1515

Tillägg till Eltels finansieringsavtal

Eltel har tecknat en överenskommelse med sina banker om ett tillägg till sitt befintliga finansieringsavtal som löper ut i slutet av första kvartalet 2021. Tillägget inkluderar reviderade finansiella kovenanter och en plan för att reducera nettoskulden under perioden.

De reviderade kovenanterna relaterar till minimijusterad EBITDA fram till slutet av transformationsperioden (Q2 2020) och en kovenant som relaterar till maximal nettoskuld om 120 miljoner euro som tillämpas från slutet av Q4 2019. Från och med slutet av Q2 2020 tillämpas den ursprungliga nettoskulden/EBITDA och justerad EBITDA/finansiella kostnader.

Med anledning av tilläggsavtalet har Eltel åtagit sig att ställa säkerhet för bankernas fordringar under finansieringsavtalet. Säkerheten består av pantsättning av aktier i koncernbolag och koncerninterna lån samt upplåtelse av företagshypotek i vissa tillgångar på marknadsmässiga villkor.

För mer information:
Elin Otter, Head of Communications and Investor Relations
Tel: +46 72 595 4692, elin.otter@eltelnetworks.se

Denna information är sådan information som Eltel AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 4 mars 2019 kl. 18.00 CET.

Om Eltel
Eltel är en ledande nordeuropeisk leverantör av tekniska tjänster för kritiska infrastrukturnätverk – Infranets – inom segmenten Power, Communication och Other, med verksamhet i Norden, Polen och Tyskland. Eltel erbjuder ett brett och integrerat tjänsteutbud som spänner från underhåll och uppgraderingstjänster till projektleveranser. Eltel har en diversifierad kontraktsportfölj och en växande kundbas av stora nätägare. Under 2018 hade Eltel en omsättning på 1,2 miljarder euro. Antalet anställda uppgår för närvarande till cirka 7 400. Sedan 2015 är Eltel AB noterat på Nasdaq Stockholm.

Följande bilagor finns för nedladdning:
Tillägg till Eltels finansieringsavtal

Se fullständigt pressmeddelande och andra nyheter från detta bolag på Cision News.
Vill du också synas med dina nyheter på Di.se?
Läs mer om publicering på Di.se


Innehåll från 2SecureAnnons

Personalsäkerhetsprogram, en viktig del i företags riskhantering

Medarbetarna är ett företags viktigaste tillgång men att felrekrytera en medarbetare kan idag medföra stora kostnader och långvarig skada. Därför blir det allt viktigare för företag att se till att de har en systematisk metod för att kontrollera och bedöma sin personals pålitlighet.

– Företag börjar inse att en felrekrytering blir väldigt kostsam. Vi lever i ett mer öppet samhälle, folk är mer benägna än tidigare att tala osanning eller lägga fram falsk dokumentation för att skapa en karriär eller tillskansa sig en viss befattning, ibland med en dold agenda, berättar Elisabeth Tallström, Affärsområdeschef för Human Risk Management på 2Secure.

700 000 kronor kostar en felrekrytering

Ett personalsäkerhetsprogram innefattar att ha processer för att förebygga att opålitliga personer kommer in i verksamheten, att upptäcka om det begås oegentligheter samt att hantera incidenter på ett strukturerat sätt. En genomsnittlig kostnad för en felrekrytering ligger idag på drygt 700 000* kronor.

– Vi märker ett stort ökat intresse från företag att kunna försäkra sig om att personalen man anställer är lämplig, inte bara från ett kompetensperspektiv utan även från ett pålitlighetsperspektiv, säger Elisabeth.

Syftet med ett personalsäkerhetsprogram, som bör utföras både innan, under och efter en anställning, är att skydda företagets värdefulla tillgångar och information. Det bör vara en självklar del i företagets riskhantering, för att reducera framtida risker och kostnader. Det blir också fler och fler branscher som idag har regulatoriska krav att göra den här typen av kontroller.

Ledande aktör inom säkerhetsrådgivning

2Secure har sedan starten 2006 varit marknadsledande leverantör av professionell säkerhetsrådgivning och kvalificerade tjänster för företag och offentlig sektor. Tjänster som exempelvis IT- och informationssäkerhet, omvärldsbevakning, utredning och forensik samt incident och krisledning.

– Vi har genom åren utfört mer än 20 000 bakgrundskontroller på uppdrag från kunder som representerar samtliga branscher. Det varierar kraftigt från bransch till bransch när det kommer till identifierade risker i slutrapporten. En grov uppskattning är att 20 procent av samtliga kontroller har någon form av avvikelse, allt som oftast kopplat till cv:t, avslutar Elisabeth.

Om 2Secure - DET INTELLIGENTA SÄTTET ATT KONTROLLERA RISK

Vi levererar konkret nytta som gör direkt skillnad. Vi kan dessutom, med vår kompetens och vår bredd, se en helhet som många andra missar. Det är det vi kallar det intelligenta sättet att kontrollera risk. Vi är en partner som förstår situationen, affären och organisationen, inte bara hoten och riskerna.

Läs mer på 2Secure.se 

Läs mer om 2Secures tjänst Personalsäkerhet här

*Undersökning 2018 Öhrling/PWC

Mer från 2Secure

Artikeln är producerad av Brand Studio i samarbete med 2Secure och ej en artikel av Dagens industri

Det verkar som att du använder en annonsblockerare

Om du är prenumerant behöver du logga in för att fortsätta. Vill bli prenumerant kan du läsa Di Digitalt för 197 kr inkl. moms de första 3 månaderna.

  • Full tillgång till di.se med nyheter och analyser

  • Tillgång till över 1100 aktiekurser i realtid

  • Dagens industri som e-tidning redan kvällen innan

  • Innehållet i alla Di:s appar, tjänster och nyhetsbrev

3 månader för
197 kr
Spara 1000 kr

Prenumerera

Redan prenumerant?