Delårsrapport januari-september 2018

Stockholm 16 november 2018

KVARTALET JULI–SEPTEMBER 2018 

 >      Nettoomsättningen ökade med 23% till 420,1 Mkr (342,7). I USD ökade nettoomsättningen med 12%.

 >      Orderingången ökade med 21% till 411,2 Mkr (340,7). I USD ökade orderingången med 9%.

 >      EBITA uppgick till 42,2 Mkr (0,9), motsvarande en EBITA-marginal om 10,1% (0,2).

 >      Justerat* EBITA uppgick till 42,2 Mkr (30,9), motsvarande en justerad* EBITA-marginal om 10,1% (9,0).

 >      Rörelseresultatet uppgick till 41,0 Mkr (0,1). Rörelsemarginalen uppgick till 10% (0,0).

 >      Resultat efter skatt uppgick till 32,5 Mkr (-11,0).

 >      Resultat per aktie före utspädning uppgick till 1,93 kr (-0,79) och efter utspädning till 1,93 kr (-0,79)**.

PERIODEN JANUARI–SEPTEMBER 2018

 >      Nettoomsättningen ökade med 13% till 1 210,3 Mkr (1 072,8). I USD ökade nettoomsättningen med 14%.

 >      Orderingången ökade med 9% och uppgick till 1 189,8 Mkr (1 086,9). I USD ökade orderingången med 10%.

 >      EBITA uppgick till 96,2 Mkr (71,4), motsvarande en EBITA-marginal om 7,9% (6,7).

 >      Justerat* EBITA uppgick till 107,7 Mkr (101,4), motsvarande en justerad* EBITA-marginal om 8,9% (9,4).

 >      Rörelseresultatet uppgick till 92,7 Mkr (68,3). Rörelsemarginalen uppgick till 7,7% (6,4).

 >      Resultat efter skatt uppgick till 69,9 Mkr (50,6).

 >      Resultat per aktie före utspädning uppgick till 4,28 kr (3,17) och efter utspädning till 4,16 kr (3,12)**.

VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER KVARTALET  

 >      Den 24 september införde USA importtullar på 10 procent, bland annat på mönsterkort.

 >      I augusti fattades beslut om att starta ett bolag i Malaysia, där rekrytering av en Managing Director pågår.

 >      I augusti öppnades ett nytt kontor utanför Stuttgart i Tyskland.

NYCKELTAL  jul-sep jan-sep Helår
2018 2017 % 2018 2017 % LTM*** 2017
Orderingång, Mkr  411,2  340,7 21 1 189,8 1 086,9 1 612,1  1 509,2
Orderingång, MUSD 45,9  41,9  9 138,6 126,0 10  189,4  176,8
Nettoomsättning, Mkr  420,1  342,7  23 1 210,3 1 072,8 13 1 537,6  1 400,1
Nettoomsättning, MUSD 46,7  41,7  12 141,0 124,2 14  180,8 164,0
Bruttomarginal, %  31,4  30,9  30,8 30,3 30,6  30,2
EBITA, Mkr 42,2  0,9  96,2 71,4 35  95  70,2
EBITA-marginal, % 10,1  0,2  7,9 6,7 6,2  5,0
Justerat* EBITA, Mkr  42,2  30,9  37 107,7 101,4 120,0  113,7
Justerad* EBITA-marginal, %  10,1  9,0  8,9 9,4 7,8  8,1
Rörelseresultat, Mkr  41,0  0,1  92,7 68,3 36  90,0  65,6
Resultat efter skatt, Mkr  32,5  -11,0  69,9 50,6 38  59,7  40,4
Resultat per aktie före utspädning**, kr 1,93  -0,79  4,28 3,18 34  3,56  2,42
Resultat per aktie efter utspädning**, kr 1,93  -0,79  4,16 3,13 33  3,47  2,38
Kassaflöde från den löpande verksamheten, Mkr 38,4 14,3 268 28,9 25,3 14 41,1 37,4
Avkastning på eget kapital, % 32,0  30,3
Genomsnittlig växelkurs SEK/USD 8,95  8,14  8,58  8,61  8,51  8,54
Genomsnittlig växelkurs SEK/EUR 10,41  9,56  10,23  9,58  10,13  9,63

* Justerat för jämförelsestörande poster om totalt 11,6 Mkr under perioden januari-september 2018, 25,1 Mkr LTM samt 43,5 Mkr för helåret 2017. Justeringarna avser kostnader för börsnotering samt slutliga förlikningskostnader med den ryska skattemyndigheten.

** På årsstämman den 14 mars 2018 beslutades om en split av aktien 10:1. Resultat per aktie har retroaktivt beräknats på genomsnittligt totalt antal aktier efter split för respektive period

*** LTM = Last Twelve Months = Rullande tolv månader

Denna information är sådan som NCAB Group AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning.

Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 16 november, 2018 kl. 06.00 CET. 

VD HAR ORDET

Mycket rätt för NCAB under tredje kvartalet 

Vi presenterar nu vår andra kvartalsrapport som börsnoterat bolag och det känns härligt att kunna rapportera ännu ett starkt resultat. Mycket har gått vår väg under det tredje kvartalet; vi har sett en fortsatt stark efterfrågan i alla regioner och positiv tillväxt i alla länder där vi är verksamma. På vår nystartade marknad Italien ökar antalet kunder och tillväxten är god.

Vi ökar också vår närvaro i Asien ytterligare genom en satsning i Malaysia där NCAB nu etablerar sig och rekryterar personal. Malaysia är en tillväxtmarknad med stor befintlig kretskortstillverkning och växande lokal efterfrågan på mönsterkort. Ett gynnsamt läge för en aktör som NCAB.

Vi fortsätter också att vinna marknadsandelar. Till exempel har vi nått stor framgång med en större internationell kund som har tillverkningsenheter i flera av de länder där vi är verksamma. Samtidigt måste vi konstatera att vi fick positiv draghjälp av dollarn under det tredje kvartalet. Totalt sett ökade omsättningen i kvartalet med 23 procent räknat i SEK och 12 procent i USD.

Våra fabriker har en bra beläggning med en viss outnyttjad kapacitet, samtidigt som de bygger ut kapaciteten genom satsningar på nya fabriker, vilket är gynnsamt för oss då det ger fortsatt tillgång till kapacitet till attraktivt pris.

Vi levererar också ett betydligt högre EBITA under det tredje kvartalet jämfört med motsvarande period 2017, vilket beror på att våra satsningar på nya marknader nu resulterat i ökad försäljning.

Under perioden införde USA tullavgifter på 10 procent på bland annat mönsterkort. Dessa vidarefaktureras separat till alla våra amerikanska kunder. De 10 procenten kommer inte nämnvärt att påverka vår affär - dock aviseras en höjning av avgiften till 25 procent den 1 januari 2019. Effekterna för NCAB är svåra att bedöma, de kan vara både positiva och negativa.

Jag vill flagga för att det fjärde kvartalet är säsongsmässigt svagare vad avser faktureringen och vi ser vissa tecken på en något lägre tillväxttakt i orderingången. Samtidigt har vi många spännande projekt på gång som gör att vi är positiva inför framtiden.

Hans Ståhl

VD och koncernchef NCAB Group AB

För mer information, vänligen kontakta:

Gunilla Öhman, IR Manager

Telefon: +46 707 63 81 25

E-mail: gunilla.ohman@ncabgroup.com

Följande bilagor finns för nedladdning:
Release

Se fullständigt pressmeddelande och andra nyheter från detta bolag på Cision News.
Vill du också synas med dina nyheter på Di.se?
Läs mer om publicering på Di.se


Det verkar som att du använder en annonsblockerare

Om du är prenumerant behöver du logga in för att fortsätta. Vill bli prenumerant kan du läsa Di Digitalt för 197 kr inkl. moms de första 3 månaderna.

  • Full tillgång till di.se med nyheter och analyser

  • Tillgång till över 1100 aktiekurser i realtid

  • Innehållet i alla Di:s appar, tjänster och nyhetsbrev

3 månader för
197 kr
Spara 1000 kr

Prenumerera

Redan prenumerant?