1515

Sedana Medical bokslutskommuniké, januari – december 2018. - Stark tillväxt och positiv utveckling av registreringsarbetet

”Det fjärde kvartalet och 2018 har varit händelserikt, men på många sätt markerar det bara starten på vår resa. Jag ser med spänning positivt på framtiden.” - Christer Ahlberg, vd Sedana Medical (publ)

Fjärde kvartalet, oktober–december 2018

 • Nettoomsättningen för fjärde kvartalet uppgick till 15 242 (10 796) KSEK vilket motsvarade en ökning med 41% jämfört med motsvarande period 2017.
 • Resultatet före av- och nedskrivningar (EBITDA) uppgick till -1 474 (-838) KSEK. Detta motsvarade en EBITDA marginal om -9,7% (-7,8%).
 • Resultat efter av- och nedskrivningar (EBIT) uppgick till -2 450 (-1 912) KSEK vilket motsvarade en EBIT marginal om -16,1% (-17,7%).
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten före förändringar i rörelsekapital uppgick till -1 250 (-960) KSEK.
 • Kassaflödet från investeringar uppgick till -7 431 (-7 965) KSEK.
 • Totala kassaflödet uppgick till -15 787 (-4 906) KSEK.
 • Likvida medel vid periodens utgång uppgick till 159 351 (85 322) KSEK.

Helåret, januari-december 2018

 • Nettoomsättningen för helåret uppgick till 57 896 (40 428) KSEK vilket motsvarade en ökning med 43% jämfört med motsvarande period 2017.
 • Resultatet före av- och nedskrivningar (EBITDA) uppgick till -4 232 (-736) KSEK. Detta motsvarade en EBITDA marginal om -7,3% (-1,8%).
 • Resultat efter av- och nedskrivningar (EBIT) uppgick till -8 238 (-3 488) KSEK vilket motsvarade en EBIT marginal om -14,2% (-8,6%).
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten före förändringar i rörelsekapital uppgick till -2 761 (-4 232) KSEK.
 • Kassaflödet från investeringar uppgick till -29 127 (-25 882) KSEK.
 • Totala kassaflödet uppgick till 73 869 (76 953) KSEK.

Väsentliga händelser under perioden oktober – december

 • Sedana Medical erhöll godkännande för AnaConDa i Japan.
 • Sedana Medical presenterade vid kongressen International Society for Pharmacoeconomics and Outcomes Research (ISPOR) Europe 2018, i Barcelona en hälsoekonomisk analys som visar kliniska och ekonomiska fördelar med inhalationssedering av isofluran via AnaConDa jämfört med konventionell intravenös sedering med propofol eller midazolam.

Väsentliga händelser efter rapportperiodens utgång

 • Sedana Medical fick godkännande för sin planerade pediatriska studie från Pediatric Committee of EMA, European Medicines Agency, (PDCO).
 • Sedana Medical meddelade den 8 mars 2019 ett positivt resultat av interimanalysen för bolagets registreringsgrundande fas III-studie vilken visar mindre variationer i effekt än förväntat och studien kommer därför endast behöva omfatta totalt 300 patienter istället för initialt uppskattade 550 patienter.

Läs hela bokslutskommunikén på: www.sedanamedical.com under investerare.

Sedana Medical kommer att hålla en telefonkonferens kl. 10:30 (CET) idag tisdag.
För att delta, ring +46 8 505 583 51
Web: https://tv.streamfabriken.com/2019-03-12-sedana-medical-press-conference 


För ytterligare information, vänligen kontakta:

Christer Ahlberg, VD, Sedana Medical AB
Mobil: +46 70 675 33 30
christer.ahlberg@sedanamedical.com

Maria Engström, Finansdirektör, Sedana Medical AB
+46 70 674 33 30
maria.engstrom@sedanamedical.com

Thomas Eklund, styrelseordförande, Sedana Medical AB
+46 70 824 20 25
thomas.eklund@investorab.com

Sedana Medical är noterat på Nasdaq First North i Stockholm. 
Bolagets Certified Adviser är Erik Penser Bank, +46 8 463 83 00, certifiedadviser@penser.se.

Denna information är sådan information som Sedana Medical AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 12 mars 2019 kl. 07:00 (CET).

_____________________________________ 

Sedana Medical AB (publ) utvecklar och säljer den medicintekniska produktfamiljen AnaConDa för inhalationssedering av mekaniskt ventilerade patienter på intensivvårdsavdelningar. En större klinisk registreringsstudie pågår för att få läkemedlet IsoConDa® (isofluran) godkänt för inhalationssedering inom intensivvården i Europa.

Sedana Medical har egen försäljning i Norden, Tyskland, Frankrike, Storbritannien och Spanien samt externa distributörer i delar av övriga Europa, Kanada, Australien, Japan och Sydkorea. Bolaget bedriver forskning och utveckling på Irland, huvudkontoret är baserat i Stockholm, Sverige.

Följande bilagor finns för nedladdning:
Release
PM Sedana Medical AB publ Bokslutskommuniké 2018 - 20190312


Se fullständigt pressmeddelande och andra nyheter från detta bolag på Cision News.
Vill du också synas med dina nyheter på Di.se?
Läs mer om publicering på Di.se


Innehåll från Orange CyberdefenseAnnons

Etisk hackning för bättre IT-säkerhet

Kan vägen till en säker IT-miljö börja med intrång? Självklart! säger Orange Cyberdefense. Deras etiska hackning är ett första steg i arbetet att hantera risker och bygga ett säkrare digitalt samhälle.

En utomstående tar kontroll över ditt affärssystem. Ditt kundregister läcker till obehöriga. Ert kassasystem ligger nere i dagar. Oavsett om du arbetar på en internationell storbank eller i en lokal matbutik är IT-säkerhet oerhört kritiskt för verksamheten, men att den inte alltid är i toppklass, det kan Oscar Hjelm skriva under på. Som etisk hackare på Orange Cyberdefense är det hans uppgift att testa och utvärdera säkerheten i en organisations IT-miljö, ett första steg i arbetet att höja säkerhetsnivån. 

– Etisk hackning innebär att man under kontrollerade former utsätter en organisation för de risker som verksamheten kan mötas av. På så sätt kan säkerhetsluckor och andra brister upptäckas och täppas till i tid. Hacking to help, no to harm, det är mitt jobb, säger Oscar Hjelm, Ethical Hacker på Orange Cyberdefense.

Cyberbrott blir allt vanligare

Och Oscar Hjelms kompetens behövs. På samma sätt som den ökade digitaliseringen erbjuder nya möjligheter för företag att utveckla sina affärer, så innebär digitaliseringen att företag blir en större måltavla. Marknaden för cyberbrott växer och ransomware, identitetsstölder, insiderbrott och informationsläckor blir allt vanligare. 

– Många organisationer har lyckligtvis fått upp ögonen för IT-säkerhet, men det finns fortfarande väldigt mycket att göra. Få företag har till exempel några rutiner för att testa IT-säkerheten, säger Oscar Hjelm.

Viktigt synliggöra risker

Uppdragen som etisk hacker ser väldigt olika ut. Ibland anlitas Oscar Hjelm redan i utvecklingsfasen av ett system, allt från en webbshop till komplexa kontrollsystem inom industrin. Ibland får han ta sig an befintliga system som genom åren byggts ut och modifierats. Oscars tester är alltid skräddarsydda för att passa uppdraget.

– Både nya och äldre system behöver regelbundna genomlysningar så att sårbarheter kan hittas. Det är oerhört viktigt att synliggöra vilka risker som finns, så att organisationen har möjlighet att prioritera de åtgärder som behöver göras, säger Oscar Hjelm.

Rapport med åtgärdsförslag

Resultatet av den etiska hackningen sammanställs i en rapport över brister och sårbarhet i organisationen, plus förslag på lämpliga åtgärder. Det kan till exempel handla om bättre rutiner, övervakning, virusskydd eller brandväggar. Inte sällan lämnar då Oscar Hjelm över uppdraget till någon av sina kollegor på Orange Cyberdefense.

– En fördel med Orange Cyberdefense är att vi kan hjälpa till med i princip allt inom säkerhet, säger Oscar Hjelm.

Fakta om Orange Cyberdefense

Orange Cyberdefense är expertenheten för cybersäkerhet inom Orange Group, som tillhandahåller managerad säkerhet, managerade detect- och responsetjänster till organisationer runt om i världen. Som en aktör med global förankring och lokal närvaro strävar vi efter att bygga ett säkrare digitalt samhälle.

www.orangecyberdefense.com 

Mer från Orange Cyberdefense

Artikeln är producerad av Brand Studio i samarbete med Orange Cyberdefense och ej en artikel av Dagens industri

Det verkar som att du använder en annonsblockerare

Om du är prenumerant behöver du logga in för att fortsätta. Vill bli prenumerant kan du läsa Di Digitalt för 197 kr inkl. moms de första 3 månaderna.

 • Full tillgång till di.se med nyheter och analyser

 • Tillgång till över 1100 aktiekurser i realtid

 • Dagens industri som e-tidning redan kvällen innan

 • Innehållet i alla Di:s appar, tjänster och nyhetsbrev

3 månader för
197 kr
Spara 1000 kr

Prenumerera

Redan prenumerant?