1515

Förberedelse inför ytterligare expansion samt lägesuppdatering av verksamheten.

Sammanfattande inledning
Även om den befintliga verksamheten har god intjäning och enligt prognos även framöver, har styrelsen beslutat att växa ytterligare genom förvärv av bolag/projekt inom transport och lagring av bränslen, som redan är en väsentlig del av koncernen. Ledningen har analyserat de bränslebolag som man velat förvärva, men kommit fram till att de begärda köpeskillingarna är alltför höga i nuläget vilket inte skulle gagna bolaget och aktieägarna om Smart förvärvade dessa bränslebolag. Ledningen har istället funnit att det nu finns stora möjligheter inom energisegmentet lagring och transport av bränslen som är ett av koncernens affärsområden. Därmed reviderar styrelsen sitt förslag till aktieutdelning på kommande årsstämma och drar tillbaka det beslutet och väljer istället att satsa på stark och snabb tillväxt genom ytterligare förvärv. Styrelsen gör bedömningen att det skapar bättre aktieägarvärde genom detta istället för att dela ut pengar vid kommande årsstämma som styrelsen föreslog tidigare.

Kort uppdatering av verksamheten

Smartstationer
Årets första station har etablerats i orten Tving i Blekinge (se nedan foto) och nästkommande etableringar är i orterna Hammenhög och Näsviken.

Organisation
Personalen i Smart har p.g.a. fortsatt tillväxt utökats med ytterligare två stycken varav en kommer att enbart arbeta med kundtjänst för Smartstationerna samt dess nyetableringar, och den andra kommer enbart arbeta med Marknadsföring/PR och IR frågor för koncernens alla bolag.

I dotterbolaget SOSAB har personalen utökats med ytterligare två personer varav en tankbilschaufför och en logistikchef/lastplanerare.

Bulkverksamheten

Nu förbereder dotterbolagen sig för kommande vårbruk då jordbrukssektorn är en stor kundkategori med högt tryck på bränsleleveranserna. Glädjande också att SOSAB har tecknat leveransavtal av bränsle, i konkurrens med andra bränslebolag, med Dafgårds samt Trelleborgs Hamn för att nämna några.

Kort uppdatering av koncernens finansiella status

Omsättningen nådde 211 MSEK för perioden januari-februari 2019 med ett EBITDA-resultat på ca 11 MSEK vilket är i linje med budget trots att det är årets svagaste månader när det gäller försäljning av bränslen. Kassabehållningen var 55 MSEK den siste februari. Krediten från Energifonden Sverige AB på 24 Mkr (Fredrik Johansson) är fortfarande outnyttjad.

Beslut om strategi framåt

Koncernen består idag av tre verksamhetsområden, bensinstationer, bulkförsäljning av bränslen, samt import, transport och lagring av bränslen. Bolaget avser nu att växa och förvärva verksamhet inom transport /lagring av bränslen för att skapa bästa möjliga avkastning för aktieägarna på lång sikt och har under sista veckan funnit intressanta affärsmöjligheter. Dock vill ledningen betona att bolaget inte har ingått något konkret avtal eller avsiktsförklaring utan endast är i diskussionsfas kring dessa nya affärsmöjligheter.

Köpeskillingar det rör sig om är mellan 60-100 MSEK. Ledningen ser att Smart bör kunna agera snabbt i konkurrens med andra aktörer och bör därför inneha en förvärvskassa på ca 80 MSEK. Ledningen och styrelsen arbetar nu med att finna billig och snabb finansiering på ca 11-15 MSEK. Bl.a. är koncernens tankstationer ej belånade förutom några få som står som säkerhet för en bankgaranti som Smart har lämnat till en leverantör. Ledningen ser nu på möjligheten att bl.a. omförhandla och omfinansiera samtliga tankstationer som är värda ca 30-40 Mkr i anskaffningsvärde + lager. Därtill så arbetar ledningen med alternativa finansieringslösningar.
Styrelsen vill betona att de EJ har för avsikt att nyttja GEM avtalet, detta för att undvika utspädning för aktieägarna.

Tillsammans med befintlig kassa och krediten på 24 MSEK från Energifonden så finner styrelsen det rimligt att kunna besitta en förvärvskassa på ca 80 MSEK inom kort.

Befintlig kassa som ej används till daglig drift: 45
Lån från Energifonden Sverige: 24
Ytterligare Lånefinansiering: 11-15
SUMMA FÖRVÄRVSKASSA: 80-84 MSEK

Ytterligare information kommer kommuniceras löpande när det sker något av väsentlig karaktär angående förvärv eller tillhörande finansiering mm.

Denna information är sådan information som Smart Energy Sweden Group AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 21 mars 2019 kl. 1430 CET.

 
För ytterligare information kontakta VD Fredrik Johansson Tel: 031-120056

fredrik.johansson@sesab.net

 
S
mart Energy Sweden Group AB (publ)

Smart Energy är ett bränslebolag som specialiserat sig på att etablera mindre tankstationer på landsbygden, samt på försäljning av bränslen i bulk till jordbruk, industri m.fl. genom att kontrollera hela kedjan från import till slutkund. Långsiktiga försäljningsmålet är att uppnå en volym om 300 miljoner liter bränsle per år, samt att inneha 100 tankstationer runtom i Sverige. Smart Energy har cirka 3500 aktieägare och aktien är noterad under kortnamnet SEGR på NGM Nordic MTF i Stockholm.

www.sesab.net

Följande bilagor finns för nedladdning:
Pressmeddelande (PDF)

Se fullständigt pressmeddelande och andra nyheter från detta bolag på Cision News.
Vill du också synas med dina nyheter på Di.se?
Läs mer om publicering på Di.se


Innehåll från Tele2Annons

Experterna om de hetaste 5G-innovationerna

Den pågående utbyggnaden av 5G sätter högsta fart på Internet of Things. Det är experterna överens om.

– De korta svarstiderna öppnar för gränslös innovation på så många plan, säger Ulf Seijmer, innovationschef på nätverks- och kommunikationsföretaget Induo.

Läs om hur Tele2 Företag möjliggör kommande innovationer med 5G  

Innovation och uppkoppling hör ihop och 5G-nätet innebär nya möjligheter. Framför allt är det tre delar av transformationen som kommer att släppa loss en våg av innovationer: den extremt låga fördröjningen, en massiv utrullning av Internet of Things och privata 5G-nätverk.

Det menar två experter som Tele2 Företag har talat med. Mer konkret innebär den låga fördröjningen hos 5G att det blir möjligt med självkörande fordon och robotassisterade operationer på distans. När vi kan koppla upp miljarder små energisnåla enheter och sensorer kan också IoT slå igenom på allvar. Och i privata 5G-nät kan till exempel flygplatser, sjukhus eller fabriker få en uppkoppling med mobilitetens alla fördelar – men med samma tillförlitlighet, låga fördröjning och säkerhet som ett fast fibernät.

Farten ökar rejält

– Nu kopplas den fysiska världen ihop med internet. Ingen vet i dag exakt vad det kommer att innebära, men solklart kommer det att leda till stora effekter och innovationer, säger Magnus Melander.

Han är medgrundare av THINGS Stockholm och en av landets ledande experter på 5G och IoT. THINGS är en innovationshubb som kopplar ihop mogna teknikbolag med stora företag och internationellt riskkapital.

– Finessen är möjligheten att koppla på AI, artificiell intelligens, maskininlärning och andra former av deep tech, alltså ny, avancerad och potentiellt omvälvande teknik. Det kommer att öka farten rejält på den digitala transformationen.

Elk Live, den svenskbaserade ljudplattformen för musiker, körer och musikskolor, är enligt Magnus Melander ett bra exempel på innovationer vi kommer att få se de närmaste åren. Med Elk Live kan ett band via 5G-uppkoppling repetera som om alla satt i samma rum – trots att basisten sitter i Kristianstad, trummisen i Barcelona och keyboardspelaren i Oslo.

– Tjänsten är ett häftigt exempel på vad vi kan komma att få se tack vare 5G:s extremt låga fördröjning. Det visar verkligen skillnaden jämfört med tidigare nät och teknik, säger han.

Den uppkopplade människan

Både Magnus Melander och Ulf Seijmer, innovationschef på nätverks- och kommunikationsföretaget Induo, trycker på möjligheterna för företag, industrier och samhällstjänster när miljontals maskiner och enheter världen över kopplas ihop för att skapa digitaliserade, effektiva och resurssnåla flöden.

– Jag tror att vi kommer att få se många förbättringar inom till exempel lantbruket, säger Ulf Seijmer, som även är en av talarna på Tele2s kommande event IoT Talks 2021.

Anmäl dig här 

– Där kommer vi att kunna optimera gödsling och bevattning för bättre resursutnyttjande och högre avkastning. Fastighetsförvaltning och byggindustrins logistikflöden är andra områden där 5G-uppkoppling kommer att leda för förbättringar. Den uppkopplade människan är ett område vi bara har sett början på, tillägger han.

– Här finns ett spännande skarpt projekt i Sverige där vården kommer hem virtuellt till ett antal hjärtsjuka patienter, och genom uppkopplade sensorer kan vårdcentralen hålla koll på deras värden. Sedan har de videokonferenser med sin sköterska och läkare vid behov.

Massiv utrullning om ett år

Vad händer om ett år, fem år och tio år på det här området?

– Redan om ett år kommer 5G att vara så stort att vi får se en massiv utrullning av IoT, sensorer och enheter. Om fem år har vi en infrastruktur som möjliggör självkörande bilar och möjligheten för läkare att operera på distans med hjälp av robotar. Om tio år har vi gått ännu djupare med att koppla upp våra sinnen. Uppkopplingen blir en förlängning av individen, säger Ulf Seijmer.

Men det är svårt att vara specifik eftersom ingen egentligen vet, menar Magnus Melander.

– Helt klart är att 5G och IoT på allvar kommer att kicka igång deep tech som AI och maskininlärning. Det öppnar för innovationer som kommer att kunna lösa klimathotet och andra stora samhällsproblem.

Läs om hur Tele2 Företag möjliggör kommande innovationer med 5G  

Mer från Tele2

Artikeln är producerad av Brand Studio i samarbete med Tele2 och ej en artikel av Dagens industri

Det verkar som att du använder en annonsblockerare

Om du är prenumerant behöver du logga in för att fortsätta. Vill bli prenumerant kan du läsa Di Digitalt för 197 kr inkl. moms de första 3 månaderna.

  • Full tillgång till di.se med nyheter och analyser

  • Tillgång till över 1100 aktiekurser i realtid

  • Dagens industri som e-tidning redan kvällen innan

  • Innehållet i alla Di:s appar, tjänster och nyhetsbrev

3 månader för
197 kr
Spara 1000 kr

Prenumerera

Redan prenumerant?