1515

Den oberoende budkommittén för DDM Holding AG rekommenderar aktieägarna att inte acceptera det offentliga kontant-erbjudandet från Demeter Finance S.à.r.l.

Bakgrund

Detta uttalande görs av DDM Holding AG: s oberoende budkommitté i enlighet med punkt II.19 i Takover-reglerna för vissa handelsplattformar ("Takeover Rules").

Demeter Finance S.à.r.l. ("Demeter") tillkännagav den 17 december 2018 ett offentligt kontanterbjudande till aktieägarna i DDM Holding AG ("DDM" eller "Company") att erbjuda sina aktier i DDM till Demeter mot ett belopp om 40,00 kronor per aktie ("Erbjudandet"). Skulle DDM, före Erbjudandets fullföljande, lämna utdelningar eller på något annat sätt överföra värde till sina aktieägare, kommer Erbjudandet ovan att minskas i enlighet därmed.

Enligt erbjudandehandlingen som offentliggjordes av Demeter den 4 februari 2019 ("Erbjudandehandlingen"), gäller anmälningsperioden för Erbjudandet från och med den 5 februari 2019 till och med den 12 april 2019. Slutförande av Erbjudandet är villkorat av att, bland annat att Erbjudandet accepteras i sådan omfattning att Demeter blir ägare till aktier som representerar mer än 90 procent av det totala antalet utestående aktier i DDM (efter utspädning). Demeter har emellertid reserverat rätten att frånfalla dessa och andra villkor i Erbjudandet.

Enligt Erbjudandehandlingen äger Demeter 6 764 783 aktier i DDM vilket motsvarar 49,89 procent av det totala antalet aktier i bolaget.

Den oberoende budkommittén

Till följd av att Erik Fällström, styrelseledamot i DDM och en indirekt majoritetsägare i Demeter, inte har deltagit i styrelsens utvärdering av Erbjudandet, så representerar övriga styrelseledamöter i DDM, Torgny Hellström (ordförande) och Fredrik Waker, styrelsens oberoende budkommitté vilken bildades efter offentliggörandet av Erbjudandet ("budkommittén").

Den 20 december 2018 meddelade budkommittén att den hade utsett Handelsbanken Capital Markets som finansiell rådgivare och att Mannheimer Swartling Advokatbyrå samt Walder Wyss Advokater hade utsetts till juridiska rådgivare och att Fogel & Partners hade utsetts till kommunikationsrådgivare för att bistå budkommittén vid bedömningen av Erbjudandet. Åt Handelsbanken Capital Markets har även uppdragits att uttala sig om rimligheten av ersättningen enligt Erbjudandet ur en finansiell synvinkel.

Erbjudandet i relation till anställda

Enligt budreglerna är budkommittén skyldig att, på grundval av vad Demeter har meddelat, offentliggöra sitt yttrande om de effekter som genomförandet av Erbjudandet kan ha på DDM, särskilt med avseende på de anställda, och budkommitténs syn på Demeters strategiska planer för DDM och de effekter som dessa kan förväntas ha för anställda och där DDM bedriver sin verksamhet.

Budkommittén noterar att Demeter i Erbjudandehandlingen har angett att Demeters planer för DDMs framtida verksamhet och allmänna strategi för närvarande inte innehåller några ändringar och att inga beslut har fattats avseende var DDM bedriver sin verksamhet eller för bolagets ledning eller anställda, inklusive anställningsvillkor.

Budkommittén förutsätter att denna beskrivning är korrekt och i materiella avseenden inte har någon anledning att ha en annan uppfattning.

Budkommitténs rekommendation

Budkommittén baserar sitt uttalande på en övergripande bedömning av ett antal faktorer som budkommittén anser vara relevanta vid utvärderingen av Erbjudandet. Dessa faktorer inkluderar, men är inte begränsade till, bolagets nuvarande ställning, marknadens värdering av bolaget i förhållande till andra jämförbara noterade bolag, aktiekursutveckling, DDM:s förväntade framtida utveckling och därtill relaterade möjligheter och risker.

Budkommittén delar Demeters uppfattning som beskrivs i Erbjudandehandlingen att DDM med sin disciplinerade kostnadsstruktur, väl diversifierade finansiering och sitt tydliga fokus på central-, syd- och östeuropa är väl positionerat för att skapa lönsam tillväxt.

Budkommittén noterar att bolaget fortsätter att utveckla sin operativa förmåga att hantera säkerställda företagslån medelst en liten skicklig och effektiv organisation samtidigt som man fortsatt förvaltar den befintliga konsumentkreditportföljen och nyinvesterar i ytterligare konsumentkrediter där dessa hanteras inom ramen för Bolagets beprövade affärsmodell med tredjeparts hantering av förfallna fordringar. Vidare har bolaget prioriterat aktiviteter för att minska finansieringskostnaderna och möjliggöra fortsatt och lönsam tillväxt. Den totala intjäningsförmågan förväntas stärkas för de kommande åren.

Budkommitténs bedömning av Erbjudandet baseras på en fundamentalvärdering av DDM – innefattande bl.a. DDM: s tillväxtmöjligheter och framtida potential – men även Handelsbankens utlåtande om rimligheten i vederlaget enligt Erbjudandet ur en finansiell synvinkel. Enligt Handelsbankens utlåtande, som bifogas detta pressmeddelande, är Erbjudandet, med förbehåll för de specifika påpekanden och antaganden som anges i utlåtandet, inte skäligt ur en finansiell synvinkel.

Mot bakgrund av ovanstående rekommenderar Budkommittén enhälligt att DDM:s aktieägare inte skall acceptera Erbjudandet.

Detta uttalande skall i alla avseenden regleras och tolkas i enlighet med svensk lag. Tvist som härrör från detta uttalande skall uteslutande avgöras av svenska domstolar.

Stockholm 5 mars 2019

DDM Holding AG

Den oberoende budkommittén

För mer information vänligen kontakta:  

Torgny Hellström, ordförande i den oberoende budkommittén

Tel: +41 79 434 87 98

Mail: investor@ddm-group.ch

Detta är information som DDM Holding AG är skyldig att offentliggöra enligt EU: s förordning om marknadsmissbruk. Informationen lämnades för offentliggörande, via byrån för kontaktpersonen som anges ovan, den 5 mars 2019 vid 08:45 CET. 

DDM Holding AG (Nasdaq First North, Stockholm: DDM) är en multinationell investerare och förvaltare av förfallna tillgångar. Sedan 2007 har DDM Group byggt en framgångsrik plattform I Syd-, Central-, och Östeuropa, och har förvärvat 2,3 miljoner fordringar till ett nominellt värde av mer än EUR 3,5 miljarder. DDM Debt AB (publ) (Nasdaq Stockholm: DDM2) är ett helägt dotterbolag till DDM Holding AG. Certified Adviser till DDM Holding AG är Arctic Securities (tel: +46 8 44686080, e-mail: certifiedadviser@arctic.com).

Följande bilagor finns för nedladdning:
Pressmeddelande PDF
Fairness Opinion SVE


Se fullständigt pressmeddelande och andra nyheter från detta bolag på Cision News.
Vill du också synas med dina nyheter på Di.se?
Läs mer om publicering på Di.se


Det verkar som att du använder en annonsblockerare

Om du är prenumerant behöver du logga in för att fortsätta. Vill bli prenumerant kan du läsa Di Digitalt för 197 kr inkl. moms de första 3 månaderna.

  • Full tillgång till di.se med nyheter och analyser

  • Tillgång till över 1100 aktiekurser i realtid

  • Dagens industri som e-tidning redan kvällen innan

  • Innehållet i alla Di:s appar, tjänster och nyhetsbrev

3 månader för
197 kr
Spara 1000 kr

Prenumerera

Redan prenumerant?