denna vision återspeglas i Europcars flexibla mobilitetslösningar. Oavsett om behovet gäller dagar eller år - ifall det rör sig om storstäder eller landsbygd - vill företaget utmana gamla tankesätt och ge ett mer flexibelt och hållbart alternativ till det traditionella bilägandet. Europar Sverige har 160 stationer och ca 5000 bilar i sin vagnpark. Europcar drivs i Sverige av Europeisk Biluthyrning AB som är ett dotterbolag till Volkswagen Group Sverige AB.

Besök oss på europcar.se 

 

Artikeln är producerad av Brand Studio i samarbete med Europcar och ej en artikel av Dagens industri

Det verkar som att du använder en annonsblockerare

Om du är prenumerant behöver du logga in för att fortsätta. Vill bli prenumerant kan du läsa Di Digitalt för 197 kr inkl. moms de första 3 månaderna.

  • Full tillgång till di.se med nyheter och analyser

  • Tillgång till över 1100 aktiekurser i realtid

  • Dagens industri som e-tidning redan kvällen innan

  • Innehållet i alla Di:s appar, tjänster och nyhetsbrev

3 månader för
197 kr
Spara 1000 kr

Prenumerera

Redan prenumerant?