Annons

Resurs Holding Delårsrapport januari—mars 2019

”Resurs står starkt och fortsatte under kvartalet att växa snabbare än marknaden och ta marknadsandelar.” Kenneth Nilsson, VD Resurs Holding AB

1 januari—31 mars 2019*

  • Utlåning till allmänheten ökade med 16% till 29 182 MSEK
  • Rörelsens intäkter ökade med 11% till 896 MSEK
  • Rörelseresultatet ökade med 10% till 378 MSEK
  • Resultat per aktie ökade med 11% till 1,47 SEK
  • K/I före kreditförluster, exklusive Insurance, uppgick till 40,1% (40,7%)
  • Kreditförlustnivån uppgick till 2,2% (2,1%)

VD kommenterar

Årets första tre månader präglades av en fortsatt god tillväxt i båda våra banksegment och på samtliga fyra nordiska marknader. Vår lånebok ökade med 16 procent och uppgick till 29 182 MSEK, vilket med god marginal möter Resurs mål att den totala utlåningen ska växa organiskt med över 10 procent årligen. Rörelsens intäkter ökade i sin tur med 11 procent till 896 MSEK (806) och K/I-talet exklusive Insurance fortsatte att förbättras och uppgick till 40,1 procent (40,7 procent). Totalt sett ökade kvartalets resultat efter skatt med 11 procent och uppgick till 294 MSEK (265).

Det är med andra ord ett Resurs som står starkt och som under kvartalet fortsatte att växa snabbare än marknaden och ta marknadsandelar.

Investeringar och strategiska partnerskap som driver utvecklingen  

Resurs arbetar kontinuerligt med att etablera strategiska samarbeten som ger ytterligare drivkraft i utvecklingen av innovativa betal- och finansieringslösningar. Ett exempel är det kommersiella partnerskap som under kvartalet inleddes med fintechbolaget Dicopay, parallellt med att vi även gick in som delägare. Med Resurs Checkout i Dicopays mobila plattform skapas ett starkt kunderbjudande som framförallt riktar sig mot ett för oss nytt kundsegment bestående av småföretagare med behov av enkel och snabb fakturering av utförda tjänster.

Vi var tidiga med att erbjuda våra svenska kunder möjligheten att ta emot post via Kivras digitala brevlåda. Under första kvartalet stärkte vi partnerskapet ytterligare genom att investera i Kivras nyetablerade finska joint venture-bolag. Genom att slå följe med Kivra kan vi gemensamt driva digitaliseringen på den finska marknaden samtidigt som vi stärker vårt affärsmässiga erbjudande. Den digitala transformationen bidrar också till att minska pappersförbrukningen och är därmed en viktig del i Resurs långsiktiga hållbarhetsarbete.

Intensivt arbete för att möta en ny marknadssituation på den norska privatlånemarknaden

Payment Solutions och främst retail finance, som är kärnan i affärsmodellen, fortsatte att utmärka sig på samtliga marknader under kvartalet med en stark utveckling både vad gäller tillväxt och ökade marginaler. En grundläggande styrka i Resurs affärsmodell är dess förmåga att balansera och kompensera affärssegmenten för skiftande förutsättningar på de fyra nordiska marknaderna. Inom Consumer Loans i Norge är vår bedömning att samtliga aktörer nu har anpassat sina erbjudanden i enlighet med det nya regelverket som infördes för drygt ett år sedan. Den avsedda och förväntade effekten av regelverket blev också tydlig under kvartalet med en kraftigt ökad konkurrens om de volymer som återstod i kölvattnet av en dämpad möjlighet att bevilja konsumentkreditlån. Den ökade konkurrensen har medfört press nedåt på räntemarginalerna och för att möta detta kommer vi att införa en rad initiativ och åtgärder under andra kvartalet. Vår bedömning är att dessa åtgärder tillsammans med vår välbeprövade affärsmodell ger oss den uthållighet som krävs för att försvara en fortsatt stark position på den norska privatlånemarknaden. Samtidigt kommer vi att fokusera på att öka tillväxttakten på våra övriga marknader, vilket visar på styrkan i vår nordiska affärsmodell.

Sammantaget medförde det att koncernens riskjusterade NBI-marginal påverkades negativt med ett utfall på 9,6 procent (10,4 procent) för första kvartalet. Den försämrade marginalen är främst en effekt av de nya förutsättningarna på den norska privatlånemarknaden. I övrigt levererade vi på eller över våra finansiella mål, vilket Resurs utan undantag gjort under samtliga kvartal som börsnoterat bolag.

Gedigen erfarenhet och digital utveckling i framkant

Med över 40 års erfarenhet av konsumentkreditmarknaden vet vi att den lönsamma vägen framåt handlar om en ständig anpassning till nya förutsättningar, kundbeteenden och villkor. Vår robusta affärsmodell och en digital utveckling i framkant ger oss en stabil plattform för det dagliga arbetet med att förädla och utveckla nya innovativa betal- och finansieringslösningar som skapar värden för oss, liksom för våra många retail finance-partners och kunder. Vi ser med tillförsikt fram emot en fortsatt god och lönsam tillväxt för Resurs affär på samtliga nordiska marknader.

Kenneth Nilsson
VD Resurs Holding AB

Mer information:
Peter Rosén, CFO & Head of IR, peter.rosen@resurs.se +46 736 56 49 34
Sofie Tarring Lindell, IR-Officer, sofie.tarringlindell@resurs.se +46 736 44 33 95

Om Resurs:
Resurs Holding (Resurs), som verkar genom dotterbolagen Resurs Bank och Solid Försäkring, är ledande inom retail finance i Norden och erbjuder betallösningar, privatlån och nischade försäkringsprodukter. Resurs Bank har sedan starten 1977 etablerat sig som en ledande partner för säljdrivande betal- och lojalitetslösningar för butik och e-handel och därigenom har Resurs byggt en kundbas på cirka 5,9 miljoner privatkunder i Norden. Resurs Bank har sedan 2001 bankoktroj och står under tillsyn av Finansinspektionen. Resurskoncernen har verksamhet i Sverige, Danmark, Norge och Finland. Vid utgången av det första kvartalet 2019 uppgick antalet anställda till 732 personer och låneboken till 29,2 miljarder SEK. Resurs är noterat på Nasdaq Stockholm.

* Vissa nyckeltal som anges i detta avsnitt är inte upprättade i enlighet med IFRS eller kapitaltäckningsregelverket, d.v.s. är alternativa nyckeltal. Beräkningar och avstämning mot information i de finansiella rapporterna av dessa nyckeltal återfinns på hemsidan under Finansiella rapporter. Definitioner av nyckeltal återfinns på hemsidan under Finansiell data. Belopp inom parentes refererar till 31 mars 2018 gällande finansiell ställning och samma period föregående år i fråga om resultatposter.

Denna information är sådan information som Resurs Holding AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 24 april 2019 kl. 07.30 CET.

Följande bilagor finns för nedladdning:
Resurs Holding Delårsrapport januari—mars 2019

Se fullständigt pressmeddelande och andra nyheter från detta bolag på Cision News.
Vill du också synas med dina nyheter på Di.se?
Läs mer om publicering på Di.se


Innehåll från MagnussonAnnons

Engagemang och samarbete skapar tillgänglig och trygg juridisk rådgivning

Marknaden för investeringar och etableringar är stabil trots rådande pandemi. Men samtidigt ställs många företag inför helt nya juridiska utmaningar. Med en verksamhet som är kunnig, trygg och modern skapar Magnusson goda förutsättningar för sina klienter att uppnå förväntningar och krav.

Covid-19 har skapat en skakig världsbild och nya regler införs kontinuerligt för att lindra de ekonomiska konsekvenserna. För många företag kan den nya situationen vara svår att greppa och därför har Magnusson satt samman ett dedikerat team som hjälper klienterna med de nya utmaningar de ställs inför. 

– Trots rådande världsläge har Sverige ett stabilt investeringsklimat med en starkt IT- och Tech kultur. Under våren 2020 har vi hanterat flera internationella etableringar och i vissa fall omförhandlat avtalsklausuler för att ta höjd för den osäkra situationen. Vi har känt en vilja från alla parter att hitta lösningar så att etableringar, förvärv och investeringar kan fortskrida, säger Anders Bäckman, Head of Corporate and M&A.

Digitalisering som skapar mervärde

Bland annat görs nu signering och closing elektroniskt av många byråer. Det inte bara effektiviserar arbetet utan innebär även en ny kostnadsbild och minskad miljöpåverkan. Utöver elektronisk signering och closing blev även videokonferenser verklighet för de flesta, så även för Magnusson. 

– Vi gör effektivare möten nu vilket innebär att både våra klienter och vi som byrå slipper många kostnader, förknippade med det gamla arbetssättet med fysiska möten, säger Magdalena Berg, Head of Dispute Resolution.

Långsiktig och strategisk affärspartner

Med fokusområden inom M&A, tvistelösning, fastighets- och miljörätt, offentlig upphandling, bank & finans, försäkring, skatt och IP/IT har man en stabil och trygg bas. Utöver det läggs stor vikt vid att förstå kunden och dennes bransch för att kunna agera rådgivare på bästa sätt. 

– En grundförutsättning för att kunna skapa mervärde är att förstå klientens fundamentala affärsverksamhet. Vi jobbar långsiktigt och bygger relationer med våra klienter för att bli en långsiktig strategisk affärspartner för dem, säger Anders Bäckman.

Investerar i klient och medarbetare

Det som utmärker Magnusson är att det är högt i tak och att delägarkollektivet i stort är yngre än branschens snitt. Man vill vara med att utveckla branschen, låta kompetens växa internt och uppdatera det egna erbjudandet med hjälp av ny teknik och innovation. 

– Ett exempel är att vi varit med och utvecklat LEX247, en programvara för modern juridisk dokument- och tidshantering, som nu lanserats stort på marknaden, berättar Anders Bäckman.

Magdalena Berg flikar in med att öppenheten genomsyrar allt och att medarbetarna ses som den främsta tillgången. 

– De juridiska verktygen hjälper oss men det är kompetensen hos varje individ som gör vårt klienterbjudande unikt. Vi tillhandahåller professionell juridisk rådgivning på ett enkelt sätt och vi är måna om att vara exceptionellt duktiga på vårt klientarbete och att ta hand om våra medarbetare, avslutar Magdalena Berg. 

Om Magnusson

Magnusson är en internationell och topprankad affärsjuridisk advokatbyrå och är en av de ledande affärsjuridiska byråerna i Sverige med kontor i Stockholm och Göteborg.  Magnussons advokater är specialister inom utvalda fokusområden som M&A, tvistelösning, fastighets- och miljörätt, offentlig upphandling, bank & finans, försäkring, skatt och IP/IT.

Genom vår unika geografiska täckning i Norden och Baltikum och specialisering inom utvalda fokusområden har vi ett mycket starkt klienterbjudande. Vi är en byrå som också förstår vikten av att bry sig om våra medarbetares välmående och satsar på en sund företagskultur med högt i tak som kopplas till kreativitet, kvalitet och produktivitet.

www.magnussonlaw.com 

 

Mer från Magnusson

Artikeln är producerad av Brand Studio i samarbete med Magnusson och ej en artikel av Dagens industri

Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig och för att vi ska kunna säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska. Läs mer i vår cookiepolicy.
Läs mer

Det verkar som att du använder en annonsblockerare

Om du är prenumerant behöver du logga in för att fortsätta. Vill bli prenumerant kan du läsa Di Digitalt för 197 kr inkl. moms de första 3 månaderna.

  • Full tillgång till di.se med nyheter och analyser

  • Tillgång till över 1100 aktiekurser i realtid

  • Innehållet i alla Di:s appar, tjänster och nyhetsbrev

3 månader för
197 kr
Spara 1000 kr

Prenumerera

Redan prenumerant?