ANNONS:
Till Di.se
START BÖRS DI LIVE BEVAKNINGAR
ANNONS

Möjlighet att investera i Unibap som ligger i framkant inom industriell utveckling

Unibap utvecklar, säljer och implementerar innovativa lösningar för ökad industriell produktivitet i tillverkningsindustrin. Genom nya erbjudanden inom automatisk kvalitetsavsyning och styrning av robotar kan ytterligare automation och digitalisering implementeras för effektivitet och ökad konkurrenskraft. Unibap förädlar även information ombord på rymdsystem för en optimerad användning av begränsade kommunikationsresurser och snabb datafiltrering för kunder som är beroende av realtidsinformation. Unibaps verksamhet är baserad på erfarenheter från mångårig utforskning av rymden samt på utveckling av ruggade industridatorlösningar och robotiklösningar.

Unibap erbjuder en helhetslösning med produktfamiljen Intelligent Vision System – IVS. Ambitionen är att erbjuda produkten och dess arkitektur på flera sätt inom de tre huvudaffärsområdena, dels som produkt till slutkund, dels som en servicebaserad lösning för automatiserad industriell kvalitetssäkring. Unibaps SpaceCloud-lösningar för rymd-tillämpningar erbjuder även intelligent dataanalys mot olika typer av sensorer.

Bolaget genomför nu en emission för att kunna täcka kommande tolv månaders rörelsekapital. Detta för att fortsätta kunna utveckla deras existerande produkter samt att öka sin marknadsnärvaro i Sverige, Norden och Tyskland genom bland annat utökad personalstyrka inom sälj- och marknadsorganisationen.

Unibaps VD Fredrik Bruhn ger i en intervju med Analyst Group tre anledningar till att investera

1. Marknadsattraktiviteten inom automation är enorm och snabbt växande. Särskilt inom våra utvalda kundsegment, industri och rymd.
2. Vi har en spännande teknikbas som skalar i alla våra affärsområden tillsammans med patent i strategiska områden.
3. Därtill har vi en stabil företagsgrund, från styrelse, ledning och medarbetare som tagit affären från utveckling till skalning inom rymd och pågående industriprojekt.
 
Fredrik fortsätter "Marknaderna för Unibap är om möjligt ännu hetare än tidigare. Våra samtliga verksamhetsområden upplever en stor tillväxt som förväntas vara ihållande under en längre tid”.
 
Det är, enligt Unibap, en påtaglig trend att allt fler delar av tillverkningsenheter och produktionslinjer i utvecklingsländerna fortsatt automatiseras för att uppnå ökad produktivitet och effektivitet, något som förbättrar företagens konkurrenskraft. Bolaget anser vidare att det för närvarande pågår en digitaliseringstrend inom industrin där aktörer i allt större grad försöker uppnå fördelar genom att implementera teknik som möjliggör att fabriker själva kan besluta och organisera sig baserat på information från maskiner och produkter i fabrikernas flöden. Denna trend, även kallad industri 4.0, förväntas av Unibap att accelerera framöver. Bolagets erbjudande inom automatiserad kvalitetssäkring stämmer väl överens med dessa trender då det möjliggör automatisering av moment som tidigare ej var möjliga att automatisera, såväl som kan agera ny källa för informationsinhämtning och autonomt beslutsfattande.
 
Kort om erbjudandet
 
Teckningsperiod: 27 nov – 12 dec 2018.
Teckningskurs: 40 SEK per unit.
Garantiåtaganden: Bolaget har erhållit externa garantiåtagnaden om 22,8 MSEK, vilket motsvarar 100 % av kvarvarande emissionsbelopp efter teckningsförbindelserna.

Se intervju med VD här
Läs Teaser här
Teckna online här

Se fullständigt pressmeddelande och andra nyheter från detta bolag på Cision News.
Vill du också synas med dina nyheter på Di.se?
Läs mer om publicering på Di.se

Vi har förtydligat vår personuppgiftspolicy. Läs mer om hur vi hanterar personuppgifter och cookies