1515

Elos Medtech - Bokslutskommuniké 1 januari - 31 december 2018

Dubbelsiffrig tillväxt och förbättrad lönsamhet

• Nettoomsättningen för året ökade och uppgick till 644,7 MSEK (577,9), vilket motsvarar en organisk tillväxt på 11,6%. Efter valutajusteringar var tillväxten 8,0%.
• Rörelseresultatet före engångsposter uppgick till 47,6 MSEK (42,7). Rörelsemarginalen före engångsposter under 2018 var 7,4% jämfört med 7,4% under motsvarande period föregående år.
• Rörelseresultatet efter engångsposter uppgick till 38,9 MSEK (42,7). Rörelsemarginalen efter engångsposter under 2018 var 6,0% jämfört med 7,4% under motsvarande period föregående år.
• Resultat efter finansnetto uppgick till 28,5 MSEK (26,4). Finansnettot har påverkats positivt av valutakurs-differenser på 0,5 MSEK (-7,2).
• Resultat efter skatt uppgick till 20,9 MSEK (22,6), vilket motsvarar 2:59 kr (3:74) per aktie.
• Kassaflödet från den löpande verksamheten var 66,1 MSEK (62,1), och uppgick efter investeringar till -13,8 MSEK (24,5).

Utdelning
• Styrelsen föreslår en utdelning om 1:00 kr per aktie för verksamhetsåret 2018.

VD Jan Wahlström kommenterar Q4

Vi avslutade 2018 starkt. Årets sista kvartal blev det åttonde tillväxtkvartalet i rad och med en ökning på 13 procent når vi vårt strategiska mål om tvåsiffrig tillväxt även detta kvartal. Jag kan glädjande konstatera att samtliga affärsområden utvecklas fortsatt positivt och att vi har fått med oss resultatet på ett sätt som vi inte tidigare lyckats med.

I syfte att fokusera på vår huvudaffär har vi gjort en översyn av våra produkt- och utvecklingsprojekt och valt att skriva ner dessa till en kostnad av 7 MSEK som redovisats som engångskostnader. Detta ligger i linje med strategin för framtida tillväxt kopplad till affärsområdena Orthopedics och Dental Implant Systems som ärmotorerna i vår affär.

Vi har haft ett fantastiskt tempo inom Orthopedics även under det sista kvartalet. Tillväxten ligger nu på årlig tillväxt om 20 procent och förväntas dessutom öka tack vare den ökade efterfrågan som vi kommer att kunna möta genom vårt beslut att bygga ut fabriken i Memphis. Inom Dental Implant Systems har vi tappat något i jämförelse med inledningen av året. Detta hör samman med hur den dentala implantatmarknaden utvecklas övergripande, vår tillväxt är dock fortsatt positiv med 2 procent under året. I linje med vårt fokus på specialisering har vi kommit överens med en kund inom vibration att flytta del av produktion till kunden, vilket frigör produktionsyta. Detta ger oss ytterligare möjlighet att växa inom Dental.

Vi växer inom alla segment. Vi har löst mycket av de problem vi såg i en av våra enheter med en positiv resultatförbättring som följd. För året nådde vi 99,7 MSEK i EBITDA före engångskosnader och hade en resultatförbättring även efter engångskostnader.

Marknaden för medicintekniska produkter är fortsatt stark och trenden är tydlig mot ökad konsolidering. Vi ser även ett ökat intresse hos våra kunder att outsourca mer och fokusera på sin kärnkompetens, en gynnsam utveckling för oss som kontraktstillverkare. De viktigaste faktorerna framåt vid val av partner är leveranssäkerhet och kvalitet. Detta stämmer väl överens med Elos Medtech som står för kvalitet, kompetens och innovation. Att vi dessutom efter periodens utgång har tilldelats 10 MDKK för forskning på vit titanyta, är ett erkännande av den höga kvalitet vår forskning håller och även en möjlighet att på sikt kunna arbeta fram fler egna produkter.

Jag är stolt över den resa vi gjort under året och inte minst över implementeringen av vår ”Code of Conduct” där vi med ”Care” som ledord tydligt tar ansvar för en hållbar verksamhet med konkreta hållbarhetsmål. Genom transformativ medicinsk högteknologi höjer vi livskvaliteten för människor över hela världen. Förtroende är fundamentalt i vår bransch och det är något som ska genomsyra hela vårt affärsled - vi är vad vi gör.

För ytterligare information kontakta: 
Jan Wahlström, VD och koncernchef, 070-212 18 89, e-post: jan.wahlstrom@elosmedtech.com
Christian Bergaust, ekonomichef, 0702 93 50 40, e-post: christian.bergaust@elosmedtech.com

Följande bilagor finns för nedladdning:
Release

Se fullständigt pressmeddelande och andra nyheter från detta bolag på Cision News.
Vill du också synas med dina nyheter på Di.se?
Läs mer om publicering på Di.se


Det verkar som att du använder en annonsblockerare

Om du är prenumerant behöver du logga in för att fortsätta. Vill bli prenumerant kan du läsa Di Digitalt för 197 kr inkl. moms de första 3 månaderna.

  • Full tillgång till di.se med nyheter och analyser

  • Tillgång till över 1100 aktiekurser i realtid

  • Dagens industri som e-tidning redan kvällen innan

  • Innehållet i alla Di:s appar, tjänster och nyhetsbrev

3 månader för
197 kr
Spara 1000 kr

Prenumerera

Redan prenumerant?