Möjlighet att investera i ett bolag som utvecklat en produkt vilken kan bidra till minskat antal självmord

Emotra har utvecklat en metod – EDOR® – som genom test av reaktivitetsmönster upptäcker särskild sårbarhet för självmordshandlingar hos deprimerade patienter. Bolaget har för tillfället patent i Sverige och Japan, och väntar på besked från Patentmyndigheter i EU, USA och Kanada. I mars 2017 gick Bolaget i mål med en multicenterstudie, EUDOR-A, med fler än 1500 deltagande patienter. I jämförelse med andra studier minskade andelen självmord från tidigare drygt 5 procent till cirka 0,5 procent vid användning av Emotras metod. Under 2018 genomfördes ytterligare en studie, i vilken resultaten från de tidigare studierna förstärktes. Studien visade att s.k. hyporeaktiva personer, d.v.s. personer med låg benägenhet att reagera på olika intryck från omgivningen, har mer än 25 gånger högre risk för självmord jämfört med reaktiva individer.
 
Bolaget har sedan studiernas avslutande förberett sig för att bygga upp en organisation med kapacitet att kommersialisera produkten i syfte att gå från att vara ett forskningsbaserat företag till ett marknadsorienterat företag. Emotra arbetar initialt för att nå en första plattform med användare under de närmsta åren, för att på längre sikt nå en marknadsacceptans om över 20 %.
 
Emotras VD Daniel Poté ger i en intervju med Analyst Group tre anledningar att investera:

  1. Förutom ett stort och tydligt behov i världen av objektiva metoder inom psykiatrin, finns en attraktiv affärsmodell i bakgrunden. Den funktionella delen av testet, analyserna, är kumulativ och det som genererar intäkterna. Varje kund adderas till ett kassaflöde.
  2. En annan viktig anledning är att tidpunkten är bra, klimatet är det rätta för att introducera nya metoder inom mental hälsa. Det finns en förväntan av nya innovationer inom vården, där vi har en färdig teknik som lutar sig mot goda forskningsresultat.
  3. Slutligen har vi en kostnadseffektiv organisation som kommer att kunna bearbeta marknaden på ett uthålligt sätt.

 
Daniel fortsätter "När vi väl fått igång de första klinikerna kommer det att gå allt snabbare att få fler kliniska centra ombord. Det är med stor tillförsikt och med stark övertygelse jag blickar framåt mot vårt fortsatta arbete med att introducera EDOR som en rutinmetod i psykiatrin."
  
Emotra genomför nu en emission där emissionslikviden primärt avses användas till att finansiera en långsiktigt hållbar satsning på marknadslansering av EDOR®. Bolaget har under det senaste året arbetat för att bevisa hur väl produkten fungerar, och avser nu att distribuera EDOR® brett i Europa.
 
Kort om erbjudandet:
Teckningsperiod: 12 november – 29 november 2018
Emotras värdering pre-money: Cirka 11,0 MSEK
Teckningskurs: 0,80 SEK
Tecknings-och garantiåtaganden: Bolaget har erhållit teckningsförbindelser om totalt 10 150 000 SEK, motsvarande cirka 53 procent av emissionslikviden vid full teckning.  
Teckna online här
Läs Teaser här
Se intervju med VD här


Se fullständigt pressmeddelande och andra nyheter från detta bolag på Cision News.
Vill du också synas med dina nyheter på Di.se?
Läs mer om publicering på Di.se


Det verkar som att du använder en annonsblockerare

Om du är prenumerant behöver du logga in för att fortsätta. Vill bli prenumerant kan du läsa Di Digitalt för 197 kr inkl. moms de första 3 månaderna.

  • Full tillgång till di.se med nyheter och analyser

  • Tillgång till över 1100 aktiekurser i realtid

  • Innehållet i alla Di:s appar, tjänster och nyhetsbrev

3 månader för
197 kr
Spara 1000 kr

Prenumerera

Redan prenumerant?