1515

Kraftringen Energi AB (publ) är ägare av aktier motsvarande 67,6 procent av aktiekapitalet och 68,8 procent av rösterna i Skånska Energi

Erbjudandet som hänvisas till i detta pressmeddelande lämnas inte, och detta pressmeddelande får inte distribueras, vare sig direkt eller indirekt, i eller till, och inga anmälningssedlar kommer accepteras från eller på uppdrag av, aktieägare i Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz, Sydafrika eller USA eller något annat land där lämnande av Erbjudandet, distribution av detta pressmeddelande eller accept av Erbjudandet skulle strida mot tillämpliga lagar eller regleringar eller skulle kräva att ytterligare erbjudandehandling upprättas eller registrering sker eller att någon annan åtgärd företas utöver vad som krävs enligt svensk lag.

Pressmeddelande den 3 december 2018

Kraftringen Energi AB (publ) är ägare av aktier motsvarande 67,6 procent av aktiekapitalet och 68,8 procent av rösterna i Skånska Energi

Bakgrund

Kraftringen Energi AB (publ) (”Kraftringen”) lämnade den 2 oktober 2018 ett erbjudande till aktieägarna i Skånska Energi Aktiebolag (”Skånska Energi”) om att förvärva samtliga aktier i Skånska Energi, oavsett aktieslag, mot en kontant ersättning om 80 kronor per aktie under en acceptperiod som löpte till och med den 26 oktober 2018 (”Erbjudandet”), men som därefter förlängdes till den 1 november 2018.

Den 5 november 2018 meddelade Kraftringen att aktieägare till motsvarande ca 63 procent av samtliga aktier och ca 65 procent av samtliga röster i Skånska Energi hade accepterat Erbjudandet. Kraftringen förklarade samtidigt Erbjudandet ovillkorat och att Erbjudandet skulle fullföljas. För att möjliggöra för aktieägare som ännu inte hade accepterat Erbjudandet att göra så, förlängdes acceptperioden till den 12 november 2018.

Den 14 november 2018, efter att den förlängda acceptperioden hade gått ut, offentliggjordes att Kraftringen var ägare till motsvarande cirka 64,30 procent av aktiekapitalet och cirka 66,14 procent av rösterna samt att acceptperioden skulle förlängas till den 28 november 2018.

Utfall och aktieinnehav

Vid utgången av den förlängda acceptperioden den 28 november 2018 hade Erbjudandet accepterats av aktieägare representerandes ytterligare 234 990 aktier, varav 35 789 av serie A och 199 201 av serie B, motsvarande cirka 2,84 procent av aktiekapitalet och cirka 2,47 procent av det totala antalet röster i Skånska Energi.

Vid tidpunkten för Erbjudandets offentliggörande ägde Kraftringen 147 852 aktier av serie A och 648 588 aktier av serie B i Skånska Energi, motsvarande cirka 9,62 procent av aktiekapitalet och 9,43 procent av rösterna.

Kraftringen har förvärvat 24 725 aktier av serie B i Skånska Energi, motsvarande cirka 0,3 procent av aktiekapitalet och 0,11 procent av rösterna, utanför Erbjudandet under den förlängda acceptperioden.

Vid utgången av den förlängda acceptperioden den 28 november 2018 äger Kraftringen således totalt 1 101 910 aktier av serie A och 4 489 515 aktier av serie B i Skånska Energi, motsvarande cirka 67,55 procent av aktiekapitalet och cirka 68,77 procent av rösterna.

Utöver dessa aktier i Skånska Energi äger eller kontrollerar Kraftringen för närvarande inte några aktier eller finansiella instrument som innebär en finansiell exponering jämförbar med innehav i Skånska Energi.

Redovisning av vederlag

För de aktieägare som har accepterat Erbjudandet under den förlängda acceptperioden kommer redovisning av vederlag att påbörjas omkring den 6 december 2018.

Erbjudandet avslutas

Kraftringen har beslutat att inte förlänga acceptperioden ytterligare.

Rådgivare

Kraftringen har anlitat Foyen Advokatfirma KB och Advokatfirman Westermark Anjou som legala rådgivare samt Ernst & Young Corporate Finance AB som finansiell rådgivare.

Lund den 3 december 2018

Kraftringen Energi AB (publ)
Styrelsen

_________________________

Informationen i detta pressmeddelande lämnades för offentliggörande den 3 december 2018 kl.19:00

För ytterligare information angående Erbjudandet hänvisas till:

Sezgin Kadir, VD

Mobil: 070 325 08 15

E-post: Sezgin.Kadir@kraftringen.se

Mattias Brage, press- och PR-ansvarig

Mobil: 073 068 94 58

E-post: mattias.brage@kraftringen.se

Se fullständigt pressmeddelande och andra nyheter från detta bolag på Cision News.
Vill du också synas med dina nyheter på Di.se?
Läs mer om publicering på Di.se


Det verkar som att du använder en annonsblockerare

Om du är prenumerant behöver du logga in för att fortsätta. Vill bli prenumerant kan du läsa Di Digitalt för 197 kr inkl. moms de första 3 månaderna.

  • Full tillgång till di.se med nyheter och analyser

  • Tillgång till över 1100 aktiekurser i realtid

  • Dagens industri som e-tidning redan kvällen innan

  • Innehållet i alla Di:s appar, tjänster och nyhetsbrev

3 månader för
197 kr
Spara 1000 kr

Prenumerera

Redan prenumerant?