1515

Bokslutskommuniké för Duni AB (publ) 1 januari – 31 december 2018

Organisk tillväxt och fortsatt höga kostnader för insatsmaterial

1 oktober – 31 december

 • Nettoomsättningen uppgick till 1 460 (1 254) MSEK. Justerat för valutakursförändringar ökade nettoomsättningen med 11,9 %. Organisk tillväxt för kvartalet uppgick till 1,5 %.
 • Resultat per aktie efter utspädning uppgick till 1,21 (2,55) SEK.
 • Massapriserna är fortsatt höga med en uppgång på cirka 35 % jämfört med motsvarande period förra året.
 • Prishöjningar för att väga upp råmaterialpriserna har implementerats och ytterligare prishöjningar är påbörjade.
 • Duni förvärvade 75 % av aktierna i BioPak Ltd i Australien/Nya Zeeland vilket konsolideras inom New Markets från mitten av oktober.

1 januari – 31 december

 • Nettoomsättningen uppgick till 4 927 (4 441) MSEK. Justerat för valutakursförändringar ökade nettoomsättningen med 6,0 %.
 • Resultat per aktie efter utspädning uppgick till 5,22 (6,99) SEK.
 • Priserna för insatsmaterial har ökat dramatiskt under året och har påverkat samtliga affärsområden med undantag för Meal Service.
 • Förvärv av 75 % av aktierna i Biopac UK Ltd som från februari konsolideras inom affärsområde Meal Service.
 • Styrelsen föreslår en utdelning om 5,00 (5,00) kronor per aktie att delas upp på två delutbetalningar.

NYCKELTAL

MSEK  3 mån
okt-dec
2018
3 mån
okt-dec
2017
12 mån
jan-dec
2018
12 mån
jan-dec
2017
Nettoomsättning 1 460 1 254 4 927 4 441
Operativt resultat1) 137 169 430 491
Operativ rörelsemarginal1) 9,4 % 13,5 % 8,7 % 11,1 %
Resultat efter finansiella poster  74 155 328 439
Resultat efter skatt  58 121 249 334

1) För nyckeltal och avstämning av alternativa nyckeltal se sidorna 29-30

VD’s kommentar

”Nettoomsättningen ökade med 16 % från 1 254 till 1 460 MSEK i det fjärde kvartalet. Justerat för valutakursförändringar ökade nettoomsättningen med 11,9 % och den organiska tillväxten exklusive förvärven av Biopac UK och BioPak AU uppgick till 1,5 %. Båda förvärven har utvecklats positivt med en fortsatt kraftig tillväxt.

Det operativa resultatet uppgick till 137 (169) MSEK. Resultatförsämringen förklaras av fortsatt höga massapriser i kvartalet. Massapriserna är cirka 35 % högre än motsvarande period 2017.

I våra affärsområden drabbades både Table Top och Consumer av de höga massapriserna och New Markets har påverkats av kostnader relaterade till en omstrukturering av verksamheten i Singapore. I affärsområdet Meal Service ökade både tillväxten och det operativa resultatet i kvartalet, drivet av en fortsatt mycket god utveckling av vårt ecoecho®-sortiment.

Pågående program för att stärka marginalen

För att öka vinsten samt frigöra resurser till att investera i den nya strategin genomför vi nu tre större marginalförbättrande initiativ:

 1. Den senast aviserade prishöjningen är implementerad och kommer att få gradvis effekt under första kvartalet 2019.
 2. Vi har startat en större optimering av logistikflödet där vi ser framför oss positiva effekter både vad gäller egna kostnader och miljön. Detta initiativ förväntas få gradvis positiv effekt under 2019.
 3. Under kvartal tre 2018 initierades ett effektiviseringsprogram för indirekta kostnader inklusive personalminskningar. I kvartal fyra togs 31 MSEK i omstruktureringskostnader för detta initiativ. Årsbesparingarna relaterat till programmet när det är fullt genomfört beräknas uppgå till drygt 35 MSEK. Även detta program beräknas få en stegvis ökad effekt under 2019.

Starkare position inom hållbara förpackningar

Genom de strategiska förvärven av BioPak Pty Ltd i Australien och Nya Zeeland samt Biopac Ltd i Storbritannien har Duni nu en årsomsättning på mer än 700 MSEK i den snabbt växande kategorin av hållbara engångsförpackningar. Vi ser ingen avmattning av marknadstillväxten utan både marknadskrafter och politiska initiativ driver utvecklingen mot mer hållbara lösningar.

Massapriset på en hög nivå

2018 blev ett utmanande år för Duni, med kontinuerligt ökade priser på insatsvaror och energi. Vi gick tidigt ut med en prisökning som dock visade sig vara otillräcklig då massapriset fortsatte att öka. En andra prishöjning aviserades som kommer att få gradvis effekt under det första kvartalet 2019. Styrelsen kommer att föreslå en bibehållen utdelning om 5 kronor per aktie till årsstämman den 7 maj 2019.”, säger Johan Sundelin, VD och koncernchef, Duni.

::

För ytterligare information kontakta:
Johan Sundelin, VD och koncernchef, 040-10 62 00
Mats Lindroth, Finanschef, 040-10 62 00
Helena Haglund, Koncernredovisningschef, 0734-19 63 04

Duni AB (publ)
Box 237
201 22 Malmö
Telefon: 040-10 62 00


www.duni.se
Organisationsnummer: 556536-7488

::

Duni är en ledande leverantör av attraktiva och funktionella produkter för dukning och take-away. Varumärket Duni marknadsförs på över 40 marknader och är marknadsledande i centrala och norra Europa. Duni har cirka 2 500 anställda fördelat på 24 länder, huvudkontor i Malmö och produktion i Sverige, Tyskland, Polen, Thailand och Nya Zeeland. Duni är noterat på NASDAQ Stockholm under kortnamnet ”DUNI”. ISIN –kod är SE0000616716. Denna information är sådan information som Duni AB är skyldig att offentligöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 14 februari 2019 klockan 07.45 CET.

Följande bilagor finns för nedladdning:
BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FÖR DUNI AB (PUBL) 1 JANUARI – 31 DECEMBER 2018

Se fullständigt pressmeddelande och andra nyheter från detta bolag på Cision News.
Vill du också synas med dina nyheter på Di.se?
Läs mer om publicering på Di.se


Innehåll från SmartReturAnnons

Endast miljön och slutresultatet bryr sig om smart logistik

Vi revolutionerar pallbranschen, säger Markus Jakobsson, Sales Director SmartRetur.
Vi revolutionerar pallbranschen, säger Markus Jakobsson, Sales Director SmartRetur.

Vi tänker inte på det, men allt som transporteras vare sig det är mat, kläder eller möbler transporteras på en pall. Pallar som butiker inte alltid har ett system för att ta hand om. Lösningen är återanvändning och smart teknologi som gör returlogistiken mer transparent, effektiv, lönsam och miljövänlig.

Det rätta namnet på pallar är lastbärare och en vanlig träpall kan användas flera gånger. Den europeiska standardpallen kallas Europall, är gjord av trä och som importland har Sverige ett stort inflöde av dessa pallar.

– Branschen förändras snabbt, fokus på återanvändning snarare än återvinning växer. Marginalerna kommer inte att förbättras för vare sig industrin eller handeln, och hela den internationella leveranskedjan kommer att effektiviseras allt mer, säger Markus Jakobsson Sales Director SmartRetur. 

Linjär modell fungerar inte

Träpallarna är vanligtvis prissatta i leveransen, så handlarna kan använda dem som de vill. Eftersom butikerna inte har några system för att hantera stora mängder tenderar pallarna att ligga och ta plats bakom butikerna.

– Det här ger möjlighet för vissa pallhandlare att tjäna svarta pengar på att ta bort pallarna. Men det är inte hållbart vare sig ekonomiskt eller miljömässigt då upp till 40 procent av alla träpallar kastas i en sådan linjär, ekonomisk modell, förklarar Markus Jakobsson.

Cirkulär ekonomi i praktiken

Lösningen är återanvändning, eller en cirkulär ekonomimodell, där SmartRetur är ledande i Norden, säger Markus Jakobsson, 

– Det innebär att butikskedjorna hyr pallar som lagras, hämtas, repareras och kompletteras vid behov av uthyraren. Årstider och andra fluktuationer är därmed lättare att jämna ut och det blir stordriftsfördelar när flera spelare går samman hos SmartRetur. Det ger en smidig och mer kostnadseffektiv lösning. Smart Retur var först i Norden med att erbjuda en sådan slinga för Europall och revolutionerade därmed ”bakgårdsverksamheten” nästan över en natt. Idag ser vi till att hela 98 procent av lastpallarna återanvänds.

Varför är det smartare?

Återanvändning lönar sig då det är billigare att låta SmartRetur reparera en skadad träpall än att slänga den och köpa en ny. Företaget har ett IT -system som fungerar som bankkonto där kunderna kan se hur många pallar de har och i vilket skick de är i. Där kan de även köpa eller sälja pallar.

– Du kan sätta in pallar i Norge och ta ut dem i Sverige. Vi ser till att all transport är optimerad, så att bilarna inte kör tomma, det är en enorm miljöfördel som vi också rapporterar till våra kunder.

Framtiden är en plastpall

I Norge och Sverige har dagligvaruhandeln börjat använda en plastpall som håller längre än träpallarna. SmartRetur har implementerat plastpallen i Danmark.

– Vår plastpall är mer miljövänlig och ekonomisk, vi vet att det är en pallkvalitet som kommer att passa i många branscher. En plastpall håller 15–20 år, att jämföra med en träpall som håller 1-3 år. Vår lösning ser till att plastpallen går mellan grossister, lager och butiker i en helt sluten slinga som ger 100 procent kontroll, effektiviteten ökar och kostnaderna minskar, avslutar Markus Jakobsson.

Om SmartRetur

Vi tror att det bara är genom återanvändning och smart teknologi som vi kan göra returlogistiken mer transparent för våra kunder och samhället i stort. SmartRetur grundades 2001 i Norge och har även verksamhet i Danmark och Sverige. Totalt har vi 14 effektiva lager, 7 i Sverige. Vi hanterar cirka 15 miljoner enheter per år och vår omsättning 2021 uppskattas till 50 miljoner euro.  

www.smartretur.se

Artikeln är producerad av Brand Studio i samarbete med SmartRetur och ej en artikel av Dagens industri

Det verkar som att du använder en annonsblockerare

Om du är prenumerant behöver du logga in för att fortsätta. Vill bli prenumerant kan du läsa Di Digitalt för 197 kr inkl. moms de första 3 månaderna.

 • Full tillgång till di.se med nyheter och analyser

 • Tillgång till över 1100 aktiekurser i realtid

 • Dagens industri som e-tidning redan kvällen innan

 • Innehållet i alla Di:s appar, tjänster och nyhetsbrev

3 månader för
197 kr
Spara 1000 kr

Prenumerera

Redan prenumerant?