1515

Delårsrapport för Duni AB (publ) 1 januari – 30 september 2018

Ökade massapriser fortsätter pressa marginalen – åtgärdsprogam initierat

1 juli – 30 september

 •  Nettoomsättningen uppgick till 1 190 (1 082) MSEK. Justerat för valutakursförändringar ökade nettoomsättningen med 2,7 %. Organisk tillväxt för kvartalet uppgick till 0,8 %.
 •  Resultat per aktie efter utspädning uppgick till 1,39 (1,68) SEK.
 •  Prisökningar för att kompensera de stigande råmaterialpriserna har implementerats och ytterligare prisökningar har initierats.

1 januari – 30 september

 •  Nettoomsättningen uppgick till 3 467 (3 188) MSEK. Justerat för valutakursförändringar ökade nettoomsättningen med 3,7 %.
 •  Resultat per aktie efter utspädning uppgick till 4,00 (4,44) SEK.
 •  Ökningen av massapriset har fortsatt under tredje kvartalet, en ökning på över 40 % i euro, de senaste 12 månaderna.

Händelser efter periodens slut

 •  Den 15 oktober förvärvade Duni 75 % av aktierna i BioPak Pty Ltd i Australien och Nya Zeeland.
 •  Duni lanserar ett effektiviseringsprogram för indirekta kostnader som leder till omstruktureringskostnader i det fjärde kvartalet på cirka 30 MSEK. Fullt genomfört program beräknas ge en årlig besparing på cirka 30 MSEK.

Nyckeltal
 

MSEK  3 mån
jul-sep
2018
3 mån
jul-sep
2017
9 mån
jan-sep
2018
9 mån
jan-sep
2017
12 mån
okt-sep
2017/2018
12 mån
jan-dec
2017
Nettoomsättning 1 190 1 082 3 467 3 188 4 721 4 441
Operativt resultat1) 107 123 293 322 463 491
Operativ rörelsemarginal1) 9,0 % 11,4 % 8,5 % 10,1 % 9,8 % 11,1 %
Resultat efter finansiella poster  90 108 254 284 409 439
Resultat efter skatt  66 80 191 212 313 334

1) För nyckeltal och avstämning av alternativa nyckeltal se sidorna 27-28.

VD’s kommentar

”Nettoomsättningen ökade med 10 % från 1 082 till 1 190 MSEK i det tredje kvartalet. Justerat för valutakursförändringar ökade nettoomsättningen med 2,7 % och den organiska tillväxten uppgick till 0,8 %. Det operativa resultatet uppgick till 107 (123) MSEK. Resultatförsämringen förklaras av fortsatt ökade massapriser i kvartalet. Massapriset har haft en uppgång på över 40 % under de senaste tolv månaderna.

Affärsområdena Table Top och Consumer har båda påverkats negativt av de höga massapriserna i perioden. För New Markets har kostnader relaterade till en omstrukturering av verksamheten i Singapore haft en inverkan på resultatet. I affärsområdet Meal Service ökade både tillväxten och det operativa resultatet i kvartalet, drivet av en fortsatt mycket god utveckling av ecoecho®-sortimentet.

Program för att stärka marginalen

För att förbättra resultatet, samt frigöra resurser till att investera i en förbättrad kundupplevelse, genomförs nu tre större marginalförbättrande initiativ:

 1. Före sommaren aviserades om ytterligare en prishöjning som kommer att få effekt under det första kvartalet 2019.
 2. Vi initierar nu ett effektiviseringsprogram för de indirekta kostnaderna. Programmet kommer bland annat innebära personalminskningar, som en följd av detta även omstruktureringskostnader på cirka 30 MSEK vilka i huvudsak beräknas påverka det fjärde kvartalet 2018. Årsbesparingarna relaterat till programmet, när det är fullt genomfört under andra halvåret 2019, beräknas uppgå till cirka 30 MSEK.
 3. Vi har påbörjat en större optimering av logistikflödet som kommer att ge signifikanta och positiva effekter under 2019 och 2020, både för kostnader och för miljön.

En ny strategi mot ett mer kundinriktat och hållbart Duni

Målsättningen med Dunis nya strategi är att bli ett mer kundorienterat och hållbart företag. Det innebär bland annat att Duni kommer att öka investeringarna i digitala kundupplevelser, ekologisk produktutveckling samt ett mer kundanpassat erbjudande. Därtill kommer vi även att fortsätta sträva efter både organisk och förvärvad tillväxt i Asien och Oceanien.

Förvärv av snabbväxande förpackningsbolag med fokus på hållbarhet

Per den 15 oktober förvärvade Duni 75 % av bolaget BioPak Pty Ltd, i Australien och Nya Zealand. Bolaget omsätter cirka 385 MSEK och är en snabbväxande marknadsledare inom hållbara engångsförpackningar och har haft en årlig historisk tillväxttakt på över 20 %. Förvärvet av BioPak är i linje med vår strategi då det både stärker oss inom det prioriterade produktområdet hållbara förpackningar och i tillväxtregionen Asien och Oceanien.

Ser vi framåt kommer Duni även i kvartal fyra att påverkas negativt av det höga massapriset då våra aviserade prishöjningar börjar få effekt först under det första kvartalet 2019.”, säger Johan Sundelin, VD och koncernchef, Duni.

::

För ytterligare information kontakta:
Johan Sundelin, VD och koncernchef, 040-10 62 00
Mats Lindroth, Finanschef, 040-10 62 00
Helena Haglund, Koncernredovisningschef, 0734-19 63 04

Duni AB (publ)
Box 237
201 22 Malmö
Telefon: 040-10 62 00

www.duni.se
Organisationsnummer: 556536-7488

::

Duni är en ledande leverantör av attraktiva och funktionella produkter för dukning och take-away. Varumärket Duni marknadsförs på över 40 marknader och är marknadsledande i centrala och norra Europa. Duni har cirka 2 500 anställda fördelat på 24 länder, huvudkontor i Malmö och produktion i Sverige, Tyskland, Polen, Thailand och Nya Zeeland. Duni är noterat på NASDAQ Stockholm under kortnamnet ”DUNI”. ISIN –kod är SE0000616716. Denna information är sådan information som Duni AB är skyldig att offentligöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 18 oktober 2018 klockan 07.45 CET.

Följande bilagor finns för nedladdning:
DELÅRSRAPPORT FÖR DUNI AB (PUBL) 1 JANUARI – 30 SEPTEMBER 2018

Se fullständigt pressmeddelande och andra nyheter från detta bolag på Cision News.
Vill du också synas med dina nyheter på Di.se?
Läs mer om publicering på Di.se


Innehåll från SorasecAnnons

Det genomsnittliga företaget stöter på 200 000 säkerhetshändelser varje dag. Kan din organisation hantera det?

Antal allvarliga cyberattacker har tredubblats från 2019 till 2020 och kombinerat med hotens ökande komplexitet står många företag inför en säkerhetsutmaning. Grunden till att säkerhetshoten konstant ökar och blir mer komplexa är att alltmer digitaliseras. 

– Det vi vill uppnå med säkerhetstjänsterna är att alla företag ska ha tillgång till dem. På små och medelstora bolag faller säkerheten ibland bort på grund av exempelvis tids- och resursbrist. Därför bestämde vi tidigt att våra säkerhetstjänster ska vara av en sådan typ att de kan leverera säkerhet till alla företag, oavsett storlek och budget. En av de främsta anledningarna till att vi har varit framgångsrika är vårt engagemang för att vara en partner och inte en leverantör. Det innebär att vi lär känna kunden och sedan levererar en skräddarsyddtjänst, säger Henning Gaalaas, Acting CEO/Sales director på Sorasec, ett säkerhetsbolag vars syfte är att bidra till att förbättra inställningen till och tillgängliggöra toppmodern och prisvärd cybersäkerhet.

Skydd mot en komplex hotbild

Att allt fler enheter kopplas upp och flyter samman i smarta hem och kontorslokaler har en stor säkerhetskonsekvens och skapar risk att flera delar av den digitala världen faller samtidigt vid en cyberattack. Detta är dessutom extra aktuellt nu när många förtag erbjuder hybrida arbetsplatser som möjliggör arbete utanför kontoret. Samtidigt råder det kompetensbrist inom säkerhetspersonal och många företag har svårt att bygga och upprätthålla ett gott skydd utan en extern partner.

– För företag är det nästan omöjligt att anställa rätt kompetens in-house, spetskompetensen är sällsynt och ofta kostsam. För att hjälpa till med detta problem erbjuder vi säkerhetsexperter och analytiker till alla typer av företag. Vissa kunder har allt hos Microsoft och då erbjuder vi experter och analytiker på de olika Defender-produkterna, samt Sentinel. För kunder som kör lokalt eller hybrid använder våra analytiker en lösning baserad på IBMs QRadar-plattform. Genom att erbjuda dessa två tjänster täcker vi de flesta företagsbehov av säkerhetsövervakning. Jämför du vårt servicepris med att anställa en ny person blir våra tjänster alltid billigare, säger Henning Gaalaas. 

Verksamhetsunik säkerhet

Bland kunderna finns ett av världens största bolag som använder säkerhetstjänsterna på sina, över 100 000, mobila enheter. 

– Samtidigt har kunder med 15 anställda som behöver ett säkerhetsstöd. Det finns en skalbarhet att anpassa tjänsterna till kundens faktiska behov. I tillägg ska det vara ett bra pris, där kan man skala upp och ned med olika moduler och nivåer av servicegrad, kunden får dock alltid en egen dedikerad specialiserad tekniker som har som uppdrag att lära känna kundens verksamhet och processer för att föreslå en lösning baserat även på verksamhetsförståelse. Våra tjänster prissätts efter de delar som kunden behöver och vi ser att vi ska leverera det vi lovar i tid, säger Henning Gaalaas. 

Unikt erbjudande för företag

Toppmodern och prisvärd cybersäkerhet i kombination med en pålitlig, professionell och mycket kompetent leverantör vars motto är att alltid tillhandahålla verkligt värde. Så beskrivs Sorasec. Är du intresserad av hur ditt företag kan skydda sig mot en alltmer komplex hotbild? Sorasec kör nu en pilot där intresserade företag under en tremånadersperiod får prova tjänsten, där man efter utvärdering sedan kan välja att fortsätta eller ej. 

Om Sorasec

Sorasec tillhandahåller för närvarande SOC-tjänster (Security Operation Center) i 7 nordiska och baltiska länder, till 17 partners och över 100 slutkunder.

sorasec.com 

Artikeln är producerad av Brand Studio i samarbete med Sorasec och ej en artikel av Dagens industri

Det verkar som att du använder en annonsblockerare

Om du är prenumerant behöver du logga in för att fortsätta. Vill bli prenumerant kan du läsa Di Digitalt för 197 kr inkl. moms de första 3 månaderna.

 • Full tillgång till di.se med nyheter och analyser

 • Tillgång till över 1100 aktiekurser i realtid

 • Dagens industri som e-tidning redan kvällen innan

 • Innehållet i alla Di:s appar, tjänster och nyhetsbrev

3 månader för
197 kr
Spara 1000 kr

Prenumerera

Redan prenumerant?