Annons

Delårsrapport januari-september 2018

Juli-september 2018 

  •  Nettoomsättningen för det tredje kvartalet uppgick till 3 143 miljoner kronor (2 905).
  •  Den organiska tillväxten var -5 procent (-1).
  •  Rörelseresultatet uppgick till 267 miljoner kronor (318), motsvarande en rörelsemarginal om 8,5 procent (10,9).
  •  Valutakurseffekter påverkade koncernens rörelseresultat med cirka 5 miljoner kronor, varav 25 miljoner kronor i omräkningseffekt och ‑20 miljoner kronor i transaktionseffekt.
  •  Resultatet efter skatt uppgick till 201 miljoner kronor (264), motsvarande ett resultat per aktie före och efter utspädning om 1,19 kronor (1,56).
  •  Operativt kassaflöde uppgick till 213 miljoner kronor (216).

Koncernchefens kommentar

Den dubbelsiffriga tillväxten i Magnet Retail fortsatte, men den varma sommaren samt lägre B2B- och projekt­försälj­ninig i Storbritannien ledde till att försäljningen under det tredje kvartalet blev en besvikelse. För att förbättra vinst­genereringen kommer vi att initiera ett kostnadsbespar­ings­program som ska generera årliga bespar­ingar om 100 miljoner kronor, utöver att åtgärda produktionsstörning­arna som påverkade kvartalet.

I Norden bedömer vi att konsumentmarknaden försvagades, delvis till följd av den varma sommaren. I konsumentsegmentet har vi bibehållit och på vissa marknader till och med tagit marknads­andelar, trots en minskad konsumentförsäljning. Leveranserna till projektmarknaden var oförändrade i kvartalet, men vi bedömer att den nordiska köksmarknaden kommer att fortsätta växa, främst driven av projektmarknaderna i Danmark och Finland.

I början av kvartalet genomförde vi ett omfattande underhållsar­bete i vår svenska fabrik som fortsatte att hämma produktiviteten. Produktionsstörningarna var åtgärdade i september och framöver förväntar vi oss förbättrad prestanda.  

I Storbritannien råder stor priskonkurrens i de lägre prisseg­men­ten. Magnet Retail växte för tredje kvartalet i rad som ett resultat av vårt framgångsrika nya erbjudande. Detta räckte dock inte för att kompensera för lägre projektleveranser och en minskad B2B-försälj­ning, därav en organisk försäljnings­nedgång på 9 procent. Commodore/CIE har en orderbok som uppgår till över 1 miljard kronor, en ökning med över 60 procent jämfört med förra året.

De österrikiska och nederländska köksmarknaderna är fortsatt starka. Vår nya ledning i Österrike gör framsteg i att få verksam­heten att leverera i linje med våra finansiella mål. Integrationen av Bribus går enligt plan.

Till följd av osäkerheter på våra stora marknader kommer vi att initiera ett kostnadsbesparingsprogram för att anpassa kostnads­basen och skydda vår lönsamhet. Detta utöver att åtgärda produktionsstörningarna som påverkade kvartalet. Programmet initieras under det fjärde kvartalet 2018 och förväntas generera besparingar om 80 miljoner kronor 2019 och 100 miljoner kronor per år från och med 2020. Åtgärderna inkluderar butiksstängningar samt personal­minsk­ningar i både kommersiella enheter och produktions­enheter. Programmet kommer att medföra en struktur­kostnad om 80-100 miljoner kronor i det fjärde kvartalet.

Kassaflödet var fortfarande starkt under perioden, vilket ger oss fortsatt finansiellt utrymme att fokusera på lönsam tillväxt, både organisk som via förvärv. De finansiella målen inklusive utdelnings­policyn är oförändrade.

Morten Falkenberg
VD och koncernchef

För ytterligare information

Kontakta någon av följande personer på telefon +46 (0)8 440 16 00 eller +46 (0)70 595 51 00:

  • Morten Falkenberg, VD och koncernchef
  • Kristoffer Ljungfelt, CFO
  • Lena Schattauer, Chef Kommunikation och IR

Denna delårsrapport är sådan information som Nobia är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 26 oktober 2018 kl 13.00 CET.

Nobia utvecklar och säljer kök genom ett tjugotal starka varumärken i Europa, däribland Magnet i Storbritannien, HTH, Norema, Sigdal, Invita och Marbodal i Skandinavien, Petra och A la Carte i Finland, Ewe, FM och Intuo i Österrike samt Bribus i Nederländerna. Nobia skapar lönsamhet genom att kombinera skalfördelar med attraktiva kökserbjudanden. Koncernen har cirka 6 300 anställda och omsätter cirka 13 miljarder kronor. Aktien är noterad på Nasdaq Stockholm under kortnamnet NOBI. Webbplats: www.nobia.se

Följande bilagor finns för nedladdning:
Q3 rapport 2018

Se fullständigt pressmeddelande och andra nyheter från detta bolag på Cision News.
Vill du också synas med dina nyheter på Di.se?
Läs mer om publicering på Di.se

Innehåll från Publicis SapientAnnons

Så kan företag utveckla en lönsam affärsmodell trots lågkonjunktur

Den lågkonjunktur som följt pandemin har inneburit svåra tider för många aktörer inom detalj- och e-handeln, men branschen har tampats med motgångar även sedan tidigare. För att säkerställa sin lönsamhet krävs därför att företag utvecklar en långsiktigt hållbar affärsmodell – något som kan vara lättare sagt än gjort. 

Andelen som handlade på nätet steg kraftigt under pandemin, vilket resulterade i bråda dagar för e-handlarna. Efterhand som restriktionerna släppte vände dock utvecklingen; tillväxtkurvan började peka nedåt igen, till stor oro för många aktörer. 

För att skapa sig en utförligare översikt av hur detalj- och e-handlare har bemött de nya förutsättningarna genomförde digitala konsultbolaget Publicis Sapient en djuplodande studie under 2022, tillsammans med Salesforce och Ipsos. Studien – E-commerce Investments of Global Retailers – visade föga förvånande att många handlare anser att pandemin för alltid har förändrat detaljhandeln och förväntar sig fortsatt tillväxt även framöver. Ett mer överraskande resultat var att många e-handlare trots utvecklingen har haft problem med lönsamheten.

– Studien visar att aktörer med primärt fysisk närvaro hade det tufft under pandemin, men nu ser vi att även dedikerade e-handlare får det kämpigare. Butiker som kombinerar fysisk och digital närvaro har således en fördel, då de kan erbjuda bättre kundservice, berättar Björn Elmberg, Nordenansvarig för Retail och konsumentprodukter på Publicis Sapient.

Gap mellan vilja och leverans

9 av 10 beslutsfattare i studien säger sig veta vilka åtgärder som kommer att förbättra lönsamheten, men runt 50 procent brottas ändå med genomförandet.

– Förändring blir lätt både dyrt och krångligt och tar tid och energi från annat. Alla förändringar behöver också ha ett långsiktigt perspektiv och det kan därför vara svårt att veta var man ska börja. Det viktigaste är därmed att ta det första steget och sedermera ta nästa steg när man ser resultat från det första. Det finns ofta åtgärder som snabbt ger resultat utan att kräva stora insatser.

Björn belyser också insamling och användning av data som en avgörande faktor för att identifiera vad som är viktigt för kunderna och se vilka som är lönsamma – ett ofta komplext arbete som erfordrar omfattande kompetens. En erfaren partner kan därför vara nyckeln till ett framgångsrikt genomförande. Globala Publicis Sapient har lång erfarenhet av effektivisering för lönsamhet och samtidigt förbättra kundupplevelsen.

– Vår insikt i vad som driver lönsamhet och kundnöjdhet innebär att vi alltid kan rekommendera lämpligaste lösning som i slutänden hjälper våra klienter att nå högre tillväxt och säkerställa sin lönsamhet, avslutar Björn. 

Om Publicis Sapient

Publicis Sapient hjälper företag inom digital strategi och på̊ att förverkliga sömlösa kundupplevelser oavsett val av kanal. Vi har över 50 kontor världen över, inklusive Stockholm, Göteborg och Malmö, där vi arbetar tillsammans med till exempel Pandora, Clas Ohlson, Tetra Pak och Essity.

Läs mer på: www.publicissapient.com 

 

Artikeln är producerad av Brand Studio i samarbete med Publicis Sapient och ej en artikel av Dagens industri

Det verkar som att du använder en annonsblockerare

Om du är prenumerant behöver du logga in för att fortsätta. Vill bli prenumerant kan du läsa Di Digitalt för 197 kr inkl. moms de första 3 månaderna.

spara
1090kr
Prenumerera