1515

Sectras niomånadersrapport 2018/2019: Sectra växer med nöjda kunder – topprankas för sjätte året i rad

Pressmeddelande – Linköping den 6 mars, 2019 – Medicinteknik- och cybersäkerhetsföretaget Sectra (https://www.sectra.com/investor) (STO: SECT B) växer på marknaderna för medicinsk IT och cybersäkerhet. Framgångarna bygger på hög kundnöjdhet och har sin grund i bolagets företagskultur, innovation och långsiktighet. Med samtliga finansiella mål uppfyllda prioriterar Sectra för närvarande tillväxt i befintliga produktområden och marknader.

Niomånadersperioden i siffror

 • Orderingången ökade 3,6 procent till 1 027,9 MSEK (992,3).
 • Nettoomsättningen ökade med 11,0 procent till 975,1 MSEK (878,6). Justerat för valutakursförändringar ökade omsättningen med 6,1 procent.
 • Rörelseresultatet uppgick till 150,4 MSEK (155,4), vilket motsvarar en rörelsemarginal på 15,4 procent (17,7). Justerat för valutakursförändringar minskade rörelseresultatet med 11,5 procent.
 • Resultatet före skatt ökade 12,5 procent till 152,7 MSEK (135,7).
 • Kassaflödet efter förändring av rörelsekapital ökade till 173,5 MSEK (120,8).

Kvartal 3 i siffror

 • Orderingången ökade 15,6 procent till 390,7 MSEK (337,9). Av orderingången under kvartalet uppskattas 60–70 procent avse fakturering inom 12 månader efter kvartalets utgång.
 • Nettoomsättningen ökade med 13,8 procent till 341,6 MSEK (300,1). Justerat för valutakursförändringar ökade omsättningen med 9,0 procent.
 • Rörelseresultatet ökade 8,6 procent till 55,7 MSEK (51,3), vilket motsvarar en rörelsemarginal på 16,3 procent (17,1). Justerat för valutakursförändringar ökade rörelseresultatet med 0,2 procent.
 • Resultatet före skatt ökade 23,3 procent till 55,5 MSEK (45,0).
 • Kassaflödet efter förändring av rörelsekapital ökade till 75,8 MSEK (46,1).   

Torbjörn Kronander, koncernchef och vd för Sectra AB, kommenterar

– Vi växer som företag genom att göra våra kunder framgångsrika. Med samtliga ekonomiska mål uppfyllda och ett starkt kassaflöde är ambitionen att fortsätta växa långsiktigt. Hög kundnöjdhet, bra lönsamhet och långa kundkontrakt ger en stadig grund för vår framtida tillväxt.

– Våra kundnöjdhetsmätningar visar fortsatt höga resultat. För sjätte året i rad har vår IT-lösning för att hantera radiologibilder, Sectra PACS, rankats nummer ett av större amerikanska kunder. Nöjda kunder är ett bevis för att vi lyckas och jag är oerhört stolt över denna utmärkelse. Vi har fantastiska produkter, men främsta styrkan är ändå kundernas upplevelse av våra produkters stabilitet, våra medarbetare och företagskulturen.

– En för Sectra mycket positiv utveckling är de ökande synergierna mellan IT-säkerhet och medicinsk IT. Sjukhus och hälsovård har blivit mer och mer utsatta för databrott och intrång. Att ha dessa affärsområden under samma tak är en styrka och skiljer oss från konkurrenterna. Här är Sectra unikt. Vi ser också ett starkt ökande intresse för digital patologi som växer snabbt och där har vi den senaste tiden tagit många strategiskt viktiga order i Europa. Även här har Sectra en unik styrka i och med att vi kan leverera system som klarar både radiologi och patologi i ett enda system. Något som sparar kostnader och ökar effektiviteten hos våra kunder.

– Vårt finansiella fokus ligger fortsatt på långsiktig tillväxt, där vi ser de två målen soliditet och rörelsemarginal som hygienfaktorer. Vi ska återinvestera den vinst vi genererar över 15 procent operativ marginal i tillväxtmöjligheter – en strategi som historiskt varit mycket lyckosam för Sectras aktieägare.

För ytterligare vd-kommentarer och information se bifogad delårsrapport.

Presentation av delårsrapporten

En telefonkonferens kommer att hållas med Torbjörn Kronander, koncernchef och vd Sectra AB, tillsammans med Mats Franzén, CFO Sectra AB. Presentationen hålls på engelska.

Tid: 6 mars 2019, kl. 10:00.

För att delta, följ via webben www.sectra.com/irwebcast, eller ring in på:

SE +46850558354

UK +443333009271

US +16467224902

En inspelad version kommer efteråt att finnas tillgänglig på www.sectra.com/irwebcast.

Denna information är sådan information som Sectra AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och/eller lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 6 mars 2019, kl. 08:15 CET.

För ytterligare information:
Torbjörn Kronander, vd och koncernchef Sectra AB, 0705 - 23 52 27
Pressbilder: flickr.com/photos/sectramedicalsystems

Följande bilagor finns för nedladdning:
Sectra niomånadersrapport 2018/2019

Se fullständigt pressmeddelande och andra nyheter från detta bolag på Cision News.
Vill du också synas med dina nyheter på Di.se?
Läs mer om publicering på Di.se


Innehåll från BrandskyddsföreningenAnnons

Vi måste bli bättre på att hantera det oförutsägbara

Vem hade kunnat förutse att ett lastfartyg skulle ställa sig på tvären i Suezkanalen eller att hela länder skulle försättas i lock-down på grund av en pandemi? Extremväder och bränder är ytterligare exempel på händelser som kan innebära störningar. Genom global konkurrens, högteknologiska system och slimmade organisationer vässas företagen till att bli allt effektivare – men de blir också sårbara. Svenska företag behöver bli bättre förberedda på att hantera potentiella händelser som kan sätta käppar i hjulet för deras verksamhet.

Att säkra affärskritiska processer genom BCM (business continuity management) är något som ofta sker systematiskt i större organisationer inom näringslivet eller offentlig sektor. Däremot har mindre företag ofta fullt upp med sin kärnverksamhet och att i övrigt leva upp till samhällets krav i lagar och föreskrifter. Det visar inte minst slutsatserna från Brandskyddsföreningens välbesökta webbinarium om industriellt brandskydd i våras, som bland annat handlade om Polarbrödsbranden förra året. En hel fabrik brann ned trots att lagkraven avseende brandskydd hade följts och ledningen för Polarbröd upplevde att de hade ett bra brandskydd. Enbart återuppbyggnaden kostar hundratals miljoner för att inte tala om kostnaderna för driftavbrottet samt konsekvenser för de anställda, samhället och miljön.

– I Sverige är vi vana vid ett samhälle med säker energiförsörjning, en välfungerande infrastruktur och ett stabilt klimat med få avbrott för extremväder, katastrofer eller kriser. Vi förutsätter också stabilitet i politiken och har ett stort förtroende för myndigheter och makthavare. Men läget har förändrats. Det är hög tid för svenska företag och organisationer att lära sig mer om hur man kan hantera de nya utmaningarna, säger Mats Björs, generalsekreterare för Brandskyddsföreningen och fortsätter:

– Att vara förberedd för de värsta situationerna är också en bra strategi för att kunna hantera mindre störningar. Processer för kontinuitetshantering skapar oundvikligen en resilient och mer hållbar verksamhet.

Frågorna som alla företag bör ställa sig

Vad är det då för åtgärder som behövs i praktiken? Kontinuitetshantering handlar om att analysera sin verksamhet genom att ställa frågor som:

• Vilka är de mest kritiska delarna av verksamheten?

• Hur snabbt skulle förlusten av en funktion eller process få negativ effekt? 

• Vilken utrustning, personal och vilka system är nödvändiga för att upprätthålla eller återuppta dessa kritiska funktioner? 

När den analysen är gjord vidtar ett strategiskt arbete med att skapa en mer robust verksamhet och att planera för de rutiner som behövs när det oväntade ändå inträffar.

Myndigheten för Samhällsskydd och beredskap (MSB) bidrar med mycket kunskap, inte minst när det handlar kontinuitetshantering för samhällsviktig verksamhet. Brandskyddsföreningen och MSB samverkar löpande i frågor där man kan sprida kunskap vidare, bland annat via utbildningar.

– Brandskyddsföreningen vill samla och sprida kunskap och expertis om resiliens och kontinuitetshantering för att stötta svenska företag och organisationer i en ny och osäkrare omvärld. Därför uppmanar vi alla organisationer och myndigheter att bidra till och stötta i det arbetet, avslutar Mats Björs.

Den 8 december håller Brandskyddsföreningen ett webbinarium med rubriken ”Bli bättre på att hantera det oförutsägbara” – Läs mer och anmäl dig här  

Artikeln är producerad av Brand Studio i samarbete med Brandskyddsföreningen och ej en artikel av Dagens industri

Det verkar som att du använder en annonsblockerare

Om du är prenumerant behöver du logga in för att fortsätta. Vill bli prenumerant kan du läsa Di Digitalt för 197 kr inkl. moms de första 3 månaderna.

 • Full tillgång till di.se med nyheter och analyser

 • Tillgång till över 1100 aktiekurser i realtid

 • Dagens industri som e-tidning redan kvällen innan

 • Innehållet i alla Di:s appar, tjänster och nyhetsbrev

3 månader för
197 kr
Spara 1000 kr

Prenumerera

Redan prenumerant?