ANNONS:
Till Di.se
START BÖRS MARKNADSNYTT BEVAKNINGAR
ANNONS

Ingen förbättring av SMS-lånen efter införandet av nya lagen

Den 1 september i år trädde den så kallade “högkostnadskreditlagen” i kraft. I själva verket rör det sig om en förändring i konsumentkreditlagen som syftar till att begränsa kostnaden för högkostnadskrediter, d.v.s. krediter (lån) vars effektiva ränta motsvarar referensräntan plus 30%. Med den minusränta som gäller under hösten 2018 innebär det att krediter med en ränta på 29,5% eller högre omfattas av den nya lagförändringen.

De två förändringar i konsumentkreditlagen som är mest påtagliga är införandet av ett kostnadstak och ett räntetak. Räntetaket gör att kreditgivare förhindras att debitera högre ränta än referensräntan plus 40%, vilket under hösten 2018 ger ett räntetak på 39,5%. Kostnadstaket begränsar istället den totala kostnaden för krediten, vilken i och med lagförändringen inte får överstiga det lånade beloppet.

Andra förändringar av lagstiftningen kring högkostnadskrediter inkluderar att kreditgivare nu behöver göra en kreditprövning innan en kredit kan beviljas, samt att kreditens löptid numera får förlängas blott en gång. Kostnadsfria förlängningar är undantagna från denna regel liksom ärenden där konsumenten beviljas en skälig avbetalningsplan för att kunna återbetala sin skuld.

Kostnaderna verkar inte sjunka

Även om ambitionen att skärpa regleringen av SMS-låneföretagens verksamhet var god, har lagförändringen enligt oss på jämförelsesajten Lånen.se inte haft önskad effekt. Syftet var att dessa låneföretag skulle upphöra att erbjuda konsumenter dyra SMS-lån, med höga effektiva räntor som i vissa fall uppgår till flera hundra procent. Så blev dock inte fallet.

Det visade sig att den nya lagen var tandlös och inte åstadkom någon förbättring. Om något fick den snarare motsatt effekt i form av fler och än högre avgifter samt otydliga villkor. Till följd av det nyinförda räntetak som för närvarande uppgår till 39,5%, har de låneföretag som omfattas av lagförändringen satt sina räntor så de ligger strax under denna nivå.

Bara för att räntorna nu är lägre innebär det dock inte att kostnaderna per automatik har sjunkit. Istället har låneföretagen hittat innovativa sätt att bibehålla sin vinstmarginal på krediterna genom att införa fler avgifter. En stor del av räntekostnaderna har på detta sätt omvandlats till andra slags avgifter.

Flera år till nästa försök att reglera marknaden

Istället för att erbjuda konsumenter högkostnadskrediter med en tydlig och lättbegriplig räntekostnad, erbjuder låneföretagen idag sina kunder lån med otydlig prissättning och flera olika slags avgifter. Som ett resultat av detta är lånen inte nödvändigtvis mindre kostsamma än före införandet av lagen.

Det tog närmare ett och ett halvt år från tillsättandet av regeringens utredning tills dess att den nya lagen gick igenom, vilket innebär att det kommer dröja flera år innan nya försök att reglera denna marknad införs. De företag som ägnar sig åt utlåning till höga kostnader kan således andas ut och skratta hela vägen till banken.

Lånen.se är en jämförelsetjänst för lån, krediter och andra typer av finansiering av konsumtion.

Se fullständigt pressmeddelande och andra nyheter från detta bolag på Cision News.
Vill du också synas med dina nyheter på Di.se?
Läs mer om publicering på Di.se

Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig och för att vi ska kunna säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska. Läs mer i vår cookiepolicy.
Läs mer