1515

Estea Sverigefastigheter 3 AB (publ) – Årsredovisning 2018

Estea Sverigefastigheter 3 AB (publ) är ett fastighetsbolag vars kapitalandelslån är noterat vid NDX, Nordic Derivatives Exchange.

 • Hyresintäkterna ökade till 77,6 miljoner kronor (47,3 miljoner kronor föregående år).
 • Driftnettot var 59,3 (37,1) miljoner kronor.
 • Förvaltningsresultatet uppgick till 8,1 (1,8) miljoner kronor.
 • Periodens totalresultat var 19,0 (27,2) miljoner kronor.
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten före förändring av rörelsekapital uppgick till 9,7 (3,4) miljoner kronor.
 • Omvärderingar av koncernens fastigheter har påverkat resultatet med 22,4 (-6,1) miljoner kronor.
 • Omvärderingar av koncernens kapitalandelslån har påverkat resultatet med -7,5 (28,4) miljoner kronor.
 • Koncernen har under verksamhetsåret förvärvat två fastigheter för totalt 467,1 (337,4) miljoner kronor samt investerat 10,5 (1,7) miljoner kronor i befintliga fastigheter.
 • Koncernen har under verksamhetsåret emitterat kapitalandelsbevis till ett sammanlagt värde om 98,7 (101,6) miljoner kronor och har på bokslutsdagen totalt emitterat kapitalandelsbevis om nominellt 496,0 (397,3) miljoner kronor.
 • Fastigheternas totala marknadsvärde uppgick vid årets slut till 1 408,0 (908,0) miljoner kronor.
 • Kapitalandelslånet har värderats till marknadsvärde. Vid rapportperiodens slut har kapitallånet värderats till 466,2 (360,0) miljoner kronor.

RESULTAT- OCH BALANSPOSTER I SAMMANDRAG SAMT NYCKELTAL

Belopp i MSEK 2018 2017
Hyresintäkter 77,6 47,3
Driftnetto 59,3 37,1
Förvaltningsresultat 8,1 1,8
Årets totalresultat 19,0 27,2
Förvaltningsfastigheter, marknadsvärde 1 408,0 908,0
Kapitalandelslån, marknadsvärde 466,2 360,0
Skulder till kreditinstitut 831,0 487,4
Eget kapital 95,9 76,9
Balansomslutning 1 464,7 996,9
Nyckeltal i %
Ekonomisk uthyrningsgrad 92 93
Överskottsgrad 76 79
Direktavkastning 5,0 5,9
Medelränta kreditinstitut 1,69 1,92
Belåningsgrad 59,0 53,7
Justerad soliditet 38,4 43,8
Ränta kapitalandelslån 6,25 6,25
NAV-värde 109,4 106,7
Marknadskurs* 94,0 90,6

VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER PERIODENS UTGÅNG

 • Inga väsentliga händelser har inträffat efter periodens utgång. 

KOMMENTAR:

” Under årets sista kvartal har vi i bolaget haft hög aktivitet. Under oktober månad genomförde vi en nyemission av kapitalandelsbevis till ett värde av 68,7 MSEK. Syftet med emissionen var att skapa utrymme för ytterligare fastighetsförvärv. Emissionen möjliggjorde att vi under december månad förvärvade och tillträdde fastigheten Knarrarnäs 10. Fastigheten, som är en hotellfastighet, är belägen i Kista och är fullt uthyrd till Connect Hotels på ett 20 årigt hyresavtal. Under december månad kunde vi också meddela att vi har ingått ett nytt hyresavtal med Stockholm Läns Landsting (SLL) i fastigheten Möllan 1 i Stockholm. Det nya avtalet har en löptid om 7 år och omfattar totalt cirka 1 700 kvm. Det totala kontraktsvärdet uppgår till cirka 31,0 MSEK. Avtalet är ett resultat av det utvecklingsarbete som pågår i fastigheten och vi ser nu en allt tydligare omställning av fastigheten från att tidigare innehålla primärt kontorslokaler till att nu utgöras av moderna lokaler för vård- och omsorgsverksamhet.

Johan Eriksson, VD Estea Sverigefastigheter 3 AB (publ)

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Johan Eriksson, VD Estea AB, tfn 08 679 05 00, johan.eriksson@estea.se
David Ekberg, vVD Estea AB, tfn 08 679 05 00, david.ekberg@estea.se
Leif Vang Hansen, Kommunikationschef & IR Estea AB, tfn 08 679 05 00, leif.hansen@estea.se

För mer information om fastighetsinvesteringar och kommande erbjudanden se: www.estea.se

Om Estea AB

Estea är ett oberoende fastighets- och förvaltningsföretag som verkar på de nordiska fastighets- och kapitalmarknaderna. Esteas verksamhet, som är reglerad enligt lagen (2013:561) om förvaltare av Alternativa Investeringsfonder (”LAIF”), är fokuserad på att äga, förvalta och utveckla kommersiella fastigheter. Affärsmodellen innebär att Estea AB genom förvaltningsuppdrag tillhandahåller teknisk, administrativ och finansiell förvaltning av fastigheter och fastighetsägande bolag. Bland investerare i de verksamhetsbolag som Estea förvaltar finns institutioner, stiftelser och privata investerare. Estea har varit verksamt sedan 2002.

Följande bilagor finns för nedladdning:
Årsredovisning 2018 (PDF)
Pressmeddelande (PDF)


Se fullständigt pressmeddelande och andra nyheter från detta bolag på Cision News.
Vill du också synas med dina nyheter på Di.se?
Läs mer om publicering på Di.se


Innehåll från PayerAnnons

Så minskade ekonomiavdelningen sin tid för betalningsprocesser med 80% tack vare Payer

2019 valde United Spaces att skriva avtal med Payer, en startup inom B2B-betalningar, för att lösa betalningar för sina medlemmar på coworking-kontor i Sverige. Nu expanderar United Spaces med fem nya kontor i landet och i centrum finns en betalningslösning som kraftigt har reducerat kostnaderna för finansavdelningen.

Samarbetet mellan de två bolagen startade när United Spaces sonderade marknaden för en partner som både kunde designa men också processa betalningsflöden inom B2B. Kravet var att göra kundupplevelsen riktigt bra för sina medlemmar men också att lösa den manuella hanteringen av fakturering på ekonomiavdelningen.

Den tekniska lösningen var en integration av Payers API-plattform med United Spaces mobila medlemsapp men också med deras bokföringssystem Fortnox. Resultatet efter ett års samarbete överraskade Joakim Helbig, CFO på United Spaces.

– Det fanns en tid innan och efter Payer. Resultatet efter att vi implementerade Payers plattform har varit fantastiskt för ekonomiavdelningen. Vi spenderar nu 80% mindre tid på betalningshantering och inkassering. Utöver det betalas fakturor av våra medlemmar 30% fortare. Det är ett klart bevis att vi har lyckats lyfta betalningsupplevelsen till en riktigt hög nivå, säger han.

Blir långsiktig partner

Nu när United Spaces expanderar över landet, från fyra till totalt nio kontor har, de valt Payer som en långsiktig partner. Det tionde coworkingstället öppnar under hösten.

– Jag tror att det här systemet som vi har byggt tillsammans med Payer kan fungera som en mall för framtidens finansavdelning. Digitalisering och automatisering är menat att göra arbetslivet enklare och effektivt. Vi har uppnått just det och mycket mer med Payer. Det finns ingen anledning att hålla fast vid manuella processer för att fakturera, monitorera och bokföra när det kan skötas helt automatiskt. Nu när vi expanderar vill vi fortsätta resan med Payer, säger Joakim Helbig.

Peder Berge är VD och grundare av Payer.

– Vi är förstås otroligt glada att vi har fått utökat förtroende av United Spaces i deras fortsatta expansion. Vi har jobbat hårt för att få till detaljerna i betalningslösningen och det har burit frukt. Magi skapas genom hårt arbete och resultaten som vi har uppnått med United Spaces talar för sig själv. Vi ser fram emot att hjälpa flera svenska bolag att bli mer effektiva, få bättre kassaflöde och få högre marginaler, säger han. 

 

Mer från Payer

Artikeln är producerad av Brand Studio i samarbete med Payer och ej en artikel av Dagens industri

Det verkar som att du använder en annonsblockerare

Om du är prenumerant behöver du logga in för att fortsätta. Vill bli prenumerant kan du läsa Di Digitalt för 197 kr inkl. moms de första 3 månaderna.

 • Full tillgång till di.se med nyheter och analyser

 • Tillgång till över 1100 aktiekurser i realtid

 • Dagens industri som e-tidning redan kvällen innan

 • Innehållet i alla Di:s appar, tjänster och nyhetsbrev

3 månader för
197 kr
Spara 1000 kr

Prenumerera

Redan prenumerant?