1515

Lantmännen presenterar ytterligare ett rekordresultat – och föreslår den högsta utdelningen någonsin

Lantmännens resultat för 2017, efter finansnetto och justerat för jämförelsestörande poster, uppgår till 1 552 MSEK – ett resultat i nivå med förra årets tidigare rekordresultat på 1 548 MSEK. Tack vare det goda resultatet har styrelsen föreslagit den högsta utdelningen i Lantmännens historia till Sveriges lantbrukare – totalt 566 MSEK.

– 2017 har varit ännu ett bra år för Lantmännen, och det är väldigt glädjande att kunna ge en historiskt hög utdelning till medlemmarna. Koncernen som helhet utvecklas positivt, och flertalet av våra verksamheter bibehåller eller stärker positionerna på sina respektive marknader. Samtidigt möter vissa affärer utmaningar i form av tuffare förutsättningar och hårdare konkurrens, vilket innebär att vi måste stärka vårt fokus på förbättringar och ökad effektivitet, säger Per Olof Nyman, Lantmännens vd och koncernchef.

Alla siffror nedan avser rörelseresultat för helåret 2017 och är justerade för jämförelsestörande poster. Föregående års resultat anges inom parentes.

Division Lantbruk utvecklas positivt och har ökat sitt resultat till 340 MSEK (318). Årets stora och sena skörd innebar påfrestningar både i Lantmännens infrastruktur och hos lantbrukarna. För att möta de allt större spannmålsskördarna genomförs ett antal strategiska investeringar för att stärka den framtida infrastrukturen. Under året förvärvades det finska lantbruksföretaget K-maatalous, som nu har bytt namn till Lantmännen Agro Oy.

Division Maskins resultat uppgår till 381 MSEK (316). Försäljningsutvecklingen har varit god inom både Lantmännen Maskin och Swecon. Inom Lantmännen Maskin pågår ett intensivt arbete till följd av ett ökat fokus på den svenska marknaden och det uppdaterade leverantörsavtalet med AGCO. Från och med 2018 integreras Lantmännen Maskin i division Lantbruk, för att ytterligare stärka kunderbjudandet i de lantbruksnära verksamheterna. Swecon har utvecklats mycket positivt under året, och levererar på rekordnivåer både vad gäller försäljning och resultat.

Resultatet i division Energi uppgår till 282 MSEK (304). Lantmännen Agroetanol har ökat sitt resultat, bland annat tack vare fortsatt framgångsrik etanolexport till bland annat Tyskland. Övriga affärer inom division Energi har också utvecklats väl under 2017, och i december genomförde Lantmännen Aspen förvärvet av alkylatbensinproducenten Marline i Frankrike, vilket stärker bolagets position på den franska marknaden.

Division Livsmedels resultat uppgår till 708 MSEK (849). Lantmännen Cerealias resultat har påverkats negativt av framförallt hård konkurrens på stora delar av marknaden, samt av kostnader för pågående förbättringsprojekt. Ett omfattande arbete pågår för att förbättra kostnads- och produktionseffektiviteten inom hela verksamheten. Lantmännen Unibake utvecklas fortsatt stabilt: särskilt positiv utveckling märks i Ryssland samt inom färskbrödsverksamheten i Finland och Baltikum.

Resultatet i Lantmännen Fastigheter, exklusive fastighetsförsäljningar, uppgår till 204 MSEK (188). I augusti bildade Lantmännen tillsammans med fastighetsbolaget Hemsö ett joint venture inom samhällsfastigheter. I december invigdes ”Lantmännens hus” i Kalmar – en ny anläggning där alla Lantmännens verksamheter i regionen samlas. I december förvärvade också Lantmännen Agrovärme fjärrvärmeföretaget Byavärme i Vinslöv.

Lantmännens totala resultat har påverkats av följande jämförelsestörande poster: försäkringsersättning för Lantmännen Unibakes bageri i Londerzeel, Belgien (+96 MSEK); realisationsvinst i Lantmännen Fastigheter (+78 MSEK); en avsättning avseende Lantmännen Agroetanol (-140 MSEK); strukturkostnader i Lantmännen Cerealia (-34 MSEK) – och i tredje tertialet strukturkostnader i Lantmännen Unibake (-31 MSEK). Totalt uppgår de jämförelsestörande posterna för helåret till -31 MSEK (-91 MSEK föregående år).

Styrelsen har beslutat om att lämna återbäring och efterlikvid på handel med Lantmännen Lantbruk i Sverige med 2,5 procent (2,5 föregående år). Styrelsen har också beslutat att lämna 0,5 procent (0,5) i återbäring på medlemmarnas inköp från division Maskins svenska verksamhet. Totalt beräknas återbäring och efterlikvid uppgå till 244 MSEK (231). Utöver detta föreslår styrelsen att föreningsstämman beslutar om insatsutdelning och insatsemission om totalt 322 MSEK (277).

– Det goda resultatet innebär att styrelsen kan föreslå en total utdelning på 566 miljoner kronor till våra ägare, vilket är den högsta utdelningen någonsin. Lantmännen har haft en väldigt god utveckling under de senaste åren, vilket är ett bevis på att vi är ett företag med rätt strategi, stark kompetens och goda kundrelationer. Under 2018 kommer vi att ta ytterligare steg för att bli ännu bättre inom alla dessa områden, för att fortsatt vara de svenska lantbrukarnas bästa affärspartner, säger Per Olof Nyman.

Bokslutskommunikén finns bifogad i detta utskick samt tillgänglig på https://lantmannen.com/finansiellinformation.

Bilder finns tillgängliga på https://lantmannen.com/bildbanken.

Vid frågor, kontakta:

Per Olof Nyman, vd och koncernchef, Lantmännen
Tel: 0706 57 42 47
E-post: per.olof.nyman@lantmannen.com

Ulf Zenk, ekonomi- och finansdirektör, Lantmännen
Tel: 0725 61 15 63
E-post: ulf.zenk@lantmannen.com

Lantmännens pressjour
Tel:
010 556 88 00
E-post:
press@lantmannen.com

Denna information är sådan information som Lantmännen ek för är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 6 februari 2018 kl. 11:00 CET.

Om Lantmännen
Lantmännen är ett lantbrukskooperativ och norra Europas ledande aktör inom lantbruk, maskin, bioenergi och livsmedel. Vi ägs av 25 000 svenska lantbrukare, har 10 000 anställda, har verksamheter i ett 20-tal länder och omsätter 40 miljarder kronor på årsbasis. Med basen i spannmål förädlar vi åkermarkens resurser för ett livskraftigt lantbruk. Några av våra mest kända varumärken inom livsmedel är AXA, Bonjour, Kungsörnen, GoGreen, Gooh, FINN CRISP, Korvbrödsbagarn och Hatting. Vårt företag är grundat på kunskap och värderingar som har funnits i generationer hos våra ägare. Genom forskning, utveckling och verksamhet i hela värdekedjan tar vi tillsammans ansvar från jord till bord. Läs gärna mer på lantmannen.com.

Följande bilagor finns för nedladdning:
Lantmännens bokslutskommuniké 2017

Se fullständigt pressmeddelande och andra nyheter från detta bolag på Cision News.
Vill du också synas med dina nyheter på DI.se?
Läs mer om publicering på DI.se


Innehåll från RTSAnnons

Nöjdare medarbetare med en funktionell digital arbetsplats

Oskar Schager, Sales Specialist på RTS.
Oskar Schager, Sales Specialist på RTS.

Pandemin har varit en katalysator för utvecklingen av den digitala arbetsplatsen. När många arbetsplatser inte längre är knutna till en fysisk plats behöver företag säkerställa att system och teknik fungerar minst lika bra som när alla är på samma plats. Bolaget RTS har nolltolerans mot IT-strul och hjälper företag att göra den digitala omställningen funktionell och smidig.

RTS är en verksamhetsnära specialist inom IT som bl a säljer enheter, sköter logistik och återtag inom IT. Målet är att förse arbetsplatser med de plattformar som behövs för att teknik och system ska fungera säkert och smärtfritt. Bolaget är Nordens högst certifierade partner till VMware, som bl a har utvecklat en virtualiseringsplattform för applikationer och desktop.

VMware har flera lösningar som säkerställer en väl fungerande digital arbetsplats. Det centrala oavsett lösning är att de sätter användarens unika behov i fokus genom den mest säkra och enkla åtkomsten till användarnas arbetsverktyg på den enhet som passar användaren bäst vid varje givet tillfälle, samtidigt som silverfats-upplevelsen inte längre behöver innebära en utmattad IT-avdelning.

– Det bästa är att användarna själva inte behöver hantera systemen och från ett IT-perspektiv underlättar dessa program när folk vill använda olika typer av enheter, säger Fredrik Hallgårde, Team Leader för Digital Workspace på RTS.

Underlätta för användare

För att en digital arbetsplats ska fungera smärtfritt behöver man kunna hantera alla typer av enheter över internet via en molntjänst. Identitets- och kontohantering måste kunna fungera för att man ska kunna ha ett gemensamt konto som kan säkras och appliceras på alla tjänster.

– Oavsett om du är lagerarbetare, kör lastbil och använder digitala hjälpmedel i ditt arbete, jobbar hemifrån eller på kontor ska allt vara möjligt att hanteras på en och samma plattform. En användare ska inte behöva ringa servicedesk eller åka in till kontoret för att exempelvis ändra ett lösenord eller få ny mjukvara, säger Fredrik Hallgårde.

En konkurrensfördel

RTS tror att hur väl den digitala arbetsplatsen fungerar kan ha stor påverkan på anställdas inställning till sitt arbete. En smidig digital arbetsplats kan vara avgörande för om en anställd vill arbeta kvar eller till och med användas som konkurrensfördel vid ny rekrytering.

– Tänk dig att det istället gäller kontorsmiljön. Vill du sitta med fin utsikt eller i ett skrymsle? Det är viktigt att det är härligt att jobba, om inte så kommer de anställda så småningom söka sig bort från arbetsplatsen, säger Oskar Schager, Sales Specialist på RTS.

Om RTS

RTS är en helhetsleverantör inom IT-produkter, lösningar och tjänster med högt kompetenta specialister inom framförallt klienter, datacenter, virtualisering och infrastruktur. RTS är den mest certifierade partnern till VMware i Norden och den enda med 4 st Master Service Competencies inom VMware-lösningar.

Läs mer om RTS här 

 

Mer från RTS

Artikeln är producerad av Brand Studio i samarbete med RTS och ej en artikel av Dagens industri

Det verkar som att du använder en annonsblockerare

Om du är prenumerant behöver du logga in för att fortsätta. Vill bli prenumerant kan du läsa Di Digitalt för 197 kr inkl. moms de första 3 månaderna.

  • Full tillgång till di.se med nyheter och analyser

  • Tillgång till över 1100 aktiekurser i realtid

  • Dagens industri som e-tidning redan kvällen innan

  • Innehållet i alla Di:s appar, tjänster och nyhetsbrev

3 månader för
197 kr
Spara 1000 kr

Prenumerera

Redan prenumerant?