1515

Binero Group AB (publ) Delårsrapport januari – september 2018

Kvartalet juli – september 2018 · Nettoomsättningen uppgick till 33,0 MSEK (32,6). · Rörelseresultatet, EBIT, uppgick till 4,0 MSEK (5,6). · Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 7,7 MSEK (4,1). · Periodens resultat, EBT, var 3,6 MSEK (5,3). · Periodens resultat per aktie före och efter utspädning uppgick till 0,18 SEK (0,27). Delårsperioden januari – september 2018 · Nettoomsättningen uppgick till 97,3 MSEK (97,2).  · Rörelseresultatet, EBIT, uppgick till 8,3 MSEK (8,7). · Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 10,9 MSEK (7,5). · Periodens resultat, EBT, uppgick till 7,5 MSEK (7,8). · Periodens resultat per aktie före och efter utspädning uppgick till 0,38 SEK (0,39).

VD-kommentar

För det tredje kvartalet rapporterar vi en något högre omsättning och ett positivt resultat trots intensifierade investeringar i utveckling och marknadsföring inför Binero.Cloud lanseringen under fjärde kvartalet. Vi ser med spänning fram mot fjärde kvartalet som innefattar såväl driftsättning av vårt nya datacenter som lansering av vår integritetssäkrade infrastrukturtjänst Binero.Cloud. Allt fler företag och organisationer väljer idag att outsourca hela eller delar av sin IT-infrastruktur i syfte att förbättra lönsamhet och kvalitet i driften. Vi ser en stor potential för framtida tillväxt inom detta område.

Driftsättning av datacenter

Vårt nya datacenter norr om Stockholm är en viktig del i vår molnsatsning som baseras på en stark lokal närvaro. Driftsättning är planerad till november och datacentret kommer att bli ett av Sveriges mest moderna, sett till energieffektivitet, användbarhet och säkerhet. Vi har redan haft ett flertal kunder på besök vilka har gett oss mycket positiv feedback. I samband med driftsättningen kommer vi att påbörja migrationen av befintliga kunder till den nya serverhallen för att koncentrera vår existerande kapacitet och samtidigt säkerställa driftsäkerhet och kostnadseffektivitet i verksamheten.

Erbjudande inom IaaS

Vi har under kvartalet intensifierat arbetet kring vårt tjänsteerbjudande och lanseringen av vår publika och integritetssäkrade molntjänst Binero.Cloud. Vårt erbjudande har ett tydligt fokus på säkerhet, miljö samt prestanda och blir ett svenskt alternativ till de internationella aktörer som redan finns på marknaden. Vi ser ett stort intresse med närmare 200 aktiva användare av betaversionen som tillgängliggjordes i början av oktober.

Binero.Cloud baseras på OpenStack som är en av de snabbast växande mjukvaruverktygen för att bygga och hantera molnplattformar. Genom open source säkerställer vi att det kontinuerligt kommer nya verktyg och funktioner som kunder efterfrågar samt förenklar automatisering och hantering av den virtuella servermiljön. Vi ser en stor potential för framtida tillväxt inom detta område och uppmärksammar ett stort behov av integritetssäkrade tjänster från både befintliga och potentiella kunder.

Stabil omsättning

Omsättningen ökade något till 33,0 MSEK (32,6) under tredje kvartalet. Vårt rapporterade EBITDA-resultat minskade till 4,8 MSEK (6,7), motsvarande en EBITDA-marginal om 14,7 procent (20,6). Förändringen förklaras till stor del av intensifierade produkt- och marknadsinvesteringar inför lanseringen av Binero.Cloud under fjärde kvartalet. Rörelseresultat, EBIT, uppgick till 4,0 MSEK (5,6), vilket ger en rörelsemarginal om 12,2 procent (17,3).

Vi strävar kontinuerligt efter att sänka kostnadsbasen och höja effektiviteten i vår verksamhet. Ett steg i detta arbete är att vi under fjärde kvartalet flyttar till nya lokaler som är bättre anpassade för verksamhetens nuvarande omfattning efter renodlingsprocessen. Flytten kommer att innebära en besparing om 1,0 MSEK på årsbasis.

Ledande lokal aktör

Efter många år inom hosting, molntjänster och IT-drift har vi en god förståelse för vad kunden behöver i form av service, närvaro och säkerhet. Den genomförda renodlingen av vår verksamhet kommer att följas av fler kraftfulla steg, genom utveckling av såväl vår interna infrastruktur och tekniska plattform som nya tjänster och applikationer. Målet är att inom en treårsperiod vara en ledande lokal aktör på den svenska marknaden för kvalitativa hosting- och molnbaserade tjänster med OpenStack som grund.

Stockholm den 24 oktober 2018,

Göran Gylesjö, VD

För mer information, kontakta:

Göran Gylesjö, VD Binero Group AB

Mobil: 070-510 36 56

Mail: goran.gylesjo@binero.se

Informationen är sådan som Binero Group AB (publ), org.nr 556264-3022, är skyldig att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades till offentliggörande kl. 08.00 den 24 oktober 2018.

Följande bilagor finns för nedladdning:
Release

Se fullständigt pressmeddelande och andra nyheter från detta bolag på Cision News.
Vill du också synas med dina nyheter på Di.se?
Läs mer om publicering på Di.se


Det verkar som att du använder en annonsblockerare

Om du är prenumerant behöver du logga in för att fortsätta. Vill bli prenumerant kan du läsa Di Digitalt för 197 kr inkl. moms de första 3 månaderna.

  • Full tillgång till di.se med nyheter och analyser

  • Tillgång till över 1100 aktiekurser i realtid

  • Dagens industri som e-tidning redan kvällen innan

  • Innehållet i alla Di:s appar, tjänster och nyhetsbrev

3 månader för
197 kr
Spara 1000 kr

Prenumerera

Redan prenumerant?