ANNONS:
Till Di.se
START BÖRS DI LIVE BEVAKNINGAR
ANNONS

Delårsrapport januari – mars 2018

Ökad marknadsnärvaro resulterar i större intresse för ChromoGenics dynamiska glas

Första kvartalet 2018

  • Periodens nettoomsättning uppgick till 1,9 (1,0) MSEK.
  • Periodens resultat uppgick till -21,3 (-13,3) MSEK motsvarande ett resultat per aktie om -0,64 (-1,21) SEK. Under kvartalet har en avsättning gjorts om 3,2 MSEK relaterat till VD byte.
  • Likvida medel per 31 mars uppgick till 48,3 MSEK.
  • Under kvartalet slutfakturerades leveranser av dynamiska glas till Atrium Ljungbergs projekt Gränbystaden i Uppsala.
  • Bolaget ställde ut på R+T mässan i Stuttgart och Nordbygg 2018 i Stockholm.
  • Jerker Lundgren har utsetts till verkställande direktör med tillträde 1 maj 2018, vilket medför en kraftig förstärkning av de pågående försäljningsinsatserna för att lansera bolagets unika teknologi ConverLight®.
  • Poul Erik Schou-Pedersen frånträdde styrelsen den 31 januari 2018 på egen begäran.
  • Under kvartalet slutfördes en företrädesemission om cirka 25 MSEK netto.
  • Styrelsen har gett tillträdande VD i uppdrag att ta fram en åtgärdsplan för att stärka bolaget operativt och finansiellt.
  • Styrelsen arbetar kontinuerligt med att säkerställa bolagets långsiktiga finansiella ställning.
MSEK 2018
Jan-Mar
2017
Jan-Mar
2017
Jan-Dec
Nettoomsättning 1,9 1,0 6,9
EBITDA -19,8 -11,5 -50,8
Periodens resultat -21,3 -13,3 -57,2
Resultat per aktie före utspädning, SEK       -0,64 -1,21 -3,17
Resultat per aktie efter utspädning, SEK -0,64 -1,21 -3,17
Likvida medel vid periodens slut 48,3 82,5 38,5

ChromoGenics erbjuder dynamiska glas med kontrollerbart värme- och ljusinsläpp. Bolagets unika teknologi ConverLight® ger ett hållbart solskydd för ökad inomhuskomfort och energieffektivitet. ConverLight® bidrar även till fastigheters miljöcertifieringar. Under 2016 påbörjades kommersiell försäljning till fastighetsprojekt i Skandinavien.

ChromoGenics är baserat i Uppsala och härstammar från världsledande forskning på Ångströmlaboratoriet vid Uppsala universitet. Bolagets produktionsanläggning har delvis finansierats med ett villkorslån från Energimyndigheten. ChromoGenics aktie (CHRO) är noterad på Nasdaq First North Stockholm med G&W Fondkommission som Certified Adviser.  www.chromogenics.com

”Fler marknadsaktiviteter och genomförda referensprojekt resulterar i ökat intresse för vår produkt. Kostnadseffektiv solskyddslösning med ökad komfort och energibesparing driver förfrågningar från kund. Ännu ett bevis för att ConverLight® är rätt i tiden!”

Händelser under kvartalet

Under kvartalet har ett breddat sälj- och marknadsteam genomfört ett ökat antal aktiviteter. I februari ställde ChromoGenics ut på R+T mässan i Stuttgart, en global mässa inom solskyddslösningar för aktörer inom fastighets- och byggnadsindustrin. I början av april deltog bolaget på Sveriges största byggmässa, Nordbygg 2018 i Stockholm. Montern belyste kundnyttan från ett referensprojekt, ICEHOTEL 365 i Jukkasjärvi, samt en demonstration av produkten. Mässorna resulterade i flera intressanta kontakter och framtida möten.  

Under kvartalet slutfördes leveranser av dynamiska glas till Atrium Ljungbergs projekt Gränbystaden i Uppsala. Projektet har hög miljöprofil och alla nybyggnader ska miljöcertifieras enligt BREEAM-standarden.

Med den genomförda företrädesemissionen har bolaget säkrat finansiering av resurser för en ökad marknadsnärvaro och förstärkt säljkapacitet som ska leda till framtida ordrar och utökade projektleveranser.

Produktionskostnaderna har fortsatt varit höga under kvartalet då produktionsutbytet ännu inte fullt ut optimerats samt att omförhandlade leverantörsavtal inte beräknas ge effekt förrän andra halvåret 2018. Bolaget fokuserar på försäljning och ser parallellt över samtliga kostnader kontinuerligt.

ConverLight® finns nu driftsatt i ett antal referensprojekt både nyproducerade och befintliga kommersiella byggnader som kontor och hotell och även i samhällsfastigheter som bibliotek och skolor. Kunderna är nöjda med funktionaliteten som både sparar energi, skapar en bättre inomhuskomfort samt minskar underhållskostnader. Intresset från samhällsfastigheter inom vård, skola och omsorg har ökat markant.

Användningen av glas i byggnader ökar då människor behöver dagsljus och visuell kontakt med omgivningen för att må bra. Det är här vår hållbara teknologi gör skillnad.

Kontakt:
Thomas Almesjö, VD: +46 706 290 782
Susanne Andersson, CFO & Kommunikationschef: +46 730 668 904
info@chromogenics.com
Certified Adviser: G&W Fondkommission 

Denna information är sådan information som ChromoGenics AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 27 april 2018 kl 08.30 CET.

Om ChromoGenics
ChromoGenics erbjuder dynamiska glas med kontrollerbart värme- och ljusinsläpp. Bolagets unika teknologi ConverLight® ger ett hållbart solskydd för ökad inomhuskomfort och energieffektivitet. ConverLight® bidrar även till fastigheters miljöcertifieringar. Under 2016 påbörjades kommersiell försäljning till fastighetsprojekt i Skandinavien.

ChromoGenics är baserat i Uppsala och härstammar från världsledande forskning på Ångströmlaboratoriet vid Uppsala universitet. Bolagets produktionsanläggning har delvis finansierats med ett villkorslån från Energimyndigheten. ChromoGenics aktie (CHRO) är noterad på Nasdaq First North Stockholm med G&W Fondkommission som Certified Adviser. www.chromogenics.com 

Följande bilagor finns för nedladdning:
Delårsrapport januari – mars 2018 (PDF)

Se fullständigt pressmeddelande och andra nyheter från detta bolag på Cision News.
Vill du också synas med dina nyheter på DI.se?
Läs mer om publicering på DI.se

Vi har förtydligat vår personuppgiftspolicy. Läs mer om hur vi hanterar personuppgifter och cookies