1515

Bokslutskommuniké för Duni AB (publ) 1 januari – 31 december 2018

Organisk tillväxt och fortsatt höga kostnader för insatsmaterial

1 oktober – 31 december

 • Nettoomsättningen uppgick till 1 460 (1 254) MSEK. Justerat för valutakursförändringar ökade nettoomsättningen med 11,9 %. Organisk tillväxt för kvartalet uppgick till 1,5 %.
 • Resultat per aktie efter utspädning uppgick till 1,21 (2,55) SEK.
 • Massapriserna är fortsatt höga med en uppgång på cirka 35 % jämfört med motsvarande period förra året.
 • Prishöjningar för att väga upp råmaterialpriserna har implementerats och ytterligare prishöjningar är påbörjade.
 • Duni förvärvade 75 % av aktierna i BioPak Ltd i Australien/Nya Zeeland vilket konsolideras inom New Markets från mitten av oktober.

1 januari – 31 december

 • Nettoomsättningen uppgick till 4 927 (4 441) MSEK. Justerat för valutakursförändringar ökade nettoomsättningen med 6,0 %.
 • Resultat per aktie efter utspädning uppgick till 5,22 (6,99) SEK.
 • Priserna för insatsmaterial har ökat dramatiskt under året och har påverkat samtliga affärsområden med undantag för Meal Service.
 • Förvärv av 75 % av aktierna i Biopac UK Ltd som från februari konsolideras inom affärsområde Meal Service.
 • Styrelsen föreslår en utdelning om 5,00 (5,00) kronor per aktie att delas upp på två delutbetalningar.

NYCKELTAL

MSEK  3 mån
okt-dec
2018
3 mån
okt-dec
2017
12 mån
jan-dec
2018
12 mån
jan-dec
2017
Nettoomsättning 1 460 1 254 4 927 4 441
Operativt resultat1) 137 169 430 491
Operativ rörelsemarginal1) 9,4 % 13,5 % 8,7 % 11,1 %
Resultat efter finansiella poster  74 155 328 439
Resultat efter skatt  58 121 249 334

1) För nyckeltal och avstämning av alternativa nyckeltal se sidorna 29-30

VD’s kommentar

”Nettoomsättningen ökade med 16 % från 1 254 till 1 460 MSEK i det fjärde kvartalet. Justerat för valutakursförändringar ökade nettoomsättningen med 11,9 % och den organiska tillväxten exklusive förvärven av Biopac UK och BioPak AU uppgick till 1,5 %. Båda förvärven har utvecklats positivt med en fortsatt kraftig tillväxt.

Det operativa resultatet uppgick till 137 (169) MSEK. Resultatförsämringen förklaras av fortsatt höga massapriser i kvartalet. Massapriserna är cirka 35 % högre än motsvarande period 2017.

I våra affärsområden drabbades både Table Top och Consumer av de höga massapriserna och New Markets har påverkats av kostnader relaterade till en omstrukturering av verksamheten i Singapore. I affärsområdet Meal Service ökade både tillväxten och det operativa resultatet i kvartalet, drivet av en fortsatt mycket god utveckling av vårt ecoecho®-sortiment.

Pågående program för att stärka marginalen

För att öka vinsten samt frigöra resurser till att investera i den nya strategin genomför vi nu tre större marginalförbättrande initiativ:

 1. Den senast aviserade prishöjningen är implementerad och kommer att få gradvis effekt under första kvartalet 2019.
 2. Vi har startat en större optimering av logistikflödet där vi ser framför oss positiva effekter både vad gäller egna kostnader och miljön. Detta initiativ förväntas få gradvis positiv effekt under 2019.
 3. Under kvartal tre 2018 initierades ett effektiviseringsprogram för indirekta kostnader inklusive personalminskningar. I kvartal fyra togs 31 MSEK i omstruktureringskostnader för detta initiativ. Årsbesparingarna relaterat till programmet när det är fullt genomfört beräknas uppgå till drygt 35 MSEK. Även detta program beräknas få en stegvis ökad effekt under 2019.

Starkare position inom hållbara förpackningar

Genom de strategiska förvärven av BioPak Pty Ltd i Australien och Nya Zeeland samt Biopac Ltd i Storbritannien har Duni nu en årsomsättning på mer än 700 MSEK i den snabbt växande kategorin av hållbara engångsförpackningar. Vi ser ingen avmattning av marknadstillväxten utan både marknadskrafter och politiska initiativ driver utvecklingen mot mer hållbara lösningar.

Massapriset på en hög nivå

2018 blev ett utmanande år för Duni, med kontinuerligt ökade priser på insatsvaror och energi. Vi gick tidigt ut med en prisökning som dock visade sig vara otillräcklig då massapriset fortsatte att öka. En andra prishöjning aviserades som kommer att få gradvis effekt under det första kvartalet 2019. Styrelsen kommer att föreslå en bibehållen utdelning om 5 kronor per aktie till årsstämman den 7 maj 2019.”, säger Johan Sundelin, VD och koncernchef, Duni.

::

För ytterligare information kontakta:
Johan Sundelin, VD och koncernchef, 040-10 62 00
Mats Lindroth, Finanschef, 040-10 62 00
Helena Haglund, Koncernredovisningschef, 0734-19 63 04

Duni AB (publ)
Box 237
201 22 Malmö
Telefon: 040-10 62 00


www.duni.se
Organisationsnummer: 556536-7488

::

Duni är en ledande leverantör av attraktiva och funktionella produkter för dukning och take-away. Varumärket Duni marknadsförs på över 40 marknader och är marknadsledande i centrala och norra Europa. Duni har cirka 2 500 anställda fördelat på 24 länder, huvudkontor i Malmö och produktion i Sverige, Tyskland, Polen, Thailand och Nya Zeeland. Duni är noterat på NASDAQ Stockholm under kortnamnet ”DUNI”. ISIN –kod är SE0000616716. Denna information är sådan information som Duni AB är skyldig att offentligöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 14 februari 2019 klockan 07.45 CET.

Följande bilagor finns för nedladdning:
BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FÖR DUNI AB (PUBL) 1 JANUARI – 31 DECEMBER 2018

Se fullständigt pressmeddelande och andra nyheter från detta bolag på Cision News.
Vill du också synas med dina nyheter på Di.se?
Läs mer om publicering på Di.se


Innehåll från GetacceptAnnons

Försäljning digitalt – kan ge upp till 30% högre hitrate

Att sälja digitalt kan lätt förknippas med en opersonlig säljprocess. Det blir svårare att visa vår personlighet, och offerten drunknar i en mailkorg tillsammans med minst tio andra. Så hur gör man för att inte bara klara av, utan till och med förbättra, sin försäljningsprocess när man säljer digitalt? 

– Det handlar om att hitta kommunikationskanaler som inte redan är mättade, säger medgrundaren av Vainu, Mikko Honkanen.

På Vainu har man tagit i bruk GetAccept i sina säljprocesser för att bättre kunna följa varje steg av säljprocessen via data - inte bara genom magkänsla. När de testade att skicka avtal både med och utan GetAccepts videofunktion, fick de högre stängningsfrekvens på de offerter som skickades med videopresentation. 

– Även om många vet att video är bra i alla möjliga sammanhang idag, är det ändå få B2B-bolag som nyttjar det. Därför är det en kommunikationskanal som gör det enkelt att sticka ut, menar Mikko Honkanen.

När Samir Smajic, VD och medgrundare av GetAccept, startade företaget 2015 så var det redan tydligt att digitalt var framtiden för B2B-försäljning. Sedan har utvecklingen gått snabbare än man räknat med.

– Att kunna ge en riktigt bra digital kundupplevelse, dubblar enligt McKinsey & Co sannolikheten för att stänga affären. Och det gör man inte genom att bara skicka en massa mail. E-signering är ett sätt att öka sin hitrate, men adderar man funktioner som engagerar, exempelvis chatt, video, en snygg paketering av sitt avtal och automatiska påminnelser, så ökar sannolikheten ännu mer.

Bland de som använder GetAccept så har de som använder fler engagerande funktioner i sina utskick upp till 30% högre hitrate, än de som endast skickar iväg ett avtal för e-signatur. Ingen vill ha en tråkig säljprocess, och kan man hitta sätt att göra den intressant och interaktiv kommer inte bara kunden bli nöjdare, utan du skapar också en snabbare och smidigare försäljningsprocess. 

– Det ligger kvar en gammal myt om att bolag inte är redo att börja arbeta såhär, och att det bara funkar på mindre affärer. Faktum är att data visar att 70% av företag är beredda att göra affärer upp till fem hundra tusen kronor i en onlinemiljö. En annan vanlig fördom är att kundens kund vill ha det på det traditionella viset. Men det är inte sant. Vi får ständigt kommentarer från våra kunder där de berättar om hur nöjda deras kunder blivit med det nya, förenklade sättet att signera avtal. Och det får våra kunder att se bra ut, säger Samir Smajic. 

Att komma igång med en mer engagerande digital säljprocess behöver varken vara tidskrävande eller svårt. I GetAccept har du allting samlat och får både översikt, automation och kommunikation i ett och samma verktyg. Att komma igång behöver inte ta mer än någon timme - även för det lite större säljteamet. 

Lär dig mer och boka en demo med GetAccept idag! 

Mer från Getaccept

Artikeln är producerad av Brand Studio i samarbete med Getaccept och ej en artikel av Dagens industri

Det verkar som att du använder en annonsblockerare

Om du är prenumerant behöver du logga in för att fortsätta. Vill bli prenumerant kan du läsa Di Digitalt för 197 kr inkl. moms de första 3 månaderna.

 • Full tillgång till di.se med nyheter och analyser

 • Tillgång till över 1100 aktiekurser i realtid

 • Dagens industri som e-tidning redan kvällen innan

 • Innehållet i alla Di:s appar, tjänster och nyhetsbrev

3 månader för
197 kr
Spara 1000 kr

Prenumerera

Redan prenumerant?