ANNONS:
Till Di.se
START BÖRS DI LIVE BEVAKNINGAR
ANNONS

Need Invest nyttjar sina teckningsoptioner i Bublar Group

Bublar Group AB (publ), noterat på NGM Nordic MTF, har idag blivit informerade av Need Invest att de har nyttjat sina teckningsoptioner av serie BUBL TO1 genom en bindande teckningsanmälan. Peter Engdahl, VD i Need Invest, sitter i styrelsen i Bublar Group sedan 2017 och är därmed en insynsperson som rapporterar egna och närståendes transaktioner i Bublar Groups aktie.

Need Invest äger 908 719 teckningsoptioner av serie TO1 som ger bolaget rätt att teckna 302 906 aktier. Teckningen kommer tillföra Bublar Group en emissionslikvid om drygt 1,9 mnkr. Efter teckningen kommer Need Invest att äga 2 811 956 aktier och väntas bli största ägare.

Teckningen kommer att rapporteras till Finansinspektionen som insynstransaktion när teckningsoptionerna omvandlas till interimsaktier, vilket sker efter teckningsperiodens slut.

Peter Engdahl är enda personen i styrelsen som genom Need Invest har teckningsoptioner. Övriga styrelseledamöter har inga teckningsoptioner direkt eller via närstående.

Lösenperioden för Bublar Groups teckningsoptioner, som handlas på NGM MTF med kortnamnet BUBLT TO1 löper från och med den 1 december till och med 30 december. Tre (3) teckningsoptioner ger rätt att teckna en (1) ny aktie i Bublar Group till kursen 6,40 kr. Anmälan om inlösen ska vara Aktieinvest respektive det förvaltarinstitut man använder tillhanda senast 28 december. Sista dag för handel med teckningsrätterna är 21 december. Om samtliga teckningsoptioner nyttjas kommer 3 881 744 nya aktier att emitteras, vilket skulle gör att totala antalet aktier skulle öka till 43 932 779. Separat information om förfarandet med teckningsoptionerna finns på hemsidan www.bublar.com.

 

 VIKTIG INFORMATION

Denna information är sådan information som Bublar Group AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 11 december 2018 kl. 16.50 CET.

Om Bublar Group AB (publ)

Bublar Group med dess helägda dotterbolag Vobling är det ledande nordiska noterade bolaget inom Augmented- och Virtual Reality. Koncernen utvecklar spel och upplevelser för konsumenter och företag baserat på den senaste tekniken.

Bublar är noterat på NGM Nordic MTF. Bolagets mentor är G&W Fondkommission, Telefon: 08-503 000 50.

Kontakt

Bublar Group AB (publ), Skeppargatan 8, 114 52 Stockholm, Telefon: 08-559 251 20 Hemsida: www.bublar.com

För mer information, kontakta Magnus Granqvist, VD Bublar: magnus.granqvist@bublar.com

Följande bilagor finns för nedladdning:
Need Invest TO Bublar Group

Se fullständigt pressmeddelande och andra nyheter från detta bolag på Cision News.
Vill du också synas med dina nyheter på Di.se?
Läs mer om publicering på Di.se

Vi har förtydligat vår personuppgiftspolicy. Läs mer om hur vi hanterar personuppgifter och cookies