1515

Footway rapporterar Q3 2018

· Koncernens försäljning för tredje kvartalet uppgick till 186,4 (123,0) msek, motsvarande en tillväxt med 51,5% · Stark tillväxt utanför Norden, med en kvartalsförsäljning uppgående till 24,6 (1,8) msek. Motsvarande 36% av koncernens totala försäljningstillväxt under kvartalet. · Bruttovinsten uppgick till 75,8 (52,1) msek · Rörelseresultat före av- och nedskrivningar (EBITDA) uppgick till 6,4 (4,4) msek · Antal besökare under kvartalet uppgick till 10,2 (7,9) miljoner, vilket genererade 163 300 nya kunder · Stabilt hög kundnöjdhet, mätt i Google Customer Reviews, 4,8 av 5,0

Footways webbplatser riktade till europeiska länder utanför Norden har under perioden haft hög tillväxt och nettoomsättningen för dessa marknader uppgick till 24,6 (1,8) msek. Den totala nettoomsättningen under tredje kvartalet ökade med 51,5 procent till 186 (123) msek, positivt påverkad av en fortsatt stark nykundsanskaffning. Footway bedömer att man genom sin skalbara tekniska plattform och genom datadrivna, automatiserade processer är väl positionerad för fortsatt expansion.

“Under det tredje kvartalet har vi attraherat över 10 miljoner besökare och haft en försäljningstillväxt med 51,5 procent. Kvartalets rörelseresultat före av- och nedskrivningar (EBITDA) uppgick till 6,4 (4,4) msek. 36 procent av försäljningstillväxten sker på marknader utanför Norden, vilket  är ett bra utfall av vårt arbete med datadrivna processer där sortiment, priser och marknadsföring anpassar sig till respektive marknad.“ säger Daniel Mühlbach, Footways VD.

Delårsrapporten, i sin helhet, återfinns även på: https://www.footway.se/rapporter.html


För ytterligare information

Daniel Mühlbach, VD
Email: daniel.muhlbach@footway.com
Mobil: 070-99 99 343

Följande bilagor finns för nedladdning:
Release
2018-10-31 Footway rapporterar Q3


Se fullständigt pressmeddelande och andra nyheter från detta bolag på Cision News.
Vill du också synas med dina nyheter på Di.se?
Läs mer om publicering på Di.se


Innehåll från AllianzGIAnnons

De investerar för en renare luft

Luftföroreningar är en osynlig men likväl dödlig fara som kan drabba oss såväl ute på promenaden som i våra hem. För att motverka detta investerar Allianz Global Investors i innovativa företag som ligger i framkant sett till hållbara lösningar för en renare luft. 

Antropogena luftföroreningar, det vill säga utsläpp orsakade av människan, utgör ett av de allvarligaste hoten mot vår hälsa. De påverkar våra livsstilsvanor och leder till stora sociala och ekonomiska problem.

– Försämrad luftkvalitet såväl ute som inne kostar otaliga liv och förkortar kraftigt vår förväntade livslängd. Enligt Världshälsoorganisationen (WHO) andas 91 procent av världens befolkning luft som inte är säker, så kan vi inte ha det, säger Holger Wehner, Head of Product Specialists – Equities på Allianz Global Investors (AllianzGI) och tillägger:

– Dessutom kostar luftföroreningarna miljardbelopp för den globala ekonomin på grund av bland annat sjukfrånvaro från arbetet och lägre produktivitet.

Investera grönt 

Som ett led i att påskynda arbetet med att motverka luftföroreningarna tar Allianz Global Investors sikte på innovativa företag som producerar hållbara lösningar. Till dessa hör företag som producerar el från förnybara energikällor och industriella filter av högsta möjliga standard. Ett sätt att tackla de mest akuta utmaningarna vad gäller luftföroreningar är investeringar i innovativa företag som producerar ren energi från hållbara resurser eller högeffektiva reningsfilter.

– Med tanke på att världens städer redan orsakar 70 procent av de globala koldioxidutsläppen och förbrukar två tredjedelar av världens energi, blir det alltmer uppenbart hur viktigt det är att skyndsamt investera i ett grönare och mer hållbart stadsliv med hållbara byggnader och transporter, säger Holger Wehner.

Dålig luft ökar risken för sjukdomar

Långsiktig exponering mot luftföroreningar medför allvarliga risker för våra neurologiska funktioner liksom för vår fortplantning och våra andningssystem. Dessutom ökar det risken för hjärt- och kärlsjukdomar för människor runtom i världen. 

– Genom att minska luftföroreningarna i linje med WHO:s riktlinjer skulle vi i stället kunna öka den förväntade globala livslängden med 2,2 år. Vi investerar i viktiga möjliggörare som tillverkar utsläppskontrollerande katalysatorer för kraftgenerering – såväl som damm-, rök- och dimuppsamlare och luftfiltreringssystem som används i industriella gasturbiner, säger han.

Omdirigerat kapital 

Allianz Global Investors fortsätter också att titta på företag som producerar bilkatalysatorer som används för att rena avgaserna från förbränningsmotorer och material för långvariga litiumjonbatterier. Detta för att bana väg för en grönare mobilitet.

– Investeringar i sådana företag kan hjälpa till att omdirigera kapital till mer hållbara lösningar som bidrar till förbättrad utomhus- och inomhusluftkvalitet. Även att det mildrar effekterna av den ”osynliga mördaren” luftföroreningen på människors hälsa och på den globala ekonomiska produktionen, säger Holger Wehner.

Läs hela artikeln här (på engelska) 

Om Allianz Global Investors (AllianzGI)

Allianz Global Investors (AllianzGI) sysselsätter i dag mer än 2 700 personer på 25 platser – samt förvaltar över 546 miljarder euro (den 30 september 2020). AllianzGI har en etablerad expertis inom aktier, räntebärande investeringar, multitillgångar och alternativa investeringar med kunder runtom i världen.

Mer från AllianzGI

Artikeln är producerad av Brand Studio i samarbete med AllianzGI och ej en artikel av Dagens industri

Det verkar som att du använder en annonsblockerare

Om du är prenumerant behöver du logga in för att fortsätta. Vill bli prenumerant kan du läsa Di Digitalt för 197 kr inkl. moms de första 3 månaderna.

  • Full tillgång till di.se med nyheter och analyser

  • Tillgång till över 1100 aktiekurser i realtid

  • Dagens industri som e-tidning redan kvällen innan

  • Innehållet i alla Di:s appar, tjänster och nyhetsbrev

3 månader för
197 kr
Spara 1000 kr

Prenumerera

Redan prenumerant?